Hlavní obsah

Československo

Foto: ČTK
Článek

Československo vzniklo 28. října 1918. Této události předcházela řada činitelů, z nichž nejsilnější byly důsledky 1. světové války a rozpad Rakouska-Uherska. Z Československa se definitivně staly dva suverénní státy 31. 12. 1992, při příležitosti rozpadu České i Slovenské Federativní Republiky.

Masaryk "tatíčkem" Československa

Spolu s dalšími politickými představiteli plánoval odtržení od Rakouska-Uherska už dlouho dopředu. 1. světovou válku strávil Masaryk v exilu, kde spolu s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem jednal o vzniku samostatného státu. Tomu předcházela dlouhá a spletitá cesta. Tu úspěšně ukončilo podepsání "Prohlášení nezávislosti československého národa", známé jako Washingtonská deklarace, kterou Masaryk poslal tehdejšímu americkému prezidentovi Woodrowovi Wilsonovi v říjnu 1918.

Prezidenti ČSSR

Ústava a život za první republiky

Prozatímní ústavu, která nabyla platnosti při příležitosti vzniku Československa, nahradila 29. 2. 1920 nová Ústavní listina Československé republiky. Ta provázela zemi tzv. zlatým obdobím, které známe jako první republiku.

Události nacistické okupace v roce 1939 a únorového převratu 1948 růst země značně poznamenaly. Spolu s nástupem komunismu v Československu přestala platit dosavadní ústava a byla nastavena nová, kterou někdejší prezident Beneš odmítl podepsat.

Nacistická okupace Československa

Rozpad ČSSR

První fází zániku Československa byl vznik ČSFR, neboli České a Slovenské Federativní Republiky. Stalo se tak především díky napjaté situaci na celém území, kterou vyvolalo napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Toto politické uspořádání trvalo od roku 1990 do roku 1992, kdy se ČSSR definitivně rozpadlo.

Články k tématu