Hlavní obsah

Historický unikát. Jeden papež bude pohřbívat druhého

Foto: Profimedia.cz

Tělo zesnulého Benedikta XVI. bylo od pondělí vystaveno ve Svatopetrské bazilice.

Reklama

5. 1. 6:15

V dějinách existuje asi jenom jeden případ, kdy byla úřadující hlava katolické církve přítomná poslednímu rozloučení se svým předchůdcem. Šlo však o dodatečný pohřeb ostatků papeže, který zemřel ve vyhnanství.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Vatikán čeká ve čtvrtek ojedinělé poslední rozloučení s bývalým papežem Benediktem XVI., které povede jeho nástupce František.

V historii katolické církve je případ, kdy úřadující papež pohřbíval svého bezprostředního předchůdce, výjimečný. Papeži, kteří ve funkci zemřeli, bývali nejprve pochováni a až poté kardinálové volili jejich nástupce.

Platilo to i po úmrtí papeže Jana Pavla II. v dubnu 2005. Jeho následník Joseph Ratzinger, jak se občansky jmenoval Benedikt XVI., sice při tehdejších pohřebních obřadech celebroval zádušní mši a četl kázání, tehdy měl ale postavení kardinála a papežem se stal až později.

Srovnatelný případ, kdy úřadující papež v Římě pohřbíval svého bezprostředního předchůdce, se pravděpodobně odehrál pouze jednou – v únoru 1802. Nebyl to však běžný pohřeb, ale dodatečné uložení ostatků papeže, který byl v té době už zhruba rok a půl po smrti a původně pohřbený jinde.

Šlo o papeže Pia VI., kterého v roce 1798 zajala francouzská republikánská armáda. Z Říma ho pak eskortovali přes různá italská města do francouzského Valence, kde Pius VI. nakonec v srpnu 1799 zemřel jako zajatec. Po několikaměsíčních tahanicích mezi Paříží a Vatikánem byl Pius VI. v tomto francouzském městě také pohřben, ovšem bez křesťanského obřadu.

Foto: Profimedia.cz

Papež Benedikt XVI. na snímku z roku 2006 u původního hrobu svého předchůdce Jana Pavla II. v kryptě pod Svatopetrskou bazilikou. Právě na tomto místě bude Benedikt pohřben, protože ostatky Jana Pavla II. byly po jeho svatořečení přemístěny do baziliky.

Až později Francouzi ustoupili a dovolili, aby bylo papežovo tělo exhumováno a převezeno do Říma. Tam se 19. února 1802 uskutečnil řádný katolický pohřeb za přítomnosti úřadujícího papeže Pia VII. (ostatky Pia VI. byly pak přemístěny ještě jednou - v roce 1949, kdy je uložili do krypty ve Svatopetrské bazilice).

Kromě toho, že šlo o opakovaný pohřeb zajatého papeže, je tu ve srovnání s nadcházejícím obřadem ještě jeden menší rozdíl. Jak připomněl katolický zpravodajský server Crux Now, papež Pius VII. neměl v roce 1802 prvořadou roli. Pohřební mši tehdy sloužil kardinál Leonardo Antonelli, papež při ní pouze „asistoval“.

Nicméně ani František nebude při čtvrteční zádušní mši hlavním celebrantem. Pohřebním obřadům sice bude „předsedat“, od oltáře však bude mši sloužit děkan kolegia kardinálů Giovanni Batista Re.

„Ať už je však jeho přesná liturgická role jakákoli, papež František se pohřební mše svého předchůdce nezúčastní v důsledku invaze armády nebo palácového převratu, ale v rámci pokojného předání moci vyvolaného svobodným rozhodnutím jeho předchůdce o rezignaci,“ poznamenal vatikánský zpravodaj John L. Allen.

Uznávaný teolog, který překvapil dobrovolným odchodem

Ve čtvrtek bude nejprve v 8:45 vyneseno tělo Benedikta XVI. ze Svatopetrské baziliky na přilehlé náměstí, kde se shromáždění budou modlit růženec. Samotné pohřební obřady začnou v 9:30. 

Při zádušní mši bude koncelebrovat více než 400 biskupů a čtyři tisíce kněží. Očekává se účast desítek tisíc věřících.

Podle mluvčího Svatého stolce Mattea Bruniho bude pohřeb emeritního papeže probíhat vesměs tak, jako by šlo o obřady u úřadujícího papeže, některé prvky ale budou originální, jiné upraveny a další budou chybět. Nebudou se například pronášet závěrečné prosby římské diecéze a východních církví a odlišná budou také čtení z bible. Přímluvy za Benedikta zazní v němčině, francouzštině, arabštině, portugalštině a italštině.

Po závěrečných obřadech převezou rakev z cypřišového dřeva s tělem emeritního papeže zpátky do Svatopetrské baziliky a následně do vatikánské krypty, kde ji vloží do větší zinkové rakve. Tu pak svaří a uloží do dřevěné schránky, kterou dají na místo, kde se původně nacházela rakev Jana Pavla II. (Jeho ostatky byly po jeho svatořečení vyzvednuty a přemístěny do kaple sv. Sebastiána ve Svatopetrské bazilice.)

Co se bude předčítat z Bible během Benediktova pohřbu

Starý zákon - Izajáš 29:16-19 (španělsky)

Jak zpozdilé je vaše myšlení! Copak se může hlína rovnat hrnčíři, že by dílo řeklo o svém tvůrci: „Tys mě neudělal?“ A nádoba by řekla o tom, kdo ji uhnětl: „Ty to neumíš?“

Zanedlouho, zakrátko se změní Libanon v zahradu a zahrada se bude pokládat za les.

V ten den hluší uslyší slova knihy, z temnoty a mlhy prohlédnou oči slepých, pokorní se rozveselí v Hospodinu a nejchudší zajásají v Izraelově Svatém.

Starý zákon - Žalm 23 (latinsky, zpěvem)

Žalm Davidův.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.

Občerstvuje mou duši, vede mě po správných cestách pro svoje jméno.

I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká.

štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života, přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Nový zákon - První list Petrův 1:3-9 (anglicky)

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději

na dědictví, které nepomine, (na dědictví) skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi;

protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc (a vede) ke spáse, která se má ukázat (nyní) v poslední době.

A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky,

aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti.

Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti;

až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.

Evangelium podle Lukáše 23:39-46 (italsky)

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“

Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu!

My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“

A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“

Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“

Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne,

protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla.

Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“ A po těch slovech vydechl naposled.

Zdroj: Catholic News Agency, český liturgický překlad bible, liturgie.cz

Reklama

Doporučované