Hlavní obsah

V Liberci začíná dlouho připravovaná rekonstrukce harcovské přehrady

Foto: Seznam Zprávy

.

Reklama

8. 8. 2022 20:02

V Liberci začíná dlouho připravovaná rekonstrukce harcovské přehrady. Povodí Labe dnes předalo staveniště, vypouštění přehrady by mělo začít v polovině září.

Článek

„Přehrada dokončená v roce 1904 podle projektu Otto Intzeho z německých Cách je kulturní památkou, její rekonstrukce přijde bez DPH na 388 milionů korun. Je spolufinancována z fondů Evropské unie z „Národního plánu obnovy“,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

„Přehrada Harcov potřebuje po více než sto letech svého provozu velkou stavební obnovu. Účelem stavby bude zajištění bezpečnosti vodního díla za povodní se současným navýšením retenčního objemu nádrže a zlepšením podmínek pro ochranu intravilánu města Liberec před povodněmi. Práce by měly probíhat od podzimu 2022 do poloviny roku 2025,“ doplnila Bendová. Zakázku získalo v soutěži sdružení „Společnost VD Harcov“, které tvoří firmy Gardenline Litoměřice a brněnská společnost YUCON CZ (dříve VHS CZ).

Harcovská přehrada je kulturní památkou, proto musí být zachován její současný ráz a dodavatelské firmy budou rekonstrukci průběžně konzultovat s památkáři. „Po dohodě s památkovým ústavem bude po dokončení stavby ve volně přístupném prostoru přehrady instalována část technického zařízení, které bylo součástí historické technologie,“ uvedla mluvčí Povodí Labe. Projekt kromě jiného počítá s rekonstrukcí koruny hráze a dílčími změnami tvaru koryta pod hrází.

Souběžně s tím město Liberec připravuje revitalizaci okolí přehrady, zadalo zakázku na projektovou dokumentaci rekonstrukce promenádní cesty. Kancelář architektury města už před dvěma lety nabídla Povodí Labe spolupráci na úpravě projektové dokumentace tak, aby výsledná stavba byla přívětivější pro občany města Liberce. Například místo nábřežních zdí budou postaveny schody z kamene, což by mělo vodu lépe zpřístupnit návštěvníkům.

Přehrada Harcov je součástí soustavy retenčních nádrží, které byly v podhůří Jizerských hor vybudovány v letech 1902 až 1911. Pět přehrad v Liberci na Harcovském potoce, v Bedřichově na Černé Nise, ve Fojtce na Fojtském potoce, v Mlýnici na Albrechtickém potoce a v Jablonci na Mšenském potoce bylo postaveno podle projektu německého architekta Otto Intzeho. Důvodem jejich výstavby byla ochrana před povodněmi, které oblast na konci 19. století pravidelně postihovaly.

Reklama

Související témata:

Doporučované