Hlavní obsah

Velký přehled: Kam Češi v Evropě (ne)můžou cestovat

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační fotografie.

Reklama

11. 9. 2020 19:25
aktualizováno • 12. 11. 2020 12:16

Řada evropských států v reakci na rostoucí počty nakažených koronavirem přijala opatření, kterými omezují vstup do zemí. Kam Češi mohou bez testu? Data jsou aktuální k 12. listopadu.

Článek

Seznam zemí, kam můžete cestovat bez omezení

Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Švédsko

Belgie

Od 23. září je zařazena celá ČR do červené zóny. Pro cestující z těchto červených zón platí povinná dvoutýdenní karanténa a po příjezdu provedený test. V Belgii platí povinnost nošení roušek v hromadné dopravě pro osoby starší 12 let. Roušku je potřeba nosit i tam, kde nelze dodržet vzdálenost 1,5 m.

Bulharsko

Čeští občané mohou momentálně vstoupit na území Bulharska bez jakýchkoliv omezení a bez udání důvodu. Po příjezdu tedy není nutné podstoupit karanténu ani předložit negativní test na koronavirus. Povinné je v zemi ovšem nošení roušek v uzavřených prostorách, výjimkou jsou ale například stravovací zařízení.

Dánsko

Česko bylo dánskou vládou přesunuto na seznam „oranžových zemí“. Mezi rizikové země se Česká republika zařadila od 12. září. Podle českého Ministerstva zahraničí tak budou do Dánska vpuštěni jen ti Češi, kteří k tomu mají pádný důvod, a nikoliv turisté. Výčet těchto výjimek můžete nalézt zde.

Estonsko

Pro české občany platí po vstupu do Estonska povinnost podstoupit destidenní karanténu. Od 1. 9. je ovšem možné si karanténu zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy podstoupenými po vstupu do země. Zároveň je od stejného dne zjednodušen vstup do Estonska na tzv. naléhavou rodinnou akci (narození dítěte, pohřeb, návštěva nemocné osoby). Pokud v tomto případě vyjde dotyčnému první test na koronavirus negativně, nemusí čekat na druhý a může se volně pohybovat na území státu. Vývoj situace a podrobnosti lze sledovat zde.

Finsko

Česko není ve skupině zemí, ze kterých lze do Finska volně cestovat. Pro Čechy tak dosud platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech, kterými jsou práce, rodina nebo škola. Po vstupu do Finska by tito lidé měli podstoupit dvoutýdenní karanténu. kterou lze zkrátit provedením dvou testů s odstupem 72. Tamní zdravotnické úřady pak mohou po příletu/příjezdu provést zdravotní prohlídku, informuje české Ministerstvo zahraničí.

Francie

Cestování do kontinentální Francie je momentálně možné bez omezení, pro každý vstup do země i pohyb po území Francie je nutné vyplnit speciální formulář, který je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra. Od 30. října do začátku prosince platí na celém území země striktní omezení vycházení. Povinnost nošení roušky v dopravě a v uzavřených prostorách platí v celé Francii, některé regiony vyžadují nošení roušky i na veřejnosti.

Chorvatsko

Pro vstup do Chorvatska není nutný negativní test ani karanténa. Jedinou podmínkou je včasné vyplnění speciálního formuláře, ve kterém cestující poskytne své kontaktní údaje a informace o pobytu. Nasazení roušky je vyžadováno v obchodech, hromadné dopravě nebo ve zdravotnických zařízeních. Lidé na chorvatském území byli také vyzváni k omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum.

Irsko

Před vstupem na irské území je potřeba vyplnit formulář a po příjezdu je povinností podrobit se dvoutýdenní karanténě. Za nevyplnění formuláře je stanovena pokuta 2500 eur nebo uvěznění až na 6 měsíců. V Irsku je podobně jako v jiných zemích povinné nošení pokrývek obličeje při cestování veřejnou dopravou, v obchodech, nákupních centrech a na místech, kde není možné dodržovat dvoumetrové odstupy.

Itálie

Zařazení Česka na seznam rizikových zemí oznámila i Itálie. Pro vstup do Itálie bude nutný negativní test na covid-19 starý maximálně 72 hodin. Do obdržení negativního výsledku testu je nařízena karanténa. Podle ministerstva zahraničí je kromě absolvování testu v Česku možné podstoupit i rychlotest po příletu na některé z italských letišť. Turisté mohou test podstoupit také na letišti, test bude vyžadován i od lidí, kteří zemí pouze projíždějí. Nařízení platí od 8. října.

Litva

Zásadní je při cestě do Litvy množství nakažených na sto tisíc obyvatel státu, odkud cestující přijíždí. Jako hranici stanovily místní úřady hodnotu 25 nakažených na sto tisíc obyvatel, kterou Česko překročilo. Cestující z Česka tak musí předložit negativní PCR test starý maximálně 72 hodin, do 12 hodin od vstupu do země se přihlásit u Národního centra veřejného zdraví vyplněním elektronického formuláře a podstoupit čtrnáctidenní karanténu, kterou lze negativním testem zkrátit. Karanténu lze strávit v ubytování, náklady si ale hradí cizinec. Tato pravidla neplatí pro tranzit, podmínkou je ale rychlý průjezd bez zbytečných zastávek a bez noclehu. V Litvě je nošení roušek povinné při hromadných akcích nebo službách ve vnitřních prostorách, obchodech a veřejné dopravě.

Lotyšsko

Ke dni 9. 11. byl v Lotyšsku vyhlášen nouzový stav, zatím s platností jeden měsíc, tj. do 6. 12. Česká republika je zařazena na „červený“ seznam zemí, cestovatelé z Česka tak musí při vstupu do země podstoupit dvoutýdenní samoizolaci, a to i v případě negativního testu. Při vstupu na území Lotyšska je nutné vyplnit formulář. V Lotyšsku se doporučuje nošení roušek (ochrany dýchacích cest) v prostředí s vysokou kumulací lidí. Doporučeno je dodržovat sociální vzdálenost 2 metry. Tranzit nijak omezen není.

Lucembursko

Do Lucemburska lze přicestovat bez udání důvodu a pro vstup do země není nutné předložení negativního testu na koronavirus ani absolvovat karanténu. Všichni pasažéři při příletu do země nicméně mají možnost využít voucher na test zdarma.

V Lucembursku platí až na několik výjimek přísná povinnost nosit roušky v uzavřených prostorách určených pro veřejnost či v městské hromadné dopravě a dalších veřejných dopravních prostředcích. Úřady také regulují setkávání, v soukromí lze mít návštěvu maximálně o deseti lidech, jinak hrozí vysoké pokuty. Lucembursko patří mezi přední státy, co se týká testování, zemi se povedlo otestovat všechny své obyvatele, někteří už absolvovali i druhý test na koronavirus.

Oprava: V dřívější verzi tohoto článku jsme uvedli, že v Lucembursku neplatí žádná nařízení ohledně nošení roušek. Za chybu se omlouváme.

Maďarsko

Maďarsko má od 1. září zavřené hranice, pro cizí občany tak platí zákaz vstupu do země. Výjimku má nákladní doprava, profesionální sportovci, hudebníci a další, kompletní přehled nabízí web českého Ministerstva zahraničí. Tranzit zůstává neomezený. Roušky jsou povinné v obchodech, veřejné dopravě a pro obsluhu restaurací, kaváren, cukráren a barů.

Malta

Od pátku 28. srpna musí mít všichni cestující z České republiky PCR test ne starší než 72 hodin. Ten lze podstoupit na letišti. Dokud cestující neobdrží negativní výsledky, musí zůstat v domácí izolaci (ubytování), při porušení izolace hrozí pokuta a trestní stíhání. Všichni příchozí do země také musí vyplnit dva formuláře. V prvním formuláři příchozí do země prohlašuje, že strávil posledních 14 dní v jedné z výše uvedených povolených zemí, mezi nimiž je i Česká republika (pokud ne, má kontaktovat check-in letecké společnosti), a ve druhém formuláři uvádí své kontaktní údaje. V zemi platí povinné použití roušky v uzavřených prostorách a ve veřejných dopravních prostředcích.

Německo

Od pátku 25. září zařadilo Německo mezi rizikové oblasti celé Česko. Lidé, kteří do Německa přicestují, se musí uchýlit do karantény a informovat o tom příslušný hygienický úřad nebo předložit negativní test, který není starší než 48 hodin. Je také možné se nechat otestovat po příjezdu, a to do 72 hodin. Od 1. října je možné opustit karanténu s negativním testem až po pěti dnech. Výjimky prozatím mají řidiči kamionů či pendleři, pokud nemají příznaky nemoci covid-19.

Výjimka začala od 1. října platit pro Sasko, které umožňuje vstup lidem z Česka bez nutnosti karantény, pokud jejich pobyt nepřesáhne 24 hodin. Němci budou moci v Česku zůstat až 48 hodin, aniž by poté museli do izolace.

V jednotlivých spolkových zemích platí povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorách a hromadné dopravě. Povinnost nosit roušku nemají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat.

Nizozemsko

Od 22. září zařadilo Nizozemsko s okamžitou platností celou Českou republiku kvůli šíření koronaviru mezi rizikové země. Lidé z Česka musí po příjezdu do Nizozemska nastoupit do karantény. Omezení platí i pro ty jedince, kteří nemají příznaky, či měli negativní test na covid-19. Karanténu mohou lidé přijíždějící do Nizozemska absolvovat i v dočasném ubytování. Povinná karanténa se netýká lidí, kteří přes Nizozemsko jen letecky cestují do jiné země. Cestující rovněž musí vyplnit formulář. V zemi je dále povinné dodržování 1,5metrových rozestupů a používání roušek v hromadné (i soukromé) dopravě.

Polsko

Ani Polsko cestování na své území nijak neomezuje, země také nijak nelimituje tranzit. Ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích zůstává nadále povinnost zakrývání dýchacích cest, z tohoto nařízení mají výjimku děti mladší 5 let včetně a osoby, u nichž nelze splnění této povinnosti vyžadovat s ohledem na zdravotní stav. Desetidenní karanténu pak musí podstoupit lidi, kteří jsou v jedné domácnosti s osobou, které byla zjištěna nákaza covid-19. Je také nutné v obchodech používat rukavice, případně si ruce při vstupu dezinfikovat.

Portugalsko

Podmínky pro vstup na území nejzápadnějšího evropského státu se liší v případě pevninského Portugalska a ostrovů či souostroví. Zatímco pevninské Portugalsko negativní testy nevyžaduje a karanténu ukládá pouze osobám, které mají příznaky koronavirového onemocnění, Madeira a Azorské ostrovy jsou mnohem přísnější. Madeira požaduje negativní test ne starší než 72 hodin, nebo absolvování testu po příletu. Azorské ostrovy pak kombinují testování před a po příletu a povinné kontrolní testování během pobytu. Povinnost nošení roušky je ve všech veřejných uzavřených prostorách a hromadné dopravě.

Rakousko

Rakousko od 31. října zarřadilo Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Pro české cestovatele to znamená povinnost předložit výsledek negativního testu starého maximálně 72 hodin nebo se na vlastní náklady izolovat ve vhodném ubytování a do 48 hodin požádat o provedení testu. Nová opatření se však nedotknou Čechů, kteří přes Rakousko tranzitují. Nasazení roušky je v Rakousku povinné v hromadné dopravě, obchodech, bankách, poštách, zdravotnických zařízeních a na akcích v uzavřených prostorech. Výjimku mají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat.

Rumunsko

Rumunsko je od středy 7. října další zemí, kde pro lidi přijíždějící z Česka platí povinná dvoutýdenní karanténa. Pokud lidé budou mít po osmém dni negativní test na koronavirus, budou moci desátý den izolaci předčasně opustit. Při vstupu na rumunské území je podle webu ministerstva zahraničních věcí rozhodující nikoli občanství cestujícího, ale skutečnost, z jaké destinace dotyčný přijíždí.

Cestovatelé ze zemí figurujících na zeleném seznamu rumunského ministerstva, kam donedávna patřila i Česká republika, se nemusí prokazovat negativním testem a nemusí ani zamířit do karantény. V případě tranzitu musí řidiči vyplnit tranzitní formulář ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů. V obchodních prostorách, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách je povinnost nošení roušky a je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry.

Řecko

Požadavek negativního PCR testu se od pondělí 28. září v případě Řecka týká všech osob cestujících z Česka, tedy včetně těch, které přicestují letecky. Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka, uvádí Ministerstvo zahraničí. V zemi platí povinné použití roušky ve všech uzavřených prostorách a veřejné dopravě. Porušení je pokutováno částkou 150 eur.

Slovensko

Cestující z Česka na Slovensko se od pátku 18. září musí elektronicky registrovat a nastoupit do karantény, pokud nebudou mít negativní výsledek testu nebo se na ně nebude vztahovat některá z vícero výjimek ze zmíněných povinností.

Pokud se na cestující z Česka a z dalších rizikových zemí EU bude po příjezdu na Slovensko vztahovat povinnost desetidenní karantény a absolvování testu na koronavirus, nejpozději při vstupu do země se musejí elektronicky registrovat a potvrzení o registraci předložit policistům při případné kontrole. Kromě toho by nástup do izolace měli oznámit svému lékaři na Slovensku nebo příslušnému lékaři v samosprávném kraji.

Z povinnosti nastoupit do karantény nebo předložit negativní výsledek testu stanovil slovenský hlavní hygienik řadu výjimek. Vztahují se například na řidiče nákladní a autobusové dopravy, piloty a posádky letadel či vlaků. Výjimka se týká také tranzitu obyvatel členských zemí EU přes Slovensko, dále diplomatů, pendlerů v příhraničních regionech, slovenských obyvatele, kteří jsou v Česku zaměstnáni v sektorech zdravotnictví, vědy a výzkumu nebo pracují jako sezonní zaměstnanci v zemědělství a potravinářství. Omezení se nevztahují ani studenty s pobytem v Česku nebo na Slovensku, kteří studují ve druhé republice bývalé československé federace, a rovněž ani na členy sportovních klubů či herce a umělce.

Slovinsko

Pro vstup do Slovinska je od 6. srpna povinná desetidenní karanténa i negativní PCR test. Tranzitní přeprava je povolená, nesmí však trvat déle než 12 hodin. Povinnost mít zakryté dýchací cesty platí v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích.

Španělsko

Cestující do Španělska musí při vstupu do země předložit negativní test nebo podstoupit karanténu. Španělsko přistoupilo k zavedení koronavirových testů pro cestující z ciziny kvůli zhoršující se epidemické situaci v řadě zemí, z nichž mnohé už takové testy požadují. Nařízení vyjde ve čtvrtek v úředním věstníku a bude platné od 23. listopadu. Po příletu je třeba počítat s měřením tělesné teploty, příchozí také musí uvést své osobní a kontaktní údaje.

Před příletem do Španělska je při využití letecké dopravy nutné vyplnit zvláštní formulář, při pozemní dopravě se formulář nevyplňuje. V zemi je plošná povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, kde není možné zachovat odstup 1,5 m. Od poloviny srpna 2020 je navíc postupně v celém Španělsku zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 m, omezená je i konzumace alkoholu na veřejnosti.

Švédsko

Švédsko umožňuje občanům Evropské unie vstup na své území bez omezení, není potřeba předkládat negativní test ani podstoupit karanténu. Bez omezení je i průjezd zemí. V zemi je doporučené dodržování bezpečné vzdálenosti na veřejnosti, v obchodech nebo dalších veřejných prostorách jsou často na zemi značky vymezující potřebnou vzdálenost.

Švýcarsko

Švýcarsko se přidalo k zemím, které zařadily Česko na rizikový seznam. Od pondělí 14. září musí lidé po příjezdu z Česka do desetidenní karantény. Povinná desetidenní karanténa se nevztahuje na tranzit Švýcarskem do 24 hodin, ani přestupy na navazující lety na letištních terminálech. Roušky jsou povinné ve veřejné dopravě u cestujících starších dvanácti let, na veřejnosti se vyžadují rozestupy minimálně 1,5 metru.

Velká Británie

Oblíbenou turistickou destinací je pro Čechy i Spojené království, které Evropskou unii nedávno opustilo. Británie na konci srpna zavedla karanténní opatření pro cestující z České republiky, ti také až na výjimky musí před cestou vyplnit kontaktní formulář. České Ministerstvo zahraničí upozorňuje, že negativní test neznamená výjimku z nutnosti podstoupit karanténu. Pokud přicestujete ze země, která je na seznamu výjimek z povinné karantény, nesmíte v předchozích čtrnácti dnech navštívit zemi, na kterou se karanténa vztahuje.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované