Hlavní obsah

Žádné pučisty jsme nevycvičili, ujišťuje český velitel unijní mise v Mali

Foto: Archiv Armády ČR

Velitel mise EU v Mali, brigádní generál František Ridzák.

Reklama

26. 9. 19:10

„Vojáků bojujících proti teroristům se malijský převrat nijak nedotkl,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy brigádní generál František Ridzák, který velí jako první Čech mezinárodní misi EU v Mali.

Článek

Mise EUTM čelí po puči a svržení malijského prezidenta Boubacara Keity tvrdé kritice. Někteří francouzští diplomaté například upozorňují, že malijská armáda je na severu země stále neakceschopná a že výcvik malijských vojáků není dostatečný, když tamní armádě chybí vybavení, jako jsou bojové helikoptéry… Jak vidíte v těchto souvislostech úspěšnost mise?

EUTM Mali má za cíl podporovat ozbrojené síly Mali prostřednictvím výcviku, strategického poradenství a vzdělávání tak, aby dosáhly samostatnosti při obraně svého teritoria a při boji proti teroristům. Mise je v zemi 7 let a je potřeba si uvědomit, že po celou dobu byly ozbrojené síly země intenzivně zapojeny do bojů na severu a ve středu země. Navíc ozbrojené síly byly předtím ve velmi špatném stavu. Reformovat ozbrojené síly je běh na dlouhou trať i pro mnohem bohatší státy, které nejsou ve válce, natož v Mali.

Nelze tedy očekávat okamžité výsledky. Mise přirozeně své působení vyhodnocuje a případné nedostatky, nebo potřeba upravit výcvik nějakým směrem, je reflektována v pravidelných strategických revizích mise. Poslední strategická revize a výsledný nový mandát mise, tzv. Mandát 5, misi významně posílil a dal jí nové nástroje, aby mohla být malijským ozbrojeným silám blíže na jejich základnách a poskytovat vhodný předoperační výcvik, který jim umožní lépe bojovat proti teroristickým skupinám.

Foto: Armáda ČR

Brigádní generál František Ridzák.

Tento mandát Rada EU schválila na jaře tohoto roku a úkolem velitelství sil mise pod mým velením je připravit nové plány a změny začít implementovat. Ještě bych doplnil, že mise nemá za cíl, a ani k tomu nemá potřebné nástroje, poskytovat malijským ozbrojeným silám vybavení.

Evropská unie misi po převratu přerušila. Jak se to konkrétně promítlo do vaší práce?

Dovolil bych si upřesnit, že Evropská unie přerušila aktivity mise ve prospěch Malijských ozbrojených sil (FAMa). Přesto se mi podařilo prosadit schválení naší každodenní přítomnosti ať již na úrovni tamějšího ministerstva obrany nebo generálního štábu. Současně jsme získali svolení k plánování naší podpory ozbrojeným silám Mali, abychom mohli naše aktivity okamžitě spustit, jakmile dojde k politickému rozhodnutí, že je k tomu v zemi již vhodná situace.

Dále máme za úkol podporovat Společné síly seskupení zemí pod názvem G5 Sahel, které jsou určeny k boji s teroristickými skupinami v regionu. Aktivity v jejich prospěch nadále probíhají, velitelství sil například připravuje kurz pro nové důstojníky ve velicích strukturách Společných sil zemí G5 Sahel.

Kromě EUTM působí v zemi i francouzští vojáci v rámci mise Barkhane, vojáky má v Mali i Německo. Spolupracují spolu tyto evropské mise?

EUTM Mali nespolupracuje pouze s jednotlivými zeměmi, ale většinou s mezinárodními misemi, do kterých Francie, Německo i další evropské státy přispívají.

Přirozeně spolupracuje EUTM Mali s francouzskou misí BARKHANE, jejímž cílem je podpora ozbrojených sil zemí G5 Sahel a zabránění vzniku teroristických základen v regionu. Operace Barkhane může poskytovat misi EUTM informační podporu, stejně jako podporu například při rozmístění, kde mise EUTM nemá vlastní základny. Příležitosti ke spolupráci se ještě rozšířily s přijetím 5. mandátu.

Německo má kromě mise EUTM Mali své síly i v rámci operace OSN v Mali – MINUSMA. Tato mise byla zřízena v roce 2013 k podpoře stabilizačních politických procesů v zemi. S misí MINUSMA EUTM Mali spolupracuje zejména, co se týče výměny informací nebo koordinace při podpoře malijských ozbrojených sil.

Evropské země převrat v Mali vesměs odsoudily, samotní Malijci si ale svržení prezidenta spíše přáli. Jak se vlastně obyčejní lidé dívají na zahraniční jednotky?

Asi v jako každé zemi se názory na takovéto zásadní věci různí a nejinak je tomu v tak rozlehlé zemi jako je Mali. Obecně lze říct, že lidé, kteří vidí zahraniční jednotky a chápou jejich práci, jejich přítomnost spíše ocení. Důležité je, že naše mise, tedy EUTM Mali, je pozitivně vnímána našimi malijskými partnery, tedy Malijskými ozbrojenými silami. A to se nezměnilo ani po převratu.

EU už během své mise v Mali vycvičila asi 15 tisíc vojáků a policistů. Co všechno musejí zájemci absolvovat a jak dlouho výcvik jednoho muže trvá?

EUTM Mali neprovádí základní výcvik rekrutů, poskytuje ale rozličné formy odborného výcviku v různých fázích přípravy vojáků a důstojníků malijských ozbrojených sil. Formy se navíc v čase měnily. V současné době poskytuje EUTM Mali zejména strategické poradenství, podporu vojenského vzdělávání a výcvik, který odpovídá operačnímu cyklu Malijských ozbrojených sil.

Cílem je vycvičit tamní organické jednotky v taktických dovednostech před nasazením do operací. Výcvik může trvat od jednoho týdne až po několik měsíců, záleží na odbornosti. V každém odborném kurzu je zahrnutá i problematika mezinárodního humanitárního práva, lidských práv a genderových aspektů.

Vojenská junta plánuje zřízení přechodné vlády na 18 měsíců, po ní by následovaly volby. Očekáváte, že bude mise za těchto nejistých podmínek plně obnovena?

Toto je politické rozhodnutí, které učiní Evropská unie. Nicméně je nutné připomenout, proč tu mise EUTM je. Tedy prostřednictvím výcviku a poradenství podporovat Malijské ozbrojené síly, které bojují proti terorismu. Velké procento malijských ozbrojených sil je zapojeno do protiteroristických operací na severu a ve středu země, a jejich operační tempo se nezpomalilo ani po převratu. Jednotky bojující v poli neměly s převratem nic společného a naši podporu nadále potřebují.

Myslím, že si to členské státy uvědomují a alespoň tento aspekt naší práce, tedy příprava malijských jednotek před jejich nasazením do operací proti teroristickým skupinám, bude obnoven co nejdříve. Je to důležité i proto, že dlouhodobou nečinností bychom se mohli připravit o úspěchy, které zatím EU v podpoře Malijců dosáhla, stejně jako nemalé investice ze strany EU v tomto konfliktu, které by mohly být znehodnoceny.

Prošel někdo ze současného vedení junty výcvikem EUTM?

Neprošel. EUTM Mali cvičí velitele na nejnižší taktické úrovni, jako jsou družstvo, četa, rota. Vyšší důstojníci absolvují z velké části kurzy v zahraničí.

Pandemie koronaviru misi EUTM výrazně zkomplikovala.

Mali sice podle statistik není zemí příliš zasaženou pandemií koronaviru, ale na údaje tamní vlády zřejmě nelze příliš spoléhat. Komplikuje pandemie výcvik, a jaká bezpečnostní opatření jste museli přijmout?

Ano, pandemie zkomplikovala výcvik zásadním způsobem. Počty příslušníků EUTM Mali byly zredukovány přibližně na polovinu. V důsledku toho i kvůli pandemii samotné jsme museli výcvik na několik měsíců pozastavit. Podařilo se nám však zavést taková opatření, aby při naší práci, která je založená na kontaktu s místními ozbrojenými složkami, byla šance přenosu minimální, a pokud by k němu došlo, aby se další šíření rychle zastavilo. Již od dubna tohoto roku všichni na velitelství mise dodržují přísná hygienická opatření, používají ochranné prostředky, dodržují mezi sebou vzdálenosti, příslušníkům mise se denně měří teplota. Tato opatření platí doposud.

Velení mnohonárodnostní mise v Africe je pro české vojáky premiéra. Setkal jste se už s něčím, co vás překvapilo, na co jste nebyl připraven?

Velkou poctou pro mě coby velitele je to, že se jedná o první velení mnohonárodnostní mise vůbec. Češi již v roce 2006 veleli mezinárodní brigádě v Kosovu, nyní velí celé misi. Nelze říct, že bych se setkal s něčím, na co jsem nebyl vyloženě připraven, i díky tomu, že se nejedná o moje první působení v mezinárodním kolektivu. Naopak pozitivně jsem překvapen z minimální jazykové bariéry v komunikaci mezi příslušníky mise, z nichž velká část ovládá nejenom nezbytnou angličtinu, ale také francouzštinu. Potěšil mě i kolektivní přístup k plnění úkolů a přátelské vztahy napříč mezinárodním kolektivem udržující dobrou pracovní atmosféru i v současných podmínkách plnění úkolů mise.

V Mali čelí zahraniční mise extrémně nebezpečnému prostředí, ven z vojenské základny se asi příliš nedostanete. Myslela EU i na to, jak se během mise mohou vojáci odreagovat?

Vojáci mohou opouštět základnu pouze z pracovních důvodů. Volnočasové aktivity probíhají pouze v rámci základny. Vojáci mohou využít posilovnu, volejbalový kurt, trasu pro běhání v perimetru základny. Personální oddělení organizuje vědomostní soutěže a sportovní turnaje. K dispozici je také sál, kde vojáci mohou sledovat televizní přenosy. Samozřejmostí je připojení k internetu a možnost tak komunikovat s blízkými.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené