Hlavní obsah

Šéf Komerční banky: Češi našli svůj Wall Street v cihle českého domu

Generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. (Video: Jiří Zatloukal)

 

Reklama

22. 5. 11:07

Když to chci zvulgarizovat, tak říkám, že Češi našli svůj Wall Street v cihle českého domu, nebo ve stavbě nového domu, říká generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Článek

Hypoteční investiční boom, kdy si lidé kupují nemovitosti jako investici, vnímá šéf Komerční banky jako značně rizikový. Výnosnost nemovitostí určených k pronájmu je totiž extrémně nízká, především ve velkých městech v čele s Prahou.

„V případě, že vzít si hypotéku je pouze investiční rozhodnutí bez dalšího, tak v porovnání toho, jaké jsou nájmy, které se v České republice snižují, tak člověk musí mít opravdu dlouhý horizont a víru v to, že se to aktivum zhodnotí, v to, aby se dala považovat za taková investice úspěšnou,“ uvedl v rozhovoru pro SZ Byznys předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Jste velká komerční banka. Ekonomika se teď začala otevírat. Jak podle vás přežili živnostníci a podnikatelé tu roční krizi? Skončilo jich podle vás hodně?

V našem portfoliu měříme úspěšnost jednotlivých podnikatelů podle toho, jak nám rostou nebo klesají nesplacené úvěry. Z tohoto úhlu pohledu je na tom Komerční banka dobře, my jsme i po zániku těch uzákoněných, anebo dobrovolných moratorií ještě před tím, než ten zákon vstoupil v platnost, viděli velmi malou míru nesplacených úvěrů.

Od období, kdy moratoria skončila, do dneška, jsme vyřídili dalších nějakých přibližně 2000 žádostí, z nichž přibližně 1600 až 1700 bylo vyřízeno kladně. To znamená, že my pokračujeme v trendu snahy nalézt nějaké řešení pro našeho klienta v případě, že se dostal do trablu. Je jasné, že jsou tady obory, ve kterých se děje obrovské drama. Je to primárně průmysl ubytovací, rekreace a tak dále.

Stravování, cestovní ruch…

Stravování je na tom o malinko lépe, protože našli nějakou alternativní cestu, alespoň některé z těch podniků, jak stále udržovat v chodu svou živnost, jak stále generovat nějaké cash flow, byť v mnohem menším objemu.

A potom když vystoupáme ještě o jednu hladinu výš a podíváme se na Českou republiku jako na celek, tak můžeme říct, že díky exportérům, díky alespoň nějaké spotřebě českých domácností a českých firem jsme nepadli úplně na dno, což v roce 2021, jak odhadují naši makroekonomové, by se nám mělo vrátit relativně silným růstem přibližně na 3,4 procenta růstu HDP.

Jan Juchelka (49)

– absolvent Slezské Univerzity v Opavě

– do KB nastoupil v roce 2006 do korporátního bankovnictví a od roku 2012 pracoval v centrále Société Générale

– od 2017 generální ředitel Komerční banky

Jste tak optimistický? Česká národní banka nedávno, před 14 dny, srazila odhad růstu na letošní rok na, jestli se nemýlím, 1,7 procenta.

Myslím, že to bylo dokonce ještě trošičku nižší číslo a Česká národní banka má vlastně dvě tváře. Tady tu predikci dělali jejich makroekonomové, ti takto vidí rok 2021 a vidí v roce 2022 absolutní hokejku, která letí nahoru přes čtyři procenta.

To, co je důležité vidět, je, že na účtech jak domácností, tak firem, se kumuluje rekordně vysoké množství depozit a ta, protože jsou téměř výhradně na běžných účtech, jsou viditelně určená buď k odložené spotřebě, případně k nějakým investicím. Takže já optimista jsem.

Odhadoval jste růst nesplacených úvěrů na letošní rok ve skupině Komerční banky zhruba na 3,5 procenta, jak se to promítne do hospodářského výsledku? To jsou jednotky miliard?

Teď při prezentaci kvartálních výsledků za první čtvrtletí jsme dělali odhad nákladů na riziko do konce roku. A dáváme predikci toho, jak a kde se udrží profitabilita Komerční banky v roce 2021. Je důležité říct, že už za první čtvrtletí rostla Komerční banka jak na straně poskytování úvěrů, tam to bylo v tempu přibližně 4,7 procenta, jestli si to dobře pamatuji, tak na straně sbírání depozit, tam to bylo dokonce více než deset procent.

Je možné, že Komerční banka je něco jako bezpečný přístav pro peníze domácností a firem, takže dvouciferná dynamika není úplně náhodná. Nicméně je potřeba se podívat na to, že v Česku by krátkodobě mělo docházet spíše ke zlepšení, a ne dalšímu zhoršování platební morálky, nebo schopnosti splácet úvěry. Takže my jsme v tom realisticky optimističtí.

Takže nečekáte zhoršení ani poté, co skončí státní programy, podpory pro živnostníky, právě pro tu nejohroženější skupinu z ubytování, cestovního ruchu?

Kdybychom teď odsud vytočili číslo kteréhokoliv hotelu v České republice a zkusili si objednat letní dovolenou, tak pravděpodobně strávíme hodně času, než narazíme na ten první, kde to je možné a kde mají volnou kapacitu. Jsem přesvědčen o tom, že se zopakuje trend z léta roku 2020, to znamená, že turistika a domácí turistika v Česku, a ubytovací zařízení naopak zažijí ten největší impuls k restartu jejich podnikání.

A myslím si, že si to zaslouží a samozřejmě nejsem natolik cynický, abych neviděl lokální nebo osobní katastrofy, které se v některých případech odehrály. Druhá věc je, že český občan, a jde to samozřejmě ruku v ruce s pokračující vakcinací české populace, bude mít vyšší motivaci vlastně utrácet peníze, investovat a tak dále.

On investuje už dnes, můžeme se pak vrátit třeba k hypotékám… takže je velká pravděpodobnost, že česká ekonomika dostane obrovskou injekci ze strany poptávky domácností i firem.

Vykompenzuje to třeba i propad turistů? Protože turisti se určitě tak rychle do Česka nevrátí?

Ve struktuře ubytovacích zařízení nemusí být pro ta, která byla čistě nebo výhradně závislá na zahraničním turistovi, pravděpodobně ani tato sezona nejlepší. Protože si nedokážu představit, že se ze dne na den rozvine sezona zahraničních turistů v Česku v síle podobné té, co jsme viděli do roku 2019.

Nicméně už dnes vlastně začínají znovu nabíhat ti „létající profesionálové“, jsou to služební cesty ze zahraničí a tak dále, takže k nějakému oživení dojde i na této frontě.

Komerční banka

– v 1. čtvrtletí jí klesl čistý zisk meziročně o 24,9 procenta na 2 mld. Kč

– objem hypoték KB narostl o 7,2 procenta na 248,7 miliardy korun

– loni vydělala 8,2 mld. Kč, v roce 2019 14,9 mld. Kč

– KB je součástí skupiny Société Générale

Kdy předpokládáte, že se jako Komerční banka vrátíte k ziskovosti na rekordní úroveň roku 2019, kdy čistý zisk tvořil necelých 15 miliard korun? Pak v roce 2020 to bylo něco přes osm miliard. Kdy čekáte, že se vrátíte do normálu?

Česká republika jako taková se má ke své výkonnosti předcovidové vrátit přibližně někdy v první polovině roku 2022. Takže můžeme vytvořit hypotézu, že tam někde bude bod, ve kterém se i české bankovnictví a Komerční banka dostane do výkonnosti, kterou zažívaly před covidovskou dobou.

Tak to jste skutečně optimistický.

Jsem optimistický, ale je tam jedna velká podmínka. Zda-li se výkonnost české ekonomiky, a to je na jiný pořad a hodně dlouhou diskuzi, dostane na stejný potenciál výkonnosti, jaký si udržovala do roku 2019. To si myslím, že je kruciální otázka, kde se bude nalézat ten nový rovnovážný bod.

Jste optimista i ohledně výplaty dividendy? Čekáte, že byste mohli jako Komerční banka letos v druhé půli roku, na konci roku, samozřejmě se souhlasem České národní banky vyplatit část dividendy?

My jsme dali na svoje webové stránky dopis, který jsme obdrželi od České národní banky, za jakých podmínek a jak máme spočítat případnou výplatu dividendy za roky 2019 a 2020. Ta listina je veřejně přístupná a my jsme současně deklarovali před investory, když jsme prezentovali kvartální výsledky za první čtvrtletí, že někdy v průběhu září tohoto roku bychom měli s Českou národní bankou ukončit diskuzi, kterou máme, protože Česká národní banka rozhoduje per partes, s každou bankou individuálně ,a v okamžiku, kdy budeme znát to číslo posvěcené regulátorem, tak ještě v tomto roce chceme svolat mimořádnou valnou hromadu a tu dividendu, která bude odsouhlasená regulátorem, vyplatit.

Od roku 2022, do kterého se již promítne potenciální zisk roku 2021, bychom se rádi vrátili na trajektorii, na kterou jsou naši investoři zvyklí, to znamená, že vyplácíme přibližně 65 procent čistého zisku.

Jedním z tahounů vaší ziskovosti byly jednoznačně hypotéky, které vyvažovaly třeba i vyšší opravné položky. Neobáváte se nicméně, že ten trh je extrémně napjatý, ten růst i v krizi hypotečních úvěrů byl obrovský, navíc od druhého pololetí ČNB začne zvyšovat své sazby, a tak pro některé prostě lidi by to mohl být problém se splácením?

Myslím, že je příliš brzy na vyslovení nějakého katastrofického scénáře. Je pravda, že v Česku zažívají hypoteční úvěry rekordní růst a ta nová produkce dosahuje rekordního, rekordních objemů.

Je současně nutné si uvědomit, že přibližně třetina těch objemů je refinancování existujících hypoték. Současně, jsme v Komerční bance nepolevili v posuzování schopnosti klienta svůj úvěr splácet. A je nutné si uvědomit, že český spotřebitel, česká domácnost, vyhodnotila současnou situaci také tak, že aktivuje svůj nakumulovaný kapitál třeba ze širší rodiny než pouze od jednoho člověka, nebo od jednoho páru, a pořizuje nějaké aktivum.

Když to chci zvulgarizovat, tak říkám, že Češi našli svůj Wall Street tady v cihle českého domu, nebo ve stavbě nového domu. A je nutné nazírat na ten boom hypoték, jak na odvěkou touhou člověka bydlet ve vlastním, tak i jako na investiční rozhodování.

To znamená, že vidíte, že nekupují jenom klasické bydlení, ale také berou si hypotéky na investice?

Oba tyto motivy hrají roli a je nabíledni, že to rozhodování je podtrženo nebo podpořeno i tím, že podle úsudku těch, kteří tak činí, je investice do bytu nebo do domu dlouhodobě, mnohogeneračně bezpečná investice.

Souhlasíte s tím vy osobně?

Je to na hrozně dlouhou debatu, protože nám tady zuří veřejná diskuze o tom, jaká má být budoucí struktura daní a podobně, takže je to na velkou debatu. Osobně si myslím, že pakliže je to investiční rozhodnutí podpořeno i tím, že chci bydlet ve vlastním bytě nebo ve vlastním domě, tak je to v pořádku.

V případě, že je to pouze investiční rozhodnutí bez dalšího, tak v porovnání toho, jaké jsou nájmy, které se v Česku snižují, tak člověk musí mít opravdu dlouhý horizont a víru v to, že se to aktivum se zhodnotí, aby se dala taková investice považovat za úspěšnou.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované