Hlavní obsah

Jak funguje výuka ve školách

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační fotografie.

Reklama

8. 9. 16:04

Po půl roce se všichni žáci vrátili do školních lavic. Jak má výuka vypadat?

Článek

Jaká jsou opatření

Školy mají vyučovat v běžném režimu. Ministerstvo školství nepočítá s omezením počtu tříd ani žáků v jedné učebně tak, jak tomu bylo na jaře. Školy nebudou požadovat ani potvrzení žáků o bezinfekčnosti.

Nejsou ani žádná pravidla pro rozdělení vstupů žáků do jednotlivých budov. Školy by také měly dbát na to, aby se v jednotlivých třídách dostatečně větralo.

Od pátku 18. září je v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. Školy mají také omezit hromadné akce.

Výuka je povinná i pro žáky s oslabenou imunitou nebo pro žáky žijící s někým z rizikové skupiny. V případě absence musí mít tito studenti standardní omluvenku.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků a studentů příznaky infekčního onemocnění.

Co když se objeví podezření na nákazu

Pokud jsou u studenta příznaky patrné už při příchodu do školy, není vpuštěn do budovy školy. Jedná-li se o nezletilého žáka, který je v doprovodu svého zákonného zástupce, dítě také do budovy nesmí.

Pokud jsou u nezletilého žáka příznaky patrné už při příchodu do školy a není přítomen zákonný zástupce, musí ho škola neprodleně kontaktovat o nutnosti dítě si vyzvednout.

Jestliže se příznaky objeví až během výuky, škola neprodleně poskytne roušku a potenciálně nakaženého umístí do předem připravené samostatné místnosti kvůli dočasné izolaci. Zároveň škola informuje zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školních prostor.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, respektive zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, školu má opustit v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu virem.

Jak to bude s družinami a s jídelnami

Ministerstvo školství doporučuje při školním stravování zaručit dostatečné rozestupy. Škola by také měla zajistit co nejmenší kontakt různých skupin, a to například vydáváním obědů v delším čase, případně, pokud je to možné, vytvořit v jídelně sektory oddělující jednotlivé třídy.

Resort školství také doporučuje neumožnit samoobslužný výdej. To se týká například odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů k nalévání polévky nebo nabírání salátů.

Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány.

Školy by také měly zvážit organizaci družin a školních skupin. Oddělení, případně skupina by měla být tvořena žáky jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd.

Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Doporučené