Hlavní obsah

Právnická fakulta ZČU ukončila program celoživotního vzdělávání, nelíbil se NAÚ

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

22. 7. 14:39

Plzeňská práva ukončila od nového akademického roku program celoživotního vzdělávání (CŽV), který nabízela od roku 2010 a absolvovaly ho stovky studentů. Úřadu se nelíbil systém přijímání na fakultu.

Článek

Program celoživotního vzdělávání byl hlavním důvodem, proč Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) zahájil v polovině května s Fakultou právnickou Západočeské univerzity (ZČU) správní řízení k omezení akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda. Díky ukončení CŽV a návrhu systémových opatření uvnitř univerzity Rada NAÚ řízení zastavila. CŽV uskutečňují ještě fakulty ekonomická a pedagogická, aktuálně se tato problematika řeší, řekla mluvčí ZČU Šárka Stará.

Správní řízení NAÚ se týkalo takzvaných nultých ročníků a způsobu přijímání na fakultu, ne samotného studia na právech, šlo pouze o podmínky pro přijímání, řekl v polovině května rektor ZČU Miroslav Holeček. Úřadu se nelíbilo, že absolventi nultého ročníku CŽV získávají bodové zvýhodnění pro následné přijímací řízení. Nulté ročníky jsou určené pro ty, kteří se na vysokou školu nedostanou a zaplatí si kurz CŽV a díky tomu mají bonifikaci pro přijímací řízení anebo získají možnost nastoupit přímo do prvních ročníků. Podle NAÚ nebylo nastavení dostatečně transparentní, neměli být preferováni někteří uchazeči proti ostatním. Správní řízení mělo podle rektora pomoci vyjasnit podmínky pro nulté ročníky na všech vysokých školách.

„Fakulta ekonomická se rozhodla přijímací řízení do programu CŽV pozastavit a fakulta pedagogická, která realizuje programy CŽV v rámci dalšího vzdělávání pedagogů, průběžně vyhodnocuje a upravuje podmínky přijímání studentů,“ řekl dnes mluvčí. ZČU zašle do konce srpna NAÚ kontrolní zprávu, v níž bude o přijatých opatřeních informovat. CŽV zahrnuje podle Staré různé kurzy, letní školy, další vzdělávání, Univerzitu třetího věku a podobně. Takové kurzy mají všechny součásti ZČU, řekla.

Program CŽV Základy práva trval od roku 2010, cena dvou semestrů byla 30.000 korun, loni byla zvýšena na 40.000 Kč. Každé tři roky procházel vnitřní akreditací. Kontrola NAÚ se zaměřila na roky 2015/16 až 2020/21, kdy bylo do programu přijato 215 studentů, z nichž ho absolvovalo 173 a k magisterskému studiu jich bylo následně přijato 167. Program letos se souhlasem NAÚ využilo ještě posledních 14 studentů CŽV, kteří v roce 2021/22 absolvovali nultý ročník. Přihlášky k magisterskému studiu podali do 30. dubna, tedy ještě před zahájením správního řízení.

„Západočeská univerzita má institucionální akreditaci, což je důkazem, že dokážeme vnitřní procesy sami kontrolovat a že dokážeme také reagovat na situace, kdy nastane jakákoliv pochybnost o kvalitě vzdělávání, přijímacího řízení nebo jiných procesů,“ řekl dnes Holeček. Jím navržená opatření mají posílit součinnost univerzitních rad celoživotního vzdělávání a vnitřního hodnocení.

Fakulta právnická ZČU je spojena s největší aférou českého vysokého školství. Vypukla v roce 2009 kvůli „rychlostudentům“ a nestandardní formě studia. Ministerstvo školství v listopadu 2011 odňalo fakultě akreditaci doktorského studijního programu. V červenci 2013 pak potvrdilo právům akreditaci pětiletého magisterského programu a už od září začala fakulta přijímat nové studenty.

Programu Právo a právní věda prodloužil NAÚ v září 2018 akreditaci až na maximální dobu deseti let.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:
Celoživotní vzdělávání

Doporučované