Hlavní obsah

Proč má střet zájmů Babiše řešit EU? České limity odhaluje případ auditorů

Foto: Shutterstock.com

Stížnost na auditory Ernst & Young řešila profesní komora.

Reklama

24. 11. 2020 16:25

Když se v Komoře auditorů řešila stížnost, že auditoři z Ernst & Young tolerují zakrývání skutečných vazeb Agrofertu na Andreje Babiše, museli se tři ze sedmi členů kárné komise vyloučit z jednání – kvůli vazbám na Agrofert.

Článek

Ve sporu o střet zájmů premiéra Andreje Babiše se české vládě nedaří přesvědčit Evropskou komisi. Nejen o tom, že Babišovi stačilo převést Agrofert pod svěřenské fondy a neporušuje tuzemské ani unijní předpisy. Z auditů bruselských právníků se dá také vyčíst, že české úřady a instituce nejsou schopné samy odhalovat a bránit prolínání politiků s byznysem.

Případ, na který Seznam Zprávy upozorňují už několik měsíců, tento závěr spíše potvrzuje. Jde o nestrannost a tím pádem i důvěryhodnost auditorů Agrofertu.

Hlavním auditorem Agrofertu je jedna z největších značek v oboru Ernst & Young (EY), která současně vydělává i na zakázkách pro ministerstva a další úřady. Od letoška například z pověření Ministerstva financí kontroluje dodržování pravidel při rozdělování zemědělských dotací, důležité položky v příjmech Agrofertu.

Dvojaká spolupráce „Ernstů“ s Agrofertem a zároveň se státem poukazuje na staronový problém auditorské branže: globální hráči jako EY jsou na jednu stranu žádaní u velkých firem pro své odborné renomé, podle kritiků jsou ale sami příliš velcí na to, aby svůj byznys vykonávali dostatečně nezávisle.

V případě Agrofertu se sporná pozice auditora zřetelně projevila při nedávném řešení stížnosti v Komoře auditorů, profesní organizace, která ze zákona dbá i na nestrannost svých členů. Ukázalo se, že hned několik členů kárné komise této komory má vazbu na Agrofert.

Na Komoru auditorů se s podnětem obrátil pirátský poslanec František Navrkal. Vadilo mu, že auditor Martin Skácelík ze společnosti Ernst & Young Audit posvětil výroční zprávu Agrofertu i s popisem vlastnické struktury, v níž firma odkazuje pouze na manažery nadřízených svěřenských fondů. Podle pirátského poslance měl auditor od Agrofertu požadovat, aby ukázal na Babiše jako na svého faktického vlastníka.

„Určení ovládající osoby koncernu Agrofert je klíčové pro rozhodnutí, zdali společnosti z koncernu Agrofert mohou získávat evropské i národní dotace, veřejné zakázky, investiční pobídky či ovládat periodická média,“ napsal Komoře auditorů Navrkal.

Podnětem, který se opíral hlavně o neúprosná stanoviska Evropské komise, se od léta zabývala Kárná komise Komory auditorů. Čistě teoreticky mohla auditorovi Skácelíkovi z EY dokonce zakázat auditorskou činnost až na pět let, poslanec Navrkal nicméně navrhoval jenom pokutu.

Komise ale nakonec v říjnu rozhodla, že nezahájí kárné řízení. To znamená, že v postupu auditora nevidí pochybení a nehodlá jeho postup dál vyšetřovat. Případ se tím vlastně uložil k ledu.

Ve sdělení pro poslance, které mají Seznam Zprávy k dispozici, místopředseda Kontrolní komise Michal Hora jen velmi stručně uvedl, že „v dané věci nebyly shledány důvody pro zahájení kárného řízení z moci úřední“. Více se o důvodech rozhodnutí komise nerozepsal. Bližší informace nesdělila ani na dotaz Seznam Zpráv. „Kárné řízení je neveřejné,“ zdůvodnila to Vladimíra Karlová z kanceláře Komory auditorů.

Seznam Zprávám se přesto podařilo zjistit, že rozhodnutí přijali nanejvýš čtyři ze sedmi členů komise. Tři členové redakci potvrdili, že se nesměli jednání účastnit kvůli možnému střetu zájmů s Agrofertem.

V první řadě to byla předsedkyně komise Hana Mužátková, auditorka z Ernst & Young. Odkázala přitom na Kárný řád auditorské komory. Ten předepisuje, že člen komory, u něhož je možné předpokládat zájem na projednávané věci, a může být tudíž podjatý, je z projednávání a rozhodování této věci vyloučen.

Že byl vyloučen z jednání, potvrdil také jeden z dvojice místopředsedů komise Jiří Koval, auditor z konkurenční skupiny PricewaterhouseCoopers (PwC).

Právě PwC auditoval účetnictví Agrofertu před Ernst & Young, od byznysu spjatého s Babišem se ale neodpoutal. Auditorské služby poskytuje holdingu SynBiol, který také spadá do Babišových svěřenských fondů a zahrnuje například rekreační centrum Čapí hnízdo nebo reprodukční kliniky a další investice pod skupinou Hartenberg.

Z jednání komise byla vyloučena i její členka Dana Köhlerová, která nyní sice pracuje jako samostatná auditorka, do roku 2012 ale osmnáct let působila v Ernst & Young.

Početní oslabení komise sice neohrozilo její usnášeníschopnost (pro rozhodnutí stačí tři členové), dokumentuje ale šířku problému.

Nejde přitom jen o nezávislost Kárné komise. Jak už Seznam Zprávy dříve upozornily, skupina Ernst & Young má v Komoře auditorů celkově silné zastoupení. Prezidentkou komory je jedna z vedoucích auditorek EY Irena Liškařová, která vede výše zmíněnou zakázku na kontrolu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), jenž coby takzvaná platební agentura přiděluje dotace z evropských fondů.

A právě na příjmech z EU do značné míry závisí rentabilita celého Agrofertu, obzvlášť jeho zemědělské divize. Pokud by se s konečnou platností prokázalo, že Babiš svým střetem zájmů porušuje unijní pravidla, firma by na dotace ztratila nárok.

Liškařová byla také autorkou jednoho z „auditů“, který měl před lety ověřit historické příjmy Andrej Babiše. Ten se předtím jako ministr financí ve vládě Bohuslava Sobotky dostal pod tlak, že neměl dost peněz na nákup korunových dluhopisů Agrofertu.

Na dotaz Seznam Zpráv auditorka Liškařová i mluvčí českých poboček Ernst & Young opakovaně popřeli, že by byla ohrožena jejich nezávislost.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované