Hlavní obsah

Češi už jsou ochotni připlatit si za to, že se firmy chovají slušně

Foto: Yasin Akgul , Profimedia.cz

Firmy, které se chovají ekologicky, mají loajálnější zákazníky (ilustrační foto).

Reklama

20. 1. 2021 5:59

Co může udělat firma pro ochranu životního prostředí či lepší vztahy s občany či zaměstnanci? Stačí začít s málem. Podporovat místní komunitu, přispívat na charitu, nebo se starat nejen o fyzické, ale i mentální zdraví svých lidí.

Článek

Být společensky odpovědný znamená jít naproti svým zákazníkům. Podle průzkumu agentury IPSOS z loňského dubna je pro téměř polovinu Čechů při rozhodování o nákupu důležité, zda se firma chová společensky odpovědně. 70 procent respondentů deklaruje, že je ochotno si připlatit za výrobek, který je šetrný k životnímu prostředí, anebo je určitá částka z jeho prodeje určena na nějaký společensky prospěšný projekt.

„Lidem přestává být jedno, co se kolem nich děje. Začínají si uvědomovat, že si od naší planety bereme příliš mnoho a že je třeba postupně měnit naše návyky a neudržitelné konzumní chování. Odmítají kupovat produkty a služby od společností, které jsou v rozporu s jejich přesvědčením a morálními hodnotami,“ potvrzuje Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Většina výzkumů se shoduje, že udržitelnost je stále více zásadnější pro mladé lidi, nejméně pak pro lidi nad 60 let. Mladí lidé chtějí pracovat pro odpovědné zaměstnavatele. Tzv. mileniálové tvoří přibližně 2 miliardy světové populace. To oni jsou nyní hlavní cílovou skupinou většiny byznysu.

CSR (anglická zkratka) – Společenská odpovědnost firem

ochrana životního prostředí,

férové chování k zaměstnancům,

pravdivá komunikace se zákazníky,

etika v podnikání,

podpora charity,

rozvoj moderních technologií.

Nejde jen o velké korporace. K odpovědnému podnikání se hlásí i řada malých a středních firem, které cítí přirozenou potřebu vracet společnosti něco zpět nebo pečovat o své nejbližší okolí, komunitu, která je neodmyslitelným celkem jejich podnikání. „Mnohdy je k tomu vedou silné osobní hodnoty majitele, rodinná tradice nebo chuť dělat něco dobrého a nemyslet jen na maximalizaci zisku,“ říká Mádlová.

Příklady dobré praxe

Mádlová uvádí příklad Biopekárny Zemanka. „Všechny své produkty peče v bio kvalitě a bez jakýchkoliv umělých látek. Kupuje pouze suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství. Zároveň v provozu užívá jen ekologické čisticí prostředky, recyklované kartony a energie z obnovitelných zdrojů,“ vypočítává šéfka Asociace společenské odpovědnosti.

Nebo sociální podnik Aranžérie. Ta začleňuje osoby s epilepsií do běžného života. Většina epileptiků se totiž setkává s tím, že se k nim lidé chovají jinak než k ostatním. Zejména v zaměstnání, ve školách a při navazování vztahů. „Aranžérie ukazuje, že i s epilepsií to může jít a že s lidmi, kteří tuto nemoc mají, se není třeba bát spolupracovat. Navíc práce s květinami působí pozitivně na jejich psychiku,“ uvádí Lucie Mádlová.

Přínosy společenské odpovědnosti

Výhod, které tato změna přináší firmám, je mnoho. Například inovace postavené na opětovném využívání odpadů umožňují podnikům dosáhnout větší nezávislosti na omezených zdrojích surovin, zvýšit provozní efektivnost a přicházet na trh s výrobky, které jsou pro zákazníky přitažlivé. Zákazníci jsou ochotni za produkty společensky odpovědných firem utratit víc a vracejí se. Stoupají tak nejen obraty firmy, ale i reputace a tím i hodnota značky.

„To jde ruku v ruce s možností získání a udržení si nových talentů a zaměstnanců. Pochopitelně se pak těmto firmám daří navazovat i nové obchodní kontakty. Udržitelné podnikání s sebou nese i zvýšenou efektivitu provozu a tím snížení nákladů,“ podotýká ředitelka platformy Byznys pro společnost Daniela Němcová.

„Pro investory, včetně finančních institucí, jsou firmy s kvalitně nastavenou politikou udržitelného rozvoje schopné dosáhnout či získat lepší finanční pozici. Takové firmy pak lépe čelí novým a často nečekaným výzvám. Jsou zkrátka silnější a odolnější vůči konkurenci, ekonomickým propadům či klimatickým změnám,“ tvrdí.

Konkrétní tipy

I přes nejistotu, kterou mnoho živnostníků a malých a středních podniků v současnosti zažívá, je vlastně jednoduché a dost přínosné nějaké CSR aktivity do svého podnikání zapojit. „Může to být nákup recyklovatelných obalů, které jsou spotřebiteli upřednostňovány a velmi pozitivně vnímány, oproti těm jednorázovým plastovým. Může to být nastavení férovějších podmínek pro své zaměstnance, např. umožnění flexibilnější pracovní doby, která nejen zvyšuje motivaci zaměstnanců k vyšším výkonům, ale i loajalitu k firmě,“ radí Daniela Němcová.

E-book na podporu obchodníků karetní společnosti Mastercard uvádí další konkrétní rady (některé z nich lze aplikovat za méně epidemicky vypjaté situace). Pokud se například chcete zapojit do sociální pomoci, inspirujte se potřebami místních.

Je-li v okolí vašeho podnikání řada osamělých či starších lidí, nabídněte jim ve své kavárně kávu za symbolickou cenu. Pokud provozujete holičství, nabídněte služby zdarma potřebným v místním domu sociální péče.

Poskytněte prostředky na vybraný charitativní účel. Vyberte si místní nadaci podporující ekologická opatření nebo pomáhající potřebným a podporujte ji pravidelnými platbami. Můžete se také společně se zaměstnanci zapojit do dalších dobročinných akcí pořádaných po celé republice nebo do sbírek na podporu vám blízkých projektů. Nezapomeňte na možnost darovat 2 % z daní pro vybrané organizace.

Informujte o své formě pomoci na sociálních sítích, v provozovně nebo prodejně. Zákazníci se tak dozvědí, že např. 10 % z částky, kterou uhradí, bude určeno na dobročinný účel.

Ekologie

Zvolte ekologicky šetrná řešení. Třeba vybavte provozovnu nebo kanceláře koši na tříděný odpad, instalujte šetrnější vodovodní baterie na WC nebo si kupte stojan s filtrovanou vodou místo balené. Preferujte výrobky z recyklovaného papíru a úsporné zdroje světla. Nezapomeňte se o těchto opatřeních zmínit také svým zákazníkům.

Zkraťte dodavatelský řetězec: Vysledujte cestu, kterou musí urazit produkty, které objednáváte, než dorazí k vám do firmy. Může to být řešení dobré nejen pro planetu (menší uhlíková stopa), ale také pro váš rozpočet.

Zdraví zaměstnanců

Péče o zdraví zaměstnance by neměla končit zajištěním ergonomických a bezpečných pracovních podmínek. Darujte společně krev, instalujte přístřešek na kola, zorganizujte firemní běh nebo cyklistickou vyjížďku. Přerušení každodenní rutiny a malá dávka pohybu určitě přispějí k posílení zdraví zaměstnanců.

Reklama

Doporučované