Hlavní obsah

Šlachta zveřejnil první plány, co chce prosadit v politice

Foto: Jan Mihaliček

Robert Šlachta.

Reklama

1. 7. 2021 11:59
aktualizováno • 1. 7. 2021 13:02

Hnutí Přísaha Roberta Šlachty zveřejnilo program do podzimních sněmovních voleb s názvem Plán pro spravedlivé Česko.

Článek

Postoje a plány vznikajícího hnutí Roberta Šlachty zůstávaly zatím spíše záhadou. Ve čtvrtek hnutí zveřejnilo Plán pro spravedlivé Česko, ve kterém na 74 stranách prezentovalo své priority.

Z analýzy dokumentu, se kterým se Seznam Zprávy seznámily, plyne, že Šlachtův subjekt bude voliče lákat především na oblast boje proti korupci, transparentnost politiků, úředníků či státních podniků, specializaci policie a soudců. Objevují se ale i zmínky o přísnějším dohledu nad migrací nebo vyloučenými lokalitami.

Velký důraz se v programu klade na prověření tendrů v době covidové pandemie, na čemž Přísaha ostatně postavila už start své předvolební kampaně a po republice kvůli tomu sbírá podpisy pod petici.

V ekonomické oblasti se Přísaha vymezila proti přijetí eura. „Nepodpoříme zahájení procesu přijetí eura, budeme hájit českou korunu a měnovou suverenitu České republiky,“ píše se v programovém prohlášení.

Co se týká daní, ty zvyšovat Přísaha nechce – jak ale uvádí v programu, jen do roku 2022, tedy rok po volbách. Co bude poté, není z programu jasné. „Žádné daňové experimenty a zvyšování daní minimálně do konce roku 2022. Nebudeme zvyšovat ani daň z příjmů fyzických osob, budeme požadovat její ponechání na úrovni 15 procent. Nebudeme zvyšovat ani daně z příjmů právnických osob,“ stojí v programu.

Snížit DPH

Šlachtovi politici by v případě volebního úspěchu (podle posledního průzkumu agentury Kantar by Přísaha dosáhla na šest procent hlasů) chtěli snížit daně na potraviny. „Snížíme DPH na potraviny z 15 % na 10 % a při tom budeme trvat na povinném zavedení označení potravin s cenou před změnou DPH a po ní, aby si každý mohl zkontrolovat, jak snížení daně prodejce přenesl do koncové ceny,“ dodávají.

Šlachta v prohlášení zmínil i podporu živnostníků. „Zvýšíme limit pro OSVČ u paušální daně z jednoho milionu na dva miliony. Tím podpoříme více malých živnostníků a podnikatelů odstraněním byrokracie a zbytečných kontrol. Dnes využívá paušální daň jen 180 tisíc z nich, my chceme, aby ji mohlo využít alespoň 500 tisíc živnostníků,“ uvedl subjekt někdejšího šéfa protimafiánského útvaru.

Naopak přísnější daňový metr chce Přísaha pro nadnárodní korporace. „Pokud Google vytváří tržby z české reklamy, zdaní příjmy z ní plynoucí v České republice. Toto řešení budeme prosazovat i na úrovni EU a OECD a podpoříme už vznikající mezinárodní dohodu o minimální 15% dani pro tyto firmy,“ dodal Šlachta.

Podrobnější informace schází i k tématu důchodové reformy, u níž se Přísaha uchýlila jen k obecným frázím. „Říkáme NE zvyšování věku odchodu do důchodu. Nízké důchody žen se musí dorovnat. Pečující osoby nesmí systém trestat za dlouhodobou péči o své blízké,“ stojí v programu.

Jak podobné plány zafinancovat a jak se vyrovnat se stárnutím populace, to už Přísaha neuvádí.

Podobně vágní je Přísaha i u jiného důležitého tématu, které v současnosti trápí řadu lidí – a to dostupnost vlastního bydlení. „Nové byty? Prosadíme zákon o sociálním bydlení. Obce musí začít stavět startovací byty, stát naopak podporovat nájemní bydlení a městské družstevní bydlení jako šanci pro ty, kteří nedosáhnou na hypotéku,“ píše se v prohlášení.

Co se týká členství v EU a NATO, Šlachtovo hnutí spíše jen obecně konstatuje, že členství v Evropské unii je důležité, ale uskupení se musí reformovat. „Ano EU s reformou, intenzivnější ochrana bezpečnosti společně s NATO. Musíme být respektovanými, ale i zodpovědnými členy, kteří sebevědomě hájí své zájmy a svou suverenitu,“ dodává Šlachta.

Krátce se v dokumentu Přísaha vyjadřuje k oblasti jaderné energetiky. Pro jádro má hnutí pochopení. „Říkáme ANO jaderné energetice a vyváženému energetickému mixu, tak, aby Česká republika byla energeticky soběstačná,“ konstatuje programové prohlášení.

Nová policejní reorganizace

Nejuceleněji v programu Přísahy působí protikorupční oblast, která je vedení Přísahy složené ze značné části z bývalých policistů nejblíže.

Šlachta by posílil specializaci policie, v jejímž důsledku by se mohly vrátit útvary, které tu v minulosti fungovaly. Jedním z nich byl i Šlachtou řízený protimafiánský útvar, který zanikl v roce 2016 kvůli policejní reorganizaci. Šlachta poté opustil policii a pozvolna začal spřádat plány na vstup do politiky.

„Hnutí Přísaha chce zpět specializované útvary, které budou řešit problematiku, na kterou jsou daní policisté skutečnými odborníky. Finanční policie, korupce a závažná hospodářská trestná činnost, organizovaný zločin a terorismus, protidrogová policie, kybernetický útvar,“ stojí v programu.

Část programu se věnuje i reformě soudnictví, hnutí by chtělo posílit školení a specializaci soudců na složité kauzy, vzniknout by měli speciální soudci. „Prosadíme nový trestní řád, který zjednoduší a zkrátí trestní řízení,“ doplňuje Šlachta.

Ve Sněmovně by chtěl zpracovat nový zákon o státním zastupitelství tak, aby například vláda ztratila vliv na jmenování nejvyššího státního zástupce - například formou výběrových řízení funkcionářů státního zastupitelství a stanovení délky mandátu. „Je nutné posílit nezávislost a principiální nestrannost státního zastupitelství, aby na něj nemohli politici vytvářet nátlak, a tím zprostředkovaně ovlivňovat vyšetřování,“ plánuje Přísaha.

Posílit pravomoci by měl Nejvyšší kontrolní úřad i sněmovní hospodářský výbor. „Rozšíříme pravomoci kontroly NKÚ na všechny státní podniky a všechny státní příspěvkové organizace. Po vzoru Velké Británie také uzákoníme kontrolu státních podniků hospodářským výborem Poslanecké sněmovny,“ píše hnutí v programu.

Politici by pak podle Šlachtova subjektu měli mít hmotnou odpovědnost za svá rozhodnutí - tedy i ta chybná.

Reklama

Doporučované