Hlavní obsah

Jak funguje výuka ve školách

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační fotografie.

Reklama

Jak probíhá výuka v základních, středních, vysokých nebo uměleckých a jazykových školách? Jaká jsou pravidla testování a kde se musí nosit roušky?

Článek

Školky

Kompletně otevřené školky jsou od pondělí 10. května v celé republice. Do mateřinek chodí všechny děti, nejen předškoláci. Není omezen počet dětí ve skupinách, roušky nejsou povinné a děti se nemusí testovat. Jednou za týden se musí testovat pouze zaměstnanci.

Základní školy

Do lavic se už dříve vrátili žáci prvního stupně, tedy od první do páté třídy (plus přípravné třídy). Do škol chodí všichni tito žáci od 17. května bez rotací. Ve stejném režimu fungují také malotřídky nebo speciální školy.

Bez rotací chodí od 24. května také žáci druhého stupně (a nižších ročníku gymnázií) v celé republice.

Testování a roušky

Od 17. května funguje jiný režim testování. Žáci se testují jednou týdně antigenními testy, případně jednou za 14 dní PCR testy. Otestovat se nemusí ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19, již podstoupili test během posledních 48 hodin, nebo mají minimálně 22 dnů po 1. dávce očkování.

Zaměstnanci ve školství se testují jednou týdně bez ohledu na typ testu.

Odmítnutí testování

Pokud se dítě, žák nebo student z této vybrané skupiny odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, že není nakažen covidem-19. Tito žáci (děti, studenti) budou ze vzdělávání omluveni s tím, že se doporučuje školám, aby žáky (děti, studenty) v rámci svých možností vzdělávaly. Zde je tedy situace obdobná tomu, když dítě, žák nebo student z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma. Pokud dítě, žák nebo student testování odmítne, bude se jednat o omluvenou absenci.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Z výše uvedeného vyplývá, že škola dětem, které nebudou testovány, nemusí zřizovat distanční výuku, jako tomu bylo do otevření škol.

Od úterý 8. června nemusí při výuce nosit roušky žáci ani učitelé, od úterý 15. června mohou sundat roušky učitelé i žáci při výuce také ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji, které na tom nebyly z pohledu šíření epidemie koronaviru nejlépe.

Fotografování

Na školách může probíhat školní focení tříd. Žáci z jedné třídy nemusí mít během fotografování nasazené respirátory.

Střední školy

Od 26. dubna funguje praktická výuka žáků a studentů všech ročníků všech středních škol a konzervatoří bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině. Testování je pro účast na výuce povinné.

Od 24. května se pak obnovuje na středních školách také teoretická výuka.

Základní umělecké školy, jazykové školy

Na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 10 žáků v jedné skupině. Žáci se v takovém případě nemusí testovat.

Na uměleckých školách bude moci zpívat společně až 30 studentů.

Prezenční výuka uvnitř je možná ve vyšším počtu žáků, ti ale musí projít buď testováním, nebo mít certifikát o prodělané nemoci či o dokončeném očkování.

Na jazykových školách je umožněna individuální konzultace bez nutnosti testování.

Při výuce může být naplněna maximálně 50% kapacita míst k sezení a počet studentů uvnitř nesmí přesáhnout celkový počet 50, venku 100. Stejně jako na základních uměleckých školách je také podmínkou test, prodělaná nemoc nebo dokončené očkování.

Vyšší odborné a vysoké školy

Od 10. května probíhá praktická výuka pro všechny studenty vysokých škol. Od 24. května je pak možná také teoretická výuka, podmínkou jsou rozestupy 1,5 metru mezi studenty.

Reklama

Doporučované