Hlavní obsah

Smlouva dojila fotbalovou kasu. Šli jsme s kanonem na komára, uznal Řepka

Foto: Profimedia.cz

Spolupráce mezi FAČR a Mibconem začala už v éře předsedy Miroslava Pelty (vpravo). Smlouvy a faktury podepisoval i Rudolf Řepka (uprostřed).

Reklama

6. 10. 7:30

Fotbalová asociace začala řešit, jakými kanály a tunely z ní v uplynulých letech nehospodárně odtékaly miliony. Ve vzduchu visí žaloby a trestní oznámení. „Účelově se vytáhly věci, v nichž figuruju,“ míní Rudolf Řepka.

Článek

Softwarovou službu SAC, kterou pro své řízení využívají velké holdingy, nabízelo fotbalové asociaci ve výběrovém řízení pět firem. Za pět let provozu by dvě z těchto variant vyšly na necelých 8 milionů korun, další dvě nabídky by v téhle bilanci přesáhly hranici 11 milionů.

Na Fotbalové asociaci ČR se ovšem v roce 2016 netroškařilo. A zvolená varianta dodávaná firmou Mibcon našlehala výdaje FAČR k pětiletému úhrnu 29 168 916 korun.

Stačilo tedy zvolit alespoň druhou nejdražší nabídku a asociace by ušetřila zhruba 18 milionů. Moc nákladnějších řešení systému už opravdu nebylo.

O co vlastně jde? Pod zkratkou SAP se skrývá tzv. controlling, služba pro vedení společnosti a ostatní management. Nadto ovšem společnost Mibcon dodávala FAČR i systém SAC (SAP Analytics Cloud, podle textu revizní zprávy informační systém sloužící k naplňování úlohy controllingu.

V jeho charakteristice revizní zpráva FAČR dodává, že jde o nástroj užívaný zpravidla velkými korporacemi holdingového typu, přičemž pro vysoké náklady je často používaný jen tam, kde je to pro controlling nezbytné, při velkém množství dodavatelů i odběratelů. Podle autorů se FAČR mezi subjekty, které by systém SAC potřebovaly, neřadí.

Revizní zpráva také zdůrazňuje, že program SAC (SAP Analytics Cloud) dodávaný firmou Mibcon se za pětileté období nepodařilo do celého systému fotbalové asociace a jejích dceřiných firem ani plně implementovat. Až letos fotbalová asociace přestala od Mibconu službu SAC využívat. A logicky za ni také přestala platit. Za pět let odešlo podle revizní zprávy do Mibconu za projekt SAC více než 25 milionů korun.

Hlavním hybatelem tohoto projektu fotbalové asociace byl její tehdejší finanční ředitel Libor Kabelka. „Obešel tehdy IT oddělení a ze své pozice prosadil, že se bude pořizovat tahle mimořádně nákladná varianta řešení. Nikoho tehdy nepřekvapilo ani to, že zakázku dostala firma Mibcon. S jedním z jejích pracovníků byl Kabelka dlouhé roky jedna ruka, jezdili spolu myslím i na dovolenou,“ říká Pavel Nauš, bývalý ředitel informačního úseku a technologií na FAČR.

Zda šlo o tunel, kterým v minulosti tehdejší činovníci asociace účelově vytahovali peníze z kasy FAČR, bude dost možná řešit policie. Pokud jí tedy kauzu, kterou otevřela Revizní a kontrolní komise FAČR, předá po svém listopadovém jednání výkonný výbor vedený Petrem Fouskem nebo někdo z jeho členů.

Podobný případ už kontrolní mechanismy uvnitř FAČR odhalily na podzim 2020.

V rámci akce Dezinfekce měla firma Tymich provést postřik fotbalových kabin v 90 klubech. A to za 9,89 milionu korun. Revize zjistila, že práce nebyly reálně provedeny ani v polovině klubů. Přesto předseda svazu Martin Malík a finanční ředitel Libor Kabelka nechávali všechny faktury promptně proplatit.

Po humbuku, který tehdy vyvolala zpráva revizní komise, firma Tymich i její subdodavatelé peníze rychle vraceli. Případu se ujala Policie ČR, která dnes v souvislosti s touto aférou stíhá 6 fyzických a 4 právnické osoby. Vedle jiných i Jana Starku a příbramský fotbalový klub – více zde.

Co se týče činovníků asociace, je kvůli Dezinfekci stíhán jen Roman Berbr. Spis vedený na někdejšího místopředsedu asociace se tak vedle korupčních manipulací a defraudace rozšířil o další skutky.

Iniciátor Kabelka už asociaci opustil

Dezinfekce ale zjevně byla jen jedním z mnoha tunelů a tunýlků, kterými z fotbalové asociace odtékaly peníze na úmyslně předražené projekty. Právě taková interpretace se nabízí mimo jiné u 18 milionů korun, které asociace podle všeho vyházela oknem, když nesmyslně pět let platila za projekt SAC, tedy informační systém pro naplňování úlohy controllingu.

Libor Kabelka, donedávna finanční ředitel FAČR a hlavní iniciátor celé akce, na žádost o vyjádření pro Seznam Zprávy nereagoval. Na zaslané dotazy již ovšem odpověděla společnost Mibcon. „Jednání se zadavatelem projektu společností FAČR byla každopádně ve všech ohledech vždy korektní a ze zadání FAČR bylo vždy zřejmé, čeho chce vedení dosáhnout a proč poptává ta řešení, která poptává. Vzhledem k zadání byla jednotlivá řešení pro naplnění vize FAČR zcela vhodná,“ uvádí Vladimír Vaněček, ředitel marketingu společnosti Mibcon.

Až se bude zase někdo někdy ptát, kam mizí prostředky z miliardového budgetu Fotbalové asociace ČR, kterou více než 500 miliony korun dotuje rok co rok i stát, najdou zájemci střípky odpovědi na tuto otázku mimo jiné i v aktuálních třeskutých zprávách Revizní a kontrolní komise FAČR.

„Sáhli jsme do nedávné minulosti asociace a pokusili se prozkoumat a analyzovat některé z uzavřených smluvních vztahů spolu s efektivitou jejich plnění. Zjistili jsme v některých případech opravdu zásadní pochybení, která fotbalové asociaci způsobila nepřehlédnutelnou materiální škodu,“ konstatuje Marek Hájek, předseda Revizní a kontrolní komise FAČR.

Ta je volena přímo valnou hromadou FAČR, jí je také odpovědná a předává jí své zprávy. Průběžně pak o svých zjištěních informuje i výkonný výbor FAČR.

Ten se už před měsícem, konkrétně 6. září, seznámil se dvěma zprávami revizní komise. Jedna z nich popisuje smluvní vztah s firmou Mibcon na řešení tzv. systému SAC. Pětileté výdaje byly zhruba trojnásobně vyšší než při volbě kterékoli jiné nabídky. Zpráva uvádí, že vybrané řešení bylo zcela neadekvátní potřebám asociace.

A nehospodárnost výdaje ve srovnání s jakoukoli jinou alternativou, která byla v roce 2016 na trhu, činí zhruba 18  milionů korun.

Vedle toho vypracovala Revizní a kontrolní komise FAČR také zprávu o smluvním vztahu s firmou Coachmanager, ta dodávala software pro potřeby mládežnických trenérů.

Revize tu shledala četná porušení předpisů a selhání. Asociaci to mohlo podle zprávy způsobit za šest let spolupráce škodu zhruba od 300 000 do 425 000 korun. Vzniklo tu i podezření na bezdůvodné obohacení.

F-evolucionáři na tapetě

Podstatné je, že společnost Coachmanager patří Tomáši Maruškovi, jednomu z lídrů hnutí F-evoluce, které si v roce 2020, po pádu vrcholného funkcionáře Romana Berbra a světa jeho temných praktik, vytklo za cíl vnést do českého fotbalu čistší a transparentnější způsob uvažování a práce.

V obou zprávách, jež dosud Revizní a kontrolní komise předložila výkonnému výboru, je často zmiňováno i jméno Rudolfa Řepky. Kritizované smlouvy stejně jako faktury s nimi spojené jsou totiž povětšinou opatřeny Řepkovými podpisy. A pokud by snad v souvislosti s popisovanými případy měla být vymáhána trestní či hmotná odpovědnost, byl by v té souvislosti Řepka mezi prvními na ráně.

Vysvětlení je přitom nabíledni.

V inkriminované době, kdy obě zkoumané smlouvy vznikaly a rozjíždělo se jejich plnění, působil Rudolf Řepka na Fotbalové asociaci ČR v roli generálního sekretáře. Tu plnil v letech 2007–2018 a zažil v ní několik předsedů asociace.

Po zatčení a pádu Miroslava Pelty v roce 2016 pak krátce spoluvytvářel vedení svazu i s jeho nástupcem Martinem Malíkem. V té době už ale dramaticky stoupala moc českého místopředsedy Romana Berbra. A dlouhodobě loajální úředník Rudolf Řepka už na zadávané úkoly a houstnoucí atmosféru v asociaci neměl žaludek. V roce 2018 o své vůli z funkce a ze Strahova odešel.

A vrátil se na něj na křídlech F-evoluce v roce 2021, po Berbrově zatčení a úspěchu F-evoluce na volební valné hromadě. Spolu s kolegou z hnutí Tomášem Neumannem dnes patří mezi členy výkonného výboru FAČR, ve kterém ale permanentně dochází k mnohým třenicím a půtkám, především mezi F-evolucí a zástupci konzervativnějšího křídla.

Že si nyní Revizní a kontrolní komise FAČR vybrala k přezkumu zrovna smlouvy z tohoto období, ve kterém z úřadu své funkce podepisoval všechny dokumenty, notabene řeší kriticky i kontrakt s firmou jeho současného f-evolučního spolubojovníka Tomáše Marušky, považuje Rudolf Řepka za účelový krok, který má zdiskreditovat jeho a Marušku, potažmo F-evoluci jako celek.

„Když v létě 2021 začal tenhle výkonný výbor pracovat, nabízelo se tam k důkladnému prozkoumání hned několik hodně podezřelých projektů, co tam zbyly po našich bezprostředních předchůdcích. Nechalo se to ležet. A dneska se najednou začnou vytahovat tyhle staré věci, protože se někomu hodí, že je tam Řepkův podpis?“ zaráží Řepku výběr kauz.

Podstatná je míra osobní odpovědnosti. A tu je ještě zapotřebí přesněji zmapovat. Řepka si totiž nepamatuje, co přesně a případně v jaké podobě prošlo tehdy před lety jednáním a hlasováním výkonného výboru. Přesně to neuvádějí ani zprávy revizní komise.

Proto se v mezidobí dohledávala na Strahově potřebná dokumentace, aby se zjistilo, co všechno a v jakém přesném znění legitimizoval výkonný výbor. A co se naopak dělo mimo jeho pravomoc.

Na svém dnešním zasedání tedy s vědomím těchto skutečností pravděpodobně výkonný výbor FAČR rozhodne, co se ve zkoumaných kauzách bude (nebo nebude) dít dál. Zda se obrátí na policii, na vlastní Etickou komisi, nebo zda po někom bude soudní žalobou vymáhat náhradu vzniklé škody.

Richter: Tohle nemůže jen tak vyšumět

„Já mám zcela jasno v tom, že něco se stát musí. Zprávy jsou natolik znepokojivé, že to v žádném případě nelze jen tak přejít,“ říká Jan Richter, český místopředseda FAČR. Mimo fotbal pak politik, poslanec za hnutí ANO.

„Počkám, jak se k věci postaví výkonný výbor jako celek. Pokud to nebude v souladu s mým náhledem na věc, učiním ty nezbytné kroky sám,“ informuje Richter. Do té doby nechce věc šířeji komentovat.

Co se týče nákladné a podle mínění revizní komise nedostatečně efektivní spolupráce FAČR s firmou Mibcon, připouští Řepka, že zde došlo k manažerskému pochybení. „Já byl u toho jen v prvních dvou letech platnosti smlouvy, pak jsem z FAČR odešel,“ rekapituluje Řepka.

„Přiznám se, že tehdy jsem nebyl schopen hlavnímu strůjci té smlouvy Liboru Kabelkovi náležitě odborně oponovat. Měl jsem už tenkrát pocit, že v tomhle případě jdeme na komára s kanonem, že celý ten nákladný program je pro skutečné potřeby FAČR nadbytečně robustní,“ připouští tehdejší generální sekretář.

„Ale ten projekt prosadil Libor Kabelka, v té době finanční ředitel asociace. Prezentoval to tehdy jako jednoznačně nejlepší a pro FAČR nejvhodnější systém. Tvářil se v podstatě, že bez něj asociace v zásadě nemůže dál existovat,“ vzpomíná Řepka. Smlouvy a faktury každopádně tehdy s Kabelkou podepisoval také on.

Na žádost Seznam Zpráv, aby nějak reagoval na kritiku, kterou zpětně vyvolala analýza spolupráce FAČR s Mibconem, inženýr Kabelka nereagoval, jeho vyjádření se zajistit nepodařilo. Na asociaci pracoval jako finanční ředitel několik měsíců i po nástupu současného vedení, letos svoji kancelář na Strahově po letech opustil.

Vyjádření společnosti Mibcon ke spolupráci s FAČR

Na otázky redakce Seznam Zpráv odpověděl Vladimír Vaněček, ředitel marketingu Mibcon.

Jak společnost Mibcon hodnotí spolupráci s FAČR?

Spolupráce na úrovni projektu probíhala a dosud probíhá jako u většiny podobných SW implementací. Jednání se zadavatelem projektu společností FAČR byla každopádně ve všech ohledech vždy korektní a ze zadání FAČR bylo vždy zřejmé, čeho chce vedení dosáhnout a proč poptává ta řešení, která poptává.

Kdo ji za vás vyjednával, uzavíral?

Vzhledem k nepřesným informacím v článku není jasné, na které konkrétní vyjednávání se ptáte. Na jednotlivých projektech, které společnost FAČR postupně u naší společnosti poptala, se podílelo více organizačních složek naší společnosti. Od obchodního týmu až po specialisty, kteří se zabývají IS architekturou.

Aktualizovali jsme o vyjádření firmy Mibcon.

Poznámka: Upravili jsme pasáž článku popisující systémy SAP a SAC. Článek jsme v té souvislosti zpřesnili a aktualizovali v plném rozsahu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované