Hlavní obsah

Československo

Článek

Československo vzniklo 28. 10. 1918. Této události předcházela řada činitelů, z nichž nejsilnější byly důsledky 1. světové války a rozpad Rakouska-Uherska. Z Československa se definitivně staly dva suverénní státy 31. 12. 1992, při příležitosti rozpadu České i Slovenské Federativní Republiky.

Tomáš Garrigue Masaryk "tatíčkem" Československa

Spolu s dalšími politickými představiteli plánoval odtržení od Rakouska-Uherska už dlouho dopředu. 1. světovou válku strávil Masaryk v exilu, kde spolu s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem jednal o vzniku samostatného státu. Tomu předcházela dlouhá a spletitá cesta. Tu úspěšně ukončilo podepsání "Prohlášení nezávislosti československého národa," známé především jako Washingtonská deklarace, kterou Masaryk poslal tehdejšímu americkému prezidentovi Woodrowovi Wilsonovi v říjnu 1918.

Prezidenti ČSSR

1918-35 Tomáš Garrigue Masaryk

1935-38 Edvard Beneš

1938-39 Emil Hácha

1940-48 Edvard Beneš

1948-53 Klement Gottwald

1953-57 Antonín Zápotocký

1957-68 Antonín Novotný

1968-75 Ludvík Svoboda

1975-89 Gustáv Husák

1989-1992 Václav Havel

Ústava a život za první republiky

Prozatímní ústavu, která nabyla platnosti při příležitosti vzniku Československa, nahradila 29. 2. 1920 nová Ústavní listina Československé republiky. Ta provázela zemi tzv. zlatým obdobím, které známe jako první republiku. Během této etapy se Československo dokázalo ve světě prosadit jako suverénní stát s prosperující ekonomikou, hospodářstvím i kulturou. Přičemž odvětví architektury a umění bylo na vzestupu, dopad celosvětové hospodářské krize 20. let byl znát na životě prostých občanů.

Události nacistické okupace v roce 1939 a únorového převratu 1948 růst země značně poznamenaly. Spolu s nástupem komunismu v Československu přestala platit dosavadní ústava a byla nastavena nová, kterou tehdejší prezident Beneš odmítl podepsat.

Nacistická okupace Československa

Rozpad ČSSR

První fází zániku Československa byl vznik ČSFR, neboli České a Slovenské Federativní Republiky. Stalo se tak především díky napjaté situaci na celém území, kterou vyvolalo napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy v létě 1968. Toto politické uspořádání trvalo od roku 1990 do roku 1992, kdy se ČSSR definitivně rozpadlo.

Sdílejte

Články k tématu