Hlavní obsah

Přehledně: Kdy změnit pojišťovnu a jak ušetřit na neživotním pojištění

Změna pojišťovny se vyplatí jen někdy.

Reklama

10. 5. 2021 13:15

Jak ušetřit na pojištění domácnosti, nemovitosti či odpovědnosti? Na praktické otázky SZ Byznys odpověděli analytik společnosti Broker Trust Dušan Šídlo a Milan Strojvus, pojistný expert Fincentrum & Swiss Life Select.

Článek

Záleží vám na vašem majetku, ale zdá se vám, že za jeho pojištění platíte moc? Nebo chcete mít jistotu, že když vy nebo vaše rodina způsobíte škodu, nebudete ji muset platit v plné výši ze svého, ale nechcete na pojištění vydávat majlant? Na internetu existuje mnoho srovnávačů, které pomohou pojistné produkty od různých pojišťoven porovnat jak podle ceny, tak i rizik, která kryjí.

SZ byznys přináší praktický návod, jak změnit pojišťovnu a na co si dát pozor u pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě:

Kdy se vyplatí změnit pojišťovnu?

Pokud ušetříte na pojistném nebo pokud najdete pojištění, které více vyhovuje vašim potřebám a poskytuje vyšší ochranu. Například má méně pojistných výluk, což jsou situace, v nichž pojišťovna předem říká, že peníze nepošle nebo pošle méně. Vyšší pojistná ochrana tak může znamenat vyšší finanční limity, které pojišťovna vyplatí, nebo zahrnutí více pojistných nebezpečí.

Často také může nastávat situace, že není možné smlouvu upravovat a stávající nastavení již neodpovídá realitě, a klient tak musí buď pojištění sjednat v novém pojistném produktu stávající pojišťovny, nebo jde jinam.

Modelový příklad: kolik se dá ušetřit změnou pojišťovny

Pan Ondřej si platil pojištění domácnosti v družstevním bytě v Brně na pojistnou částku 500 tisíc korun. Několik let platil pojišťovně 1 300 Kč ročně. Porovnáním nabídek na trhu si vybral stejně kvalitní pojištění za 800 Kč ročně, změnou pojišťovny každý rok ušetřil 500 Kč.

Zdroj: Analytik Broker Trust Dušan Šídlo

Kdy se změna pojišťovny naopak nevyplatí?

Když stávající pojistná smlouva obsahuje výhodnější podmínky krytí nebo když za to samé má aktuálně klient levnější pojistné.

Změna bude nevýhodná i v situaci, kdy například pojistné nebezpečí povodně či záplavy by v nové pojistné smlouvě bylo ve výluce nebo za výraznou přirážku (změnila se povodňová zóna).

Kdy je možné změnit pojišťovnu?

Všechny uvedené druhy neživotního pojištění je možné podle občanského zákoníku vypovědět ke konci pojistného období s tím, že výpověď musí být do pojišťovny doručena minimálně 6 týdnů před tímto termínem. V praxi to znamená, že pojištění lze vypovědět jednou ročně k datu výročí uzavření pojistné smlouvy s tím, že je nutné si ohlídat zmiňovanou lhůtu 6 týdnů.

Příklad vypovězení pojištění

Pojištění bylo sjednáno 15. července 2020. Pokud chcete v letošním roce přejít k jiné pojišťovně, tak musíme výpověď pojišťovně doručit minimálně před datem 2. června 2021.

Existuje také možnost „rychlé“ výpovědi do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Pojištění pak zanikne po uplynutí výpovědní lhůty 8 dní. Od pojistné smlouvy lze také odstoupit do 14 dní bez důvodu při uzavření smlouvy přes internet.

Výpověď je možné učinit i po pojistné události, a to do 3 měsíců od doručení oznámení vzniku pojistné události. Výpovědní lhůta je jeden měsíc. Pojištění také zaniká z důvodu zániku pojistného zájmu, v tomto případě například při prodeji nemovitosti. Tuto skutečnost je však pojišťovně třeba oznámit a pojišťovna má právo na pojistné až do doby, kdy se o prodeji majetku dozvěděla.

Jde změnit pojišťovnu elektronicky?

Některé pojišťovny akceptují výpověď elektronickou cestou, například prostřednictvím formuláře na webových stránkách pojišťovny, většinou je však vyžadována písemná výpověď zaslaná poštou nebo podaná na obchodním místě dané pojišťovny.

Co je třeba doložit?

Není nutné nic dokládat, pouze je třeba si ohlídat správnou formulaci výpovědi. Ve výpovědi by mělo být uvedeno, že pojistnou smlouvu s uvedeným číslem vypovídáte ke konci pojistného období, váš podpis a datum. Výpověď lze napsat volnou formou nebo si stáhnout formulář z webu pojišťovny.

Na co si dát při změně pojišťovny pozor?

Je opravdu dobré porovnat si, proti čemu vás daný produkt kryje. Každá pojišťovna má ve svých produktech jiné pojistné výluky a stanoveny jiné podmínky.

Ve všech uvedených typech neživotního pojištění je také zásadní ohlídat si správné stanovení pojistné částky. Při nesprávném stanovení se lidé vystavují riziku takzvaného podpojištění, kdy může pojišťovna krátit pojistné plnění.

U pojištění nemovitosti je možné, že bude nutné pojistnou částku navýšit, právě aby nedošlo k podpojištění. Pojistná částka by měla odpovídat nákladům na stavbu nové nemovitosti v případě jejího totálního zničení. Náklady na stavební práce v posledních letech významně rostou, čemuž by měl odpovídat i nárůst pojistné částky. U pojištění bytů některé pojišťovny vyžadují sjednání na tržní cenu, jinak může dojít ke krácení plnění v případě pojistné události.

I u pojištění domácnosti je namístě ověřit si, zda se nezměnila hodnota zařízení, a podle toho sjednat pojistnou částku.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se sjednává na limit, nevzniká zde riziko podpojištění. Přesto je třeba si dát pozor, jaký limit pojistného plnění zvolíte. Někdy i jedna škoda z nedbalosti vás může nakonec stát celé jmění. Může se to stát například tehdy, kdy svým jednáním někomu způsobíte trvalou újmu na zdraví. Částky za léčení a odškodnění mohou dosahovat milionových hodnot.

V případě pojištění proti krádeži je také třeba si ohlídat požadavky pojišťovny na zabezpečení. Ty jsou vždy uvedeny v pojistných podmínkách.

Dále pozor na to, aby na sebe pojištění u původní a nové pojišťovny časově navazovala.

Jednotlivé produkty se také mohou lišit územním rozsahem či výší spoluúčasti.

Lze mít několik pojistek stejného typu najednou?

Ano. Výplata pojistného plnění se ale řídí určitými pravidly a od pojišťoven nelze získat větší plnění, než je výše škody na majetku. Pojišťovny musí být o existenci více smluv informovány, jinak mohou přistoupit ke krácení pojistného plnění.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované