Hlavní obsah

Říkej tomu femicida. Co to vlastně je a proč je potřeba o ní mluvit?

Foto: Seznam Zprávy

Několikadílný seriál začíná v pondělí na Seznam Zprávách.

Reklama

14. 12. 2020 10:00

Dřív se tomu chybně říkalo zločin z vášně. Femicida je vražda ženy z prostého důvodu: Že je žena.

Článek

Novinářský projekt Říkej tomu femicida si klade za cíl dostat do veřejného prostoru nejen tento termín, ale především to, co se za ním skrývá. Neboť prevence je ta nejlepší zbraň.

Celý týden proto vycházejí texty, rozhovory a vysvětlovací grafy týkající se tématu femicida a násilí na ženách ve světě i v Česku. Sdílejte s námi vaše komentáře na sociálních sítích pod hashtagem #Rikejtomufemicida.

Foto: Profimedia.cz

Červené boty symbolizují oběti femicidy. (ilustrační fotka)

Připravené máme články, rozhovory i podcast na téma femicida ve světě (například ve Francii, Itálii nebo Mexiku) i o tom, jak na problematiku nazírají Češi a český právní systém.

V prvním díle přinášíme k tématu základní slovníček pojmů a data, jež se k vraždám žen a násilí na ženách dají vyčíst ze statistik. Těch ale obecně není příliš a často, jako třeba v České republice, se případy femicidy počítají do všech vražd, které jsou motivovány osobním vztahem.

Femicida

Femicida je vražda žen a dívek z důvodu, že jde o ženy nebo dívky. Jedná se o nejvyšší formu diskriminace a násilí páchaného na této části populace. Odborníci rozlišují několik typů femicid, a to třeba v ohledu na vztah pachatele s obětí i na okolnosti, při níž k nim došlo.

Podle organizace Femicide in Canada lze tedy například mluvit o femicidách s pachatelem v partnerském vztahu k oběti a mimo vztah. První kategorie je nejčastější, druhá má široké rozpětí – zahrnuje třeba případ, kdy otec zabije svou dceru, ale i situace, kdy je pachatelem cizí muž.

Co se okolností týče, kanadská organizace zmiňuje například násilí páchané na ženách při ozbrojených konfliktech, kulturně podmíněné vraždy žen nebo případy, kdy se nějaká žena stala „vedlejší“ obětí vraždy jiné ženy. Na seznam se dostaly i transfobní a lesbofobní femicidy, femicidy se sexuálním podtextem nebo například vraždy, které vyústily z organizovaného zločinu.

Zločin z vášně

Takovým zločinem je podle Cornellské univerzity v USA ten, který se odehraje „v zápalu vášně“. Má jít o reakci na nějakou přímou provokaci, v čemž se liší od zločinů promyšlených a úmyslných. V americkém právním systému jsou pachatelé v tomto případě obviněni z nižšího stupně vraždy, což vede i k nižším trestům. Tradičně se mezi „provokaci“ počítá třeba i náhlé odhalení nevěry.

Vražda ze cti

Fenomén, který je v některých nábožensky založených společnostech a kulturách stále přítomen. Jde o vraždu, kterou spáchá člen rodiny na jiném členovi rodiny. Ačkoliv jsou pachateli i oběťmi muži i ženy, z většiny jde o akt, jehož se dopouštějí muži na ženách.

Například z důvodu toho, že odmítly vstoupit do nuceného sňatku, měly předmanželský sex, měly vazby na (zejména mužské) osoby mimo komunitu, jež rodina neschválila, nebo se třeba staly obětí sexuálního násilí či znásilnění. Jejich pachatelem nemusí být jedna osoba, může jít o rozhodnutí více členů rodiny. Nejčastěji se v tomto kontextu v poslední době mluví zejména o Indii a Pákistánu. Spojené arabské emiráty nedávno vraždy ze cti kriminalizovaly.

Jak je na tom Česká republika? A jak se k femicidě staví Evropská unie?

Domácí násilí

Podle Policie ČR se jedná o především fyzické, psychické anebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se pak jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky: opakování a dlouhodobost, eskalace, jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí pachatele a oběti, neveřejnost.

Sexuální násilí

Prakticky jakékoliv jednání se sexuálním podtextem, které není obětí vítané a vnímá ho jako nepříjemné. Podle české organizace Persefona sexuální útok nastává, když jedna osoba zneužije své síly a sexuálním způsobem překročí osobní hranice druhé osoby bez jejího svolení.

Poslechněte si díl podcastu Checkpoint o fenoménu femicid:

Istanbulská úmluva

Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známá též jako Istanbulská úmluva, je mezinárodní smlouva Rady Evropy zaměřená na potírání a prevenci násilí na ženách a domácího násilí. Podle přehledu Rady Evropy úmluva zavádí soubor definic trestných činů, například mrzačení ženského genitálu, vynucený sňatek, nebezpečné pronásledování (stalking), vynucený potrat a vynucenou sterilizaci.

Česká republika tuto smlouvu stále neratifikovala.

Misogynie

Jednoduše řečeno nenávist k ženám či pohrdání jimi a předsudky k nim. Například ve Velké Británii sílí volání po tom, aby byla misogynie zařazena mezi zločiny z nenávisti. Tam nyní řadí trestné činy motivované mimo jiné barvou pleti, sexuální orientací nebo náboženskou příslušností oběti.

Přečtěte si o femicidě v Mexiku a Turecku:

Celosvětově násilí od intimního partnera během svého života postihuje 3 z 10 žen.

Nejrozšířenější formou vražd žen na světě je forma spáchaná intimním partnerem ženy. To představuje nejméně 35 % všech vražd žen na celém světě.

Zdroj: Rosa centrum

Reklama

Doporučované