Hlavní obsah

T. G. Masaryk

Foto: ČTK
Článek

Tomáš Garrigue Masaryk byl filozof, sociolog a v letech 1918-1935 první prezident Československa.

Do historie Československého národa se zapsal v mnoha podobách. Jeho jméno si mnozí pojí s převratnou filozofickou činností, s vůdčím politickým postavením, ale také s morální autoritou. Vzpomínáme na něj jako na prezidenta Osvoboditele, který dovedl naši zemi do postavení, v jakém ji známe dnes.

Čím se Masaryk vyučil

T. G. Masaryk se narodil v roce 1850 v Hodoníně. Vyrůstal v nábožensky založené rodině, která se často musela stěhovat za prací do okolních vesnic. Již během základní školy si Masaryk našel zálibu ve studiu, knihách a mapách. Zajímal se také o literaturu psanou v němčině nebo v latině, přičemž textům téměř nerozuměl. Později si jeho nadání všiml místní děkan. Na jeho doporučení ho rodiče přihlásili na pedagogická studia v Hustopečích, v rodném městě Masarykovy matky.

Citáty T. G. Masaryka

„Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.“

„Demokracie je úsilí proti nadpráví, proti násilnosti.“

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“

„Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.“

„Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.“

Učitelem bylo prakticky nemožné se v té době uživit, tudíž si Masaryk přivydělával doučováním jiných žáků. Taková pozice mu i přes finanční nestabilitu vyhovovala, protože měl neustálý přístup k literatuře. Vzdělávání pro něj bylo vším. Většinu času věnoval intenzivnímu studiu filozofie a jazyků. Postupně se stával obezřetnější ke svému okolí a veškeré poznatky o společnosti, ve které žil, později použil ve svých knihách.

Po studiu v Hustopečích působil na německém gymnáziu v Brně. Během studia Masaryk různě doučoval a přednášel. V plánu měl i získání docentury, aby se finančně zcela osamostatnil. Po dokončení gymnázia ve Vídni vyjel na cesty a strávil rok na univerzitě v německém Lipsku, kde potkal svou budoucí manželku Charlotte Garrigue. S dcerou zámožného podnikatele z New Yorku se Masaryk oženil roku 1878.

Zajímavosti z Masarykova života

Roku 1882 se Masaryk se svou rodinou vrátil do Prahy a přijal místo pedagoga na pražské univerzitě. Svým odlišným postojem k určitým tématům se stal černou ovcí mezi studenty i ostatními rektory, nicméně práci potřeboval. Do kontroverzní, univerzitní společnosti vnesl témata sociálních problémů, sebevraždy, nebo třeba prostituce. A fakt, že jeho manželka byla plně emancipovanou Američankou, jeho pověsti moc nepřidal.

V průběhu devadesátých let se angažoval coby spisovatel. Publikoval řadu spisů o známých osobnostech a poměrech tehdejší společnosti, z nichž nejznámější jsou Jan Hus, Karel Havlíček, Moderní člověk a náboženství, nebo Otázka sociální.

Masaryk prezidentem Československa

Válku strávil v zahraničí, kde jednal o rozbití Rakouska-Uherska. Evropské velmoci si rozhodnutím nebyly jisté, nicméně tehdejší americký prezident Woodrow Wilson ho podpořil.

Podepsáním Washingtonské deklarace roku 1918 Masaryk stvrdil samostatnost českého a slovenského národa a tudíž i vznik Československého státu, jehož se toho roku stal prezidentem. Zvolen byl několik volebních období po sobě a k příležitosti jeho 80. narozenin byl vydán zákon, který zní “T. G. Masaryk se zasloužil o stát.”

Články k tématu