Hlavní obsah

Technologický průkopník. První česká firma po boku Googlu, Twitteru a Airbnb

Takhle vypadá nápad české firmy zařazené jako první po bok Googlu, Airbnb či Twitteru.Video: Jan Marek

 

Reklama

31. 5. 2022 13:03

Minulý týden skončilo Světové ekonomické fórum (WEF). To každý rok rozšiřuje o 100 firem seznam tzv. technologických průkopníků. Těmi už se stali giganti jako Google, Twitter či Airbnb. A letos poprvé i firma z Česka.

Článek

Bezobalová stěna. Pro běžné spotřebitele na první pohled další z pokusů, jak uspokojit menší skupinu ekologických nadšenců tak, že obchod bude mít i potraviny, které nemusí kupovat v jednorázovém balení nebo sáčku. Pražský start-up MIWA jde ale mnohem dál.

„Tohle je náš hrdina. Kapsle, která funguje jako transportní znovupoužitelný obal mezi výrobcem a obchodem,“ vysvětluje Mirek Lizec, výkonný ředitel firmy.

Chytrá kapsle s čipem cestuje ze servisního centra start-upu rovnou k výrobci a přes distribuční centrum pak hned i do obchodu. Inovativní nápad mezinárodně uznávané české firmy tak zajišťuje bezobalové řešení pro celý ekonomický řetězec.

„Právě vidíme, jak se balí poslední kapsle k expedici. Pomocí chytré technologie se nahrávají informace o produktu do MIWA datového cloudu – od této chvíle se budou přenášet spolu s výrobkem celým dodavatelským řetězcem až ke spotřebiteli,“ ukazuje ve videu v úvodu článku Mirek Lizec.

Systém testují v Česku, Francii, Nizozemsku i Švýcarsku

Kapsle s potravinami se už potom pouze jednoduše zaklapne do bezobalové stěny (výdejního modulu) a za pár sekund je připravená pro zákazníka, který si může zboží odnést ve své vlastní či připravené znovupoužitelné nádobě. K aplikaci na trh je systém připravený už asi dva roky. Za tu dobu ho start-up instaloval v několika prodejnách v Praze včetně supermarketu na Chodově a další chystá třeba v Ostravě.

Zájem je ale i v zahraničí. Celkem MIWA obsluhuje přes 50 modulů ve 20 lokalitách. Vedle Česka je mezi nimi i Francie, Švýcarsko nebo Nizozemsko. Tam před měsícem systém aplikoval řetězec Albert Heijn v Rotterdamu a Amsterdamu a další místo přibude v červnu. Jen samotný tamní řetězec chce řešení do roka rozšířit až do 50 dalších obchodů.

Přidat se mají obchody také v Británii a Portugalsku. I se třetí holandskou prodejnou má český start-up jen toto čtvrtletí napříč Evropou instalovat osm nových lokací, jak pro SZ Byznys prozrazuje Ivana Sobolíková, jež zajišťuje strategii udržitelnosti a vztahy s investory MIWA.

Čipy, cloud i servisní centrum čistící kapsle podle přísných kritérií

Co se týče výrobců, těch má MIWA nasmlouvaných přes dvě desítky. A to jak z řad menších firem, tak globálních značek. V Česku je to třeba Biopekárna Zemanka, z nadnárodních podniků pak Nestlé. K těm se chytré kapsle v udržitelném koloběhu vrací z obchodů přes servisní centrum start-upu vyčištěné podle daných hygienických kritérií, aby si potraviny udržely svou chuť i čerstvost.

„Celý čisticí proces probíhá podle platných hygienických norem a je elektronicky zaznamenáván,“ dodává Petr Sobotka, ředitel servisního centra MIWA.

Řešení start-upu, jak posunout tzv. cirkulární ekonomiku (tj. bezodpadovou, pozn. red.) o krok dál a vyřazovat obaly z obchodního řetězce u samotného výrobce, ocenilo dokonce i Světové ekonomické fórum (WEF). A jako první českou firmu ho letos zařadilo do programu, kterým historicky prošly nadnárodní technologické firmy jako Google, Spotify, Twitter či Airbnb.

„MIWA byla letos vybrána mezi takzvané Technology Pioneers. Světové ekonomické fórum každý rok vybírá novou kohortu technologických inovátorů, kteří přináší řešení velkých společenských témat. Mezi kritéria výběru patří mimo jiné škálovatelnost a impakt, tedy to, jak velkého pozitivního dopadu na společnost nebo životní prostředí může řešení dosáhnout,“ říká Sobolíková.

Co to znamená být technologický průkopník

Tím, že Světové ekonomické fórum objeví takové firmy zavčas, může opravdu posílit jejich potenciál něco změnit, jak dodává v prezentačním videu instituce níže člen její správní rády Murat Sönmez. Osobně by prý doufal, že jim to pomůže k růstu a současně přispěje k poslání WEF zlepšit stav světa.

„Každý rok vybíráme firmy podle síly jejich inovace a jejich schopnosti ovlivnit byznys a společnost. Tento program reprezentuje šanci pro technologické průkopníky coby hnací motor k přednímu postavení ve světě, unikátní příležitost jednat s klíčovými hybateli průmyslu i akcionáři, aby s nimi sdíleli své inovativní nápady s velkým dopadem,“ dodává Sönmez.

Co obnáší být mezi technologickými průkopníky (Technology Pioneers) pod Světovým ekonomickým fórem (WEF)?Video: World Economic Forum (překlad: Jan Marek)

Světové ekonomické fórum každý rok do programu vybírá 100 firem. Dříve to kromě už výše zmíněných byl třeba Kickstarter, Wikimedia, ale i Miniwiz recyklující plasty, Climeworks stavící lapače oxidu uhličitého z ovzduší nebo Volocopter vyvíjející elektrické taxi vrtulníky. Každá z firem pak mezi dalšími velkými hráči může působit dva roky.

„Zařazením mezi Technology Pioneers získáváme unikátní možnost aktivně působit a sdílet naše zkušenosti v rámci pracovních platforem WEF, které sdružují důležité hráče jak ze soukromého, tak veřejného sektoru. Jedna z platforem se zabývá právě tématem udržitelné spotřeby a účastní se jí ať už velcí světoví výrobci, logistické firmy, nebo například zástupci měst,“ dodává Sobolíková.

„Právě města mohou do budoucna sehrát významnou úlohu v oblasti systémů opakovaně použitelných obalů a konkrétně infrastruktury pro reverzní logistiku. Tedy infrastruktury zajišťující stahování, čištění a posílání znova do oběhu opakovaně použitelných obalů,“ vysvětluje dál.

„Tak jak města dnes řeší na svých územích odpadové hospodářství – svoz odpadu a jeho recyklaci nebo likvidaci –, mohou do budoucna hrát roli v infrastruktuře pro udržitelné obaly,“ doplňuje Sobolíková.

Objeví se i kapsle na tekuté produkty. Obchody chtějí unifikaci

Díky opětovnému používání spotřebuje MIWA pouze 10 procent obalového materiálu. A po skončení jeho životnosti jej recykluje pro další kapsle, takže neplýtvá vesměs vůbec. Celkově pak technologie českého start-upu snižuje negativní dopad obalů na prostředí o 71 procent. A to i ve spotřebě vody nebo uhlíkové stopě. Kromě produktů pro sypké zboží vyvíjí a v současnosti testuje systém pro tekuté produkty, který by se měl v obchodech objevit příští rok.

„Z pohledu obchodníka je velmi obtížné provozovat na své ploše různé výdejní, tzv. refill (tj. doplňovatelné, pozn. red.) systémy, ať už co se týká vlastní obsluhy, údržby, nebo doplňování zboží. Stejně tak zákazník, který přichází do obchodu, potřebuje jednoduchý a jednotný postup pro provedení vlastního nákupu. V neposlední řadě standardizované kapsle umožňují jejich využití napříč výrobci, takže po jejich vyčištění putují do nejbližšího místa plnění,“ vysvětluje Sobolíková.

„Cesta proto vede z našeho pohledu skrze standardizovaný systém, který funguje napříč výrobci a řetězci, ale je zároveň maximálně přizpůsobitelný konkrétnímu místu a produktu. Proto je MIWA stavěna modulárně a moduly zároveň poskytují velkou plochu pro komunikaci. Ta se zároveň nemusí odehrávat pouze ve fyzickém, ale i digitálním světě, který přes své datové řešení také pokrýváme,“ dodává.

Start-up už má za sebou úvodní kolo investic z podzimu 2020. V současnosti spouští navazující sérii financování s cílem uzavření do konce letoška na objemu 7 milionů eur. Mezi investory firmy je také český fond Tilia Impact Ventures.

Konzervativní odhady MIWA počítají s tím, že znovupoužitelné obaly nahradí 10 až 20 procent trhu do 10 let. Mnoho obchodních řetězců i výrobců se totiž zavázalo k upuštění od jednorázových obalů zhruba do konce tohoto desetiletí.

Reklama

Doporučované