Hlavní obsah

O jaké programy COVID lze ještě žádat?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

9. 9. 2020 19:00

Vláda na jaře spustila kvůli epidemii koronaviru několik programů na podporu ekonomiky se společným názvem „COVID“. Některé jsou už vyčerpané, jiné ale stále běží. O které se jedná?

Článek

COVID I a II

Jako první pomoc spustila vláda programy COVID I a II, o které byl velký zájem a které byly rychle vyčerpané. O tyto formy pomoci už nelze žádat.

Celkem v obou programech Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) schválila přes tři tisíce žádostí za více než 15 miliard korun.

COVID III

Program COVID III má za cíl podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců. ČMZRB poskytuje podporu formou portfoliové záruky spolupracujícím bankám.

Jakou záruku ČMZRB nabízí?

- Až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců.

- Až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.

- Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů Kč.

- Doba ručení je maximálně 3 roky.

Program COVID III by měl zatím fungovat do konce roku.

COVID – Nájemné

Program COVID – Nájemné je určen podnikatelům, kteří museli kvůli mimořádným koronavirovým opatřením uzavřít provozovny.

Vláda na tuto pomoc vyčlenila celkem pět miliard korun, nejvyšší možný příspěvek pro jednoho žadatele je 10 milionů.

Jaké jsou podmínky podpory?

- O podporu mohou žádat podnikatelé, kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem.

- Žadatel musí užívat provozovnu, na kterou uzavřel nájemní smlouvu před 13. březnem 2020.

- Uchazeči o státní příspěvek musel být zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

Pro dosažení na pomoc z programu COVID – Nájemné je také nutné, aby 30 % nájemného slevil pronajímatel. Stát poté zaplatí polovinu nájmu a na podnikatele tak zbyde jedna pětina z celkové částky na doplacení.

Pokud se jedná o provozovnu ve státním objektu, zaplatí ministerstvo 80 % nájemného.

Žadatel musí také doložit několik dokumentů. Nejprve jde o čestné prohlášení o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky dané výzvy. Dále čestné prohlášení pronajímatele, že pronajímá provozovnu a poskytl žadateli potřebnou slevu.

Nesmí také zapomenout na doklad potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádosti neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020.

Žadatel také musí doložit, že v daném období zaplatil nájemné alespoň ve výši požadované podpory.

Žádost je možné podávat do 30. září online prostřednictvím systému Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese najemne.mpo.cz.

COVID – Kultura

O státní pomoc mohou žádat také podnikatelé v oblasti kultury. Maximální výše podpory na jednoho žadatele je stanovena na pět milionů korun.

O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty i individuální umělci, kteří například dělají filmové a hudební festivaly a provozovatelé muzeí, galerií a divadel. Kompletní seznam je k dispozici zde.

Žádosti je možné podávat do 18. září 2020 prostřednictvím informačního systému kultura.mpo.cz.

COVID – Ubytování

Evropská komise také schválila dotační program COVID – Ubytování. Ministerstvo pro místní rozvoj, do jehož gesce tento program spadá, vyhlásí výzvu, po které se o pomoc od státu budou moci hlásit žadatelé.

Stát bude kompenzovat ztrátu za 72 dní, během nichž musela mít ubytovací zařízení zavřeno. Konkrétně jde o období mezi 14. březnem a 24. květnem. Příspěvek se bude pohybovat mezi 100 až 330 korunami za pokoj a noc, výše pomoci se bude odvíjet od kategorie a třídy ubytování.

Kdo dostane jaké kompenzace za pokoj a noc?

- Hotely se čtyřmi až pěti hvězdičkami - 330 korun

- Hotely se třemi hvězdičkami - 300 korun

- Hotely garni - 250 korun

- Ubytování s dvěma a jednou hvězdičkou - 200 korun

- Turistické ubytovny, kempy a chatové osady - 100 korun

V případě kempů bude možné žádat jen o příspěvek na ubytovací objekty (například budovy v kempu nebo chatky).

Pomoc se nevztahuje na krátkodobé pronájmy typu Airbnb.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované