Hlavní obsah

Pražské jaro 1968

Foto: ČTK
Článek

Pražským jarem je označováno období uvolnění politického napětí v Československu v roce 1968. Vize se bohužel nesetkala s pochopením ze strany Sovětského svazu, který 21. sprna 1968 spolu s ostatními státy Varšavské smlouvy zahájil vojenskou invazi na území Československa.

Pražské jaro 1968. Proč vzniklo?

Události Pražského jara se daly do pohybu na základě projektu "Socialismus s lidskou tváří". S tím v lednu 1968 přišel Alexandr Dubček, který v té době nastoupil do úřadu jako předseda ÚV KSČ. Jeho vizí bylo uvolnění politických i společenských poměrů v zemi, kde dvacet let vládl totalitní režim Sovětského svazu.

Dubček věřil, že je na čase udělat změnu. Měl v úmyslu urychlit demokratizaci státu, nicméně chtěl i nadále zůstat věrný ideologii komunistického Ruska. Dubček svou bláhovou teorií ohrozil "bezpečnost" Sovětského svazu, což vedlo k okupaci v srpnu 1968.

Co bylo Pražské jaro

Pražské jaro značilo síť reformací, které měly za úkol snížit vliv komunistického Ruska a celkově uvolnit situaci v Československu. Tato vize byla pojmenována „Akční program KSČ“. Mezi stěžejní body programu patřila:

  • Svoboda tisku
  • Částečná liberalizace ekonomiky
  • Zrušení cenzury

Historie Pražského jara neměla dlouhého trvání. Krátce po okupaci Československa v srpnu 1968 přešla země do období normalizace, což v praxi znamenalo návrat do starých, komunistických kolejí.