Hlavní obsah

Přehledně: Jaká covidová pravidla platí pro nový školní rok

Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

17. 8. 2021 20:11

Ministerstvo školství zveřejnilo podrobná pravidla pro fungování škol od září. Už tedy víme, že roušky zůstanou povinné jen na chodbách, třídy se mohou míchat, i když se to nedoporučuje, a že testy pro pedagogy nebudou hrazené.

Článek

Ředitelé, učitelé, žáci i rodiče se v úterý konečně dozvěděli, co je čeká v novém školním roce. Manuál zveřejnilo Ministerstvo školství. Kromě už známých tří termínů antigenního testování – 1. nebo 2. září a 6. a 9. září – je jasno i ohledně udržování stálých kolektivů, úhrady kroužků při uzavření školy nebo pravidel pro karanténu a izolaci.

Přečtěte si podrobnosti k fungování škol od 1. září:

Roušky jen na chodbách

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i ministr školství Robert Plaga (za ANO) opakovaně ujišťovali, že se v září bude ve třídách učit bez roušek, a to také platí. Na chodbách je ale žáci nasadit musí. Výjimku mají jen děti s mentálním postižením nebo závažným zdravotním důvodem, který musí potvrdit lékař.

Učitelé nedostanou testy

Povinné testování se nevztahuje pouze na žáky a studenty, ale platí pro všechny neočkované zaměstnance škol a školských zařízení po dobu testování ve školách. Na rozdíl od dětí ale pro pedagogy a nepedagogy škola nedostane od Ministerstva školství antigenní testy zdarma. Musí si je buď pořídit sama, nebo tuto povinnost přenést na zaměstnance. Pokud se takový pracovník neprokáže ve třech stanovených dnech testování negativním výsledkem z odběrového centra, nepodstoupí samotest ve škole nebo nevyužije systém on-line samotestování, bude si muset po celou dobu přítomnosti ve škole ponechat nasazený respirátor.

Roušky a zákaz zpěvu pro netestované

Pokud zákonní zástupci odmítnou testování svého dítěte, bude muset ve třídě nosit roušku stejně jako netestovaný učitel. Rovněž nesmí zpívat nebo cvičit uvnitř. Ale jen prvních deset dní. Toto nařízení vyprší s koncem testování 10. září. Pokud rodiče odmítnou i používání ochrany nosu a úst, musí po tuto dobu zůstat žák na domácí výuce. Škola za těchto okolností distanční výuku neposkytuje. Podrobněji v tomto článku:

Identifikace nemocných

Školy sice nemají povinnost kontrolovat zdravotní stav každého dítěte, na druhou stranu ale musí dohlédnout na to, aby se po chodbách nepotulovaly děti s příznaky infekčního onemocnění. Pokud takový žák vykazuje příznaky už při příchodu do školy, mohou ho vrátit domů. V případě, že není přítomen zákonný zástupce, vyčká žák na vyzvednutí v izolační místnosti. To samé platí pro děti, u nichž se příznaky objeví až v průběhu dne.

Žáci do karantény, učitelé ne

První dvě kola testování budou z pohledu případného uvalování karantény jednoduchá – před 1. zářím totiž spolu žáci nebudou trávit čas ve třídě a 6. září pak připadá na pondělí. Komu v těchto dnech vyjde test pozitivně, jde na konfirmační PCR test, třída se ale učí bez přerušení. Při třetím termínu se už ale aplikuje pravidlo dvou dnů. Do karantény míří všichni žáci a studenti, kteří s nakaženým přišli v posledních dvou dnech do kontaktu. Tento seznam odevzdává krajské hygienické stanici ředitel školy. Netýká se však zaměstnanců. Jakmile je nákaza potvrzena PCR testem, musí se nechat otestovat i všichni ostatní spolužáci. V opačném případě se všichni vrací k výuce.

Nezakazujeme to, ale radši třídy nespojujte

Už s prvním červencovým doporučením Ministerstva zdravotnictví se strhla velká debata o udržování homogenity tříd a kolektivů. Zatímco na prvním stupni základních škol to není velký problém, ve vyšších ročnících středních škol už se bez spojování několika tříd dohromady v podstatě nedá fungovat. Manuál Ministerstva školství proto na jednu stranu ředitelům doporučuje, aby zvlášť v září nedocházelo ke kontaktu mezi různými třídami a skupinami, na tu druhou ale takovou praxi nezakazuje.

Cizí lidé ve škole

Stejně to platí i pro akce, které ve škole pořádají externí organizace. Resort zdravotnictví je školám povolit nechtěl. Ministerstvo školství ale pouze doporučuje, aby v případě akcí, které nesouvisí se vzděláváním, byl omezen kontakt mezi jejich účastníky, žáky a zaměstnanci. Ostatní mohou probíhat dle uvážení ředitelů a učitelů.

Pozor na pozdní návrat z dovolené

Ani do školy nemohou děti, pokud se vrátily ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy covidem-19. Pokud se na tyto státy nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 a podobně), musí navrátilci absolvovat nejdříve 5. den, respektive 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, PCR test. Do té doby zůstávají v samoizolaci.

Co teplá a pitná voda?

Některé ředitele původně vyděsilo, že mají podle doporučení Ministerstva zdravotnictví zajistit také přívod pitné a teplé vody. V některých školách je to ale v podstatě neřešitelné a musely by se začít kopat přívody. Ministerstvo školství ale vyžaduje pouze to, aby pitná a teplá voda byla dostupná v izolační místnosti, kam bude umístěn pozitivně testovaný žák nebo dítě s příznaky infekční nemoci.

Stravování

Opět pouze doporučení, ale školy by se měly snažit co nejvíce oddělit skupiny při konzumaci oběda. Cizí strávníci a žáci na distanční výuce si sice mohou jídlo vyzvednout, ale jen v odděleném prostoru nebo v odlišném čase než ostatní. Vyzvedávat obědy naopak nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. U stolu v jídelně pak může sedět (stejně jako v restauraci) až šest lidí. Neotestované děti musí od ostatních dodržovat stále odstup alespoň 1,5 metru.

Jak je to s placením školky a kroužků

Pokud dítě skončí v karanténě a školní zařízení není uzavřeno, musí rodiče i nadále uhradit plnou částku. Jinak to už ale bude v případě, pokud dojde k uzavření školy, ale pokaždé jinak. V mateřské škole dojde k poměrnému snížení školkovného, pokud dojde k přerušení provozu na více než pět dnů v kalendářním měsíci, a to i když učitelé budou poskytovat distanční výuku. Obdobně to platí i ve školní družině. Úplatu ale za žádných okolností nebudou vracet základní umělecké školy. Střediska volného času a školní kluby pak jen v případě, že konkrétní činnost nelze poskytovat distančním způsobem.

Reklama

Doporučované