Hlavní obsah

Fousek spustil revizi. Fotbal hledá tunely ve smlouvách za 100 milionů

Foto: Profimedia.cz

Petr Fousek se přece jen rozkýval k tomu, aby nechal prozkoumat Pandořinu skříňku možných hříchů svých předchůdců.

Reklama

7. 10. 7:54

Vedení fotbalové asociace pracuje s podezřením, že v minulosti mohlo docházet k pokusům vyvádět z FAČR peníze a asociaci okrádat. „Revizní komise zkoumá smlouvy s plněním v úhrnné výši 100 milionů Kč,“ řekl předseda Petr Fousek.

Článek

Sotva se stal novým předsedou Českého hokeje Alois Hadamczik, angažoval renomovanou firmu KPMG, aby zpracovala audit hospodaření předchozího vedení svazu, zosobněného předsedou Tomášem Králem. Již první signály z probíhající kontroly tu podle Hadamczika odhalují mnohé projevy výrazné nehospodárnosti uplynulých let.

Ve srovnání s hokejem trvalo novému vedení Fotbalové asociace ČR, zvolenému v červnu 2021, delší čas, než se k něčemu podobnému rozhoupalo také. Smlouvy z období, kdy asociaci vedli předsedové Miroslav Pelta a Martin Malík, potažmo místopředseda Roman Berbr a v pozadí finanční ředitel Libor Kabelka, zkoumá ovšem nyní fotbalová asociace interní cestou.

Namísto auditorské firmy pověřila prozkoumáním smluvních vztahů, vykazujících podezřelé rysy, vlastní orgán asociace. A to Revizní a kontrolní komisi FAČR, volenou přímo valnou hromadou.

„Postoupili jsme ji k posouzení smlouvy, jejichž celkové plnění stálo asociaci v úhrnu zhruba 100 milionů korun. Považovali jsme jejich uzavření nebo jejich parametry za problematické. A tento způsob kontroly je naším standardním postupem,“ vyjádřil se Petr Fousek, předseda FAČR.

A to poté, co Seznam Zprávy jako první informovaly o tom, že revizní komise již dva problematické smluvní vztahy zpracovala a kriticky vyhodnotila.

Za počítačový systém SAC od firmy Mibcon vyplatila FAČR v průběhu pěti let takřka 30 milionů korun. Podle revizní zprávy FAČR tak masivní službu v této oblasti nepotřebovala, navíc akceptovala nejdražší nabídku.

Stačilo volit druhou nejvyšší a za pět let by FAČR ušetřila zhruba 18 milionů korun. O celé této kauze jsme podrobněji napsali zde.

Za iniciátora tohoto smluvního vztahu, podle komise nehospodárného, bývá označován Libor Kabelka, dnes už bývalý finanční ředitel FAČR, který v osobní rovině udržoval dlouholeté přátelské vztahy s Vladislavem Štefaňákem, členem vedení firmy Mibcon. Na žádost o vyjádření bohužel Libor Kabelka nereagoval.

Společnost Mibcon se vyjádřila, že veškerou spolupráci s FAČR považuje za naprosto korektní. Její kompletní vyjádření k celé záležitosti najdete zde.

Vladislav Štefaňák z firmy Mibcon NDC ve vyjádření zaslaném prostřednictvím právní kanceláře popřel osobní vazby s Liborem Kabelkou. „Můj kontakt s panem Kabelkou byl čistě na profesionální obchodní úrovni, neznáme se spolu, nejezdili jsme spolu na dovolenou,“ napsal Seznam Zprávám Štefaňák.

Prvky, které byly podle revizní zprávy nevýhodné pro FAČR, popsali kontroloři také u smluvního vztahu s firmou Coachmanager, za kterou stojí expert na výchovu fotbalových talentů Tomáš Maruška. Možné škody způsobené FAČR, jež zpráva podchytila, jsou tu ovšem vyčísleny „jen“ v řádech statisíců korun, jako problematická se jeví především jedna faktura za 203 270 korun. A také náklady spojené s nestandardní dvouletou výpovědní lhůtou smlouvy.

Ve schvalovacích procesech smluv s Mibconem i s firmou Coachmanager figuruje vedle bývalého finančního ředitele FAČR Libora Kabelky i Rudolf Řepka, v době uzavírání smluv generální sekretář FAČR.

Řepka posléze vyjádřil nesouhlas s praktikami malíkovsko-berbrovského vedení asociace. A z funkce v roce 2018 odešel. Na Strahov se pak Rudolf Řepka loni v létě vrátil jako člen výkonného výboru FAČR, zvolený z kandidátky F-evoluce, hnutí bojujícího za čistší a transparentnější pojetí fotbalu. V tom ohledu naráží na konzervativnější pojetí jiných členů výkonného výboru nebo vedení asociace, což vyvolává četné třecí plochy.

Když se na jednání výkonného výboru v září poprvé objevily první zprávy revizní komise, ve kterých byla často zmiňována jeho osoba, jakož i smlouva s jeho kolegou z F-evoluce Tomášem Maruškou, vyjádřil Rudolf Řepka obavu, že tyto kauzy byly vybrány účelově, aby zástupce F-evoluce diskreditovaly.

Očekávalo se, že výkonný výbor FAČR zaujme na svém čtvrtečním zasedání k dosud předloženým revizním zprávám stanovisko a určí další postup, tedy zda se obrátí na policii, předá kauzy Etické komisi, nebo se zachová jinak. Nestalo se, kauzy se zatím neposunuly.

„To téma bude na programu listopadového jednání výkonného výboru FAČR,“ osvětlil Fousek. Stále probíhá kontrola zápisů, které se vedly z jednání výkonných výborů, zejména pod vedením Martina Malíka. Podle toho, co a jak „fotbalová vláda“ v tomto období projednala a schválila, a naopak toho, co případně někdo udělal na vlastní pěst, se bude v daných kauzách určovat i míra osobní zodpovědnosti.

Coachmanager coby další podezřelý

Kořeny příběhu o spolupráci Fotbalové asociace ČR s firmou Coachmanager, jejímž jednatelem byl mládežnický trenér Tomáš Maruška, spadají do roku 2014. Na asociaci tehdy byla poptávka po softwaru, který by umožňoval sjednocení dat a reportů o přípravě mládeže v různých střediscích.

Maruškův software asociaci tehdy vyhovoval. A tak mu za možnost jeho užívání a za servis a zabezpečování provozu ze strany firmy Coachmanager platila měsíčně paušál 40 000 korun s DPH. V roce 2016 došlo k rozhodnutí, že si FAČR k programu pořídí výhradní práva. Asociace za to Maruškově firmě zaplatila 700 000 korun. Měsíční paušál klesl na 30 250 korun.

Tyto základní parametry zpráva revizní komise v zásadě nijak nezpochybňuje. Manažerské selhání představitelů FAČR, nedostatky ve správě a administraci, absenci kontrolních mechanismů a pravděpodobné finanční poškození FAČR shledává revizní zpráva především ve dvou aspektech. Konkrétně v jedné podivuhodné faktuře a v nestandardně dlouhé, konkrétně dvouleté, výpovědní době, kterou byla tato smlouva opatřena.

Asociace mohla být podle zprávy finančně poškozena proplacenou „fakturou za přesun aplikace Coachmanager na server FAČR a s tím spojenou úpravu aplikace Coachmanager ve výši 203 280 Kč s DPH, která je s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou fikcí, a vyfakturovány tedy byly práce, které nebyly zrealizovány“.

Jak revize zjistila, v době, kdy byla tato faktura vystavena a proplacena, žádný takový přesun dat neproběhl, natož takto nákladný.

Podle Tomáše Marušky se touto fakturou proplácelo něco jiného. „Když se smlouva podepsala, začal jsem řešit a urgovat, že není kam ten program převést, na nějaký svazový server. Trvalo to celé dva roky, než se to podařilo, tedy ze strany FAČR, my to měli hotové do druhého dne. Do té doby jsem to celé musel provozovat na své náklady na svých serverech. A tahle faktura tyto náklady zohledňuje. Proč byla popsána jinak, tedy jako náklad za převedení programu na svazové servery, to nevím,“ uvedl Maruška.

„Mrzí mě, že revizní komise sepsala nějakou zprávu. Ale na zásadní věci, které popisuje, se mě nezeptala. Tomu nerozumím a můžu se jen domnívat proč,“ diví se.

Revizní zpráva poukazuje i na střet zájmů, kterého se měl Maruška dopustit, když coby zaměstnanec či pracovník FAČR obchodoval s asociací, a to v roli jednatele své vlastní společnosti Coachmanager.

„Když se obchod uzavíral, pracoval jsem sice pro FAČR v Jihočeském kraji, mám pocit, že jako OSVČ, ale rozhodně nikoli v Praze na centrále. Nebylo to tak, že bych si já sám obchod s tím programem schvaloval, to v žádném případě,“ oponuje Maruška.

Následně sice na pražské centrále vskutku pracoval. Ale po odchodu Michala Prokeše z mládežnického úseku se Maruška, stejně jako mnozí další, ocitl na Strahově v nemilosti Romana Berbra a spol. A proto odešel.

Kontrakt na Coachmanager vypovědělo vedení FAČR 20. dubna 2020. I proto, že vzhledem k přechodu na progresivnější licenci XPS už se ve FAČR Maruškův program Coachmanager podle revizní zprávy skoro nevyužíval. Třicetitisícový paušál mu ale naskakoval na účet dál.

A naskakoval by pak následně i celé další dva roky vzhledem k nastavené dvouleté výpovědní lhůtě. Vztahy mezi Berbrem a Maruškou byly podle revizní zprávy natolik napjaté, že možnost dohody o uspíšení výpovědní lhůty byla vyloučena.

Nové vedení FAČR, zosobněné předsedou Petrem Fouskem a místopředsedou Jiřím Šidliákem, však s Maruškou uzavřelo dohodu o narovnání a ušetřilo tím asociaci nakonec alespoň čtyři měsíční paušální splátky. Zároveň ovšem textem dohody o narovnání činovníci znemožnili nebo výrazně omezili možnost případného dodatečného zpochybňování původní smlouvy a jejích podmínek, notabene možného vymáhání případné škody.

Nastavení kratší výpovědní lhůty ve smlouvě každopádně podle revizní zprávy mohlo asociaci ušetřit několik set tisíc korun.

Předsedou okresu v Táboře

Tomáš Maruška nemá podle svých slov ani nejmenší pocit, že by se celým projektem neadekvátně obohatil. „Naopak! Odprodal jsem asociaci výhradní licenci, vzdal jsem se v její prospěch všech práv na ten program. To asi plně pochopí jen ten, kdo se v dané problematice orientuje,“ říká Maruška.

Poté, co byl v roce 2020 Roman Berbr zatčen policií a obviněn z korupce či defraudace, angažoval se Tomáš Maruška v hnutí F-evoluce. V rámci toho se stal předsedou Okresního fotbalového svazu Tábor. „Na regionální úrovni pracuji v téhle neplacené funkci a ve Veselí nad Lužnicí trénuju syna a mladší přípravky. Žádnou jinou funkci nemám a ani o ni usilovat nechci. Určité změny ve fotbale nastaly, ale v malém měřítku,“ míní Tomáš Maruška.

Poznámka: Text byl aktualizován o vyjádření společnosti Mibcon spolu s odkazem na jeho plné znění, a o vyjádření pana Vladislava Štefaňáka z firmy Mibcon NDC.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované