Hlavní obsah

Co v Česku brzdí rozvoj superrychlého internetu

Foto: Quantcom, Seznam Zprávy

Optické sítě jsou zárukou rychlosti, kapacity i bezpečnosti přenosu dat.

Reklama

10. 1. 2022 21:10

Optické sítě jsou podmínkou digitalizace ekonomiky i státní správy. Jsou technologií budoucnosti, Česká republika ale v jejich budování zaostává. Důvodem je často zdlouhavá byrokracie a nejednotný přístup stavebních úřadů.

Článek
Článek vznikl ve spolupráci s firmou Quantcom

Většina technologií zajišťujících internetové připojení spoléhá na přenos dat elektrickými impulsy. Naproti tomu optický kabel funguje na zcela odlišném principu, když data přenáší prostřednictvím světelných paprsků šířených jen několik mikrometrů širokými optickými vlákny.

Výhodou optických sítí je v první řadě rychlost přenosu dat, stabilita internetového připojení a také s ní spojená bezpečnost přenosu. Poskytovatelé internetu mohou díky optickým sítím nabízet gigabitové připojení, 4K televizní vysílání a například i balíčky služeb zahrnujících telefon, televizi i pevný a bezdrátový internet. Typ nabízených služeb ale pochopitelně závisí na dostupnosti vysokorychlostního optického připojení.

Stavební úřady zdržují

Jakkoliv jsou dnes optické sítě právem považovány za technologii budoucnosti, jejich výstavba jde v České republice pomalu.

Česko sice má velmi dobré pokrytí mobilními sítěmi, ale pevné sítě s velmi vysokou kapacitou, kam se řadí i optika, jsou podle Digital Economy a Society Indexu dostupné jen necelé třetině českých domácností. V tomto kritériu jsou Češi pod průměrem Evropské unie. Podle Pavla Kvíčaly, zástupce technického ředitele a manažera oddělení výstavby a údržby přístupových sítí společnosti Quantcom, budování optických sítí brzdí především nejednotný přístup stavebních úřadů a jim příslušných municipalit v povolovacím procesu.

„Vyjadřovali jsme opatrný optimismus po schválení novely stavebního zákona, který měl zřídit centrální stavební úřad. Ten by pak, jak jsme doufali, garantoval jednotnou metodiku pro svá regionální pracoviště, čímž by výrazně omezil různorodost výkladu a možná až folklor jednotlivých stavebních úřadů. Nyní s obavami sledujeme, jak se po volbách začíná mluvit o tom, že by se měl stavební zákon opět novelizovat a centrální stavební úřad by neměl být zřízen,“ říká Pavel Kvíčala.

Situaci podle něj neusnadňují ani majitelé pozemků, kteří často chtějí za uložení optické infrastruktury do země naprosto nereálné ceny a už tak finančně náročnou výstavbu znovu prodražují.

Bez spolehlivého spojení není byznys

Pandemie covidu-19 naplno ukázala, jak je rychlý a bezpečný internet využívající zapojení optických sítí důležitý pro byznys. V agregačních metropolitních sítích v posledních dvou letech narostl provoz o více než 30 %, na což je třeba reagovat. Mezi největší vlastníky optických sítí v České republice patří společnosti T-Mobile, Vodafone, Cetin a Quantcom, když posledně jmenovaný získal strategickou pozici především v B2B segmentu. V průběhu posledních let do optických sítí investoval více než 420 milionů korun, přes území České republiky propojil Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo i Rakousko a podle obchodního ředitele Tomáše Strašáka je dnes Quantcom největším zprostředkovatelem datových toků procházejících optikou přes Českou republiku. „Naše síť je vlastně taková infrastrukturní řeka, přes kterou do České republiky přicházejí se svými službami naši zahraniční partneři. Jsou mezi nimi i tři ze čtyř největších technologických firem na světě,“ podotýká Strašák.

Pro naše zákazníky je konektivita zásadní, každý výpadek ohrožuje jejich byznys. Proto jejich připojení realizujeme převážně prostřednictvím vlastní optické sítě, kde máme kontrolu nad celou strukturou připojení a jeho kvalitou.
Pavel Kvíčala, manažer oddělení výstavby a údržby přístupových sítí Quantcom

Společnost založila v roce 2000 skupina manažerů z někdejší telekomunikační společnosti Globix. Původně byla firma pod názvem Dial Telecom zaměřena hlavně na obchodování s hlasovými službami, postupem let ale skupina budovala vlastní optickou infrastrukturu zaměřenou na datové služby a internet pro firmy. V první dekádě tohoto tisíciletí koupila operátora InWay, později společnost net4net vyčleněnou z bývalého TransgasNetu. Získala českou část Telekom Austria, provozující značku Volný, později pak Dial Telecom koupil brněnského infrastrukturního operátora Maxprogres telco či menšinový podíl v ČD Telematice (ten později prodal). V roce 2016 do skupiny přibyl operátor Pe3ny Net, pod něhož nyní společnost v rámci nové strategie převádí veškeré služby pro domácnosti.

Quantcom je na českém trhu v současnosti jediným operátorem, který se specializuje výhradně na služby pro firmy a velkoobchodní partnery. „Chceme obsluhovat firmy, které bez konektivity nemohou fungovat, a očekávají proto maximální úroveň podpory,“ říká znovu Pavel Kvíčala.

Jednoznačné oddělení služeb určených firmám od nabídky adresované domácnostem je logické. Služby pro firemní zákazníky totiž zdaleka neobsahují jen internet, ale celou sadu dalších produktů, jako jsou hlasové služby, datové okruhy, pronájem optických vláken či materiálu pro uložení optických kabelů, dále hostingové a kolokační služby v datacentrech a mnoho dalších, které domácnosti nevyužijí.

Foto: Quantcom, Seznam Zprávy

Optický kabel data přenáší prostřednictvím světelných paprsků šířených jen několik mikrometrů širokými optickými vlákny.

Optika pro domácnosti

Na připojení domácností se už v roce 2020 zaměřil například projekt FTTH (Fiber-To-The-Home), v němž T-Mobile úzce spolupracuje s telekomunikační společností Cetin. Ta se v roce 2015 jako velkoobchodní správce infrastruktury oddělila od O2 a dnes kromě Česka spravuje telekomunikační sítě také v Bulharsku, Maďarsku a Srbsku. Podle generálního ředitele T-Mobilu José Perdomo Lorenza je společný projekt logickým řešením a měl by oběma stranám kromě značných investic pomoci i s náročným procesem stavebního řízení a následně také sdílet stavební kapacity. Ředitel Cetinu Martin Škop se netají plány, že by do šesti let chtěli optickými kabely připojit milion českých domácností.

Vybudovat optickou síť s přípojkami po celém území České republiky není v dohledné době reálné, navíc by to ani nebylo ekonomické. Rádiové sítě budou existovat vedle sítí optických a budou se vzájemně doplňovat. Mobilní data budou mít v každodenní realitě nadále svoje místo, i když už asi nebudou schopna konkurovat optice spolehlivostí, bezpečností a především rychlostí. Odborníci se ale shodují na tom, že optika nahradí přípojky realizované na metalickém vedení prostřednictvím xDSL technologií. Odhadovat, kdy se tak stane, by však nyní bylo věštěním z křišťálové koule.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované