Hlavní obsah

Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)

Foto: Shutterstock.com
Článek

Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) je stát, který vznikl v prosinci roku 1922 a trval až do prosince 1991. Tvořilo ho 15 svazových (socialistických) republik a hlavním městem byla Moskva.

V ústavě SSSR byla zakotvena vedoucí role komunistické strany. Vláda a zákonodárná moc (Nejvyšší sovět SSSR) se silně podřizovala zájmům komunistické strany, ekonomika byla centralizována, zemědělství kolektivizováno do družstev nebo státních sovchozů. Oficiálně bylo členství ve svazku dobrovolné, u Baltských států (Litva, Lotyšsko, Estonsko) byla účast vynucena vojenským nátlakem.

Republiky Sovětského svazu

Arménská, Ázerbájdžánská, Běloruská, Estonská, Gruzínská, Kazašská, Kyrgyzská, Litevská, Lotyšská, Moldavská, Ruská, Tádžická, Turkménská, Ukrajinská a Uzbecká sovětská socialistická republika

Po studené válce se v 80. letech potýkal Sovětský svaz s ekonomickou a hospodářskou krizí, což vyústilo v politickou reformu. Situace byla neudržitelná, komunismus čelil v druhé polovině osmdesátých let kritice, objevovaly se nepokojům mezi obyvateli. Sovětský svaz se proto 26. prosince 1991 rozpadl.

Dvanáct z bývalých sovětských republik vytvořilo Společenství nezávislých států (SNS). K tomuto uskupení se nepřidala Litva, Lotyšsko a Estonsko, které své vynucené členství v SSSR považují za okupaci.

Východní blok

Východní blok bylo v průběhu Studené války (1947–1991) neoficiální označení SSSR a jeho politických satelitů. Přidružené země byly formálně samostatné a nezávislé, ve skutečnosti však politicky silně podléhaly SSSR.

  • Albánie do roku 1956
  • Bulharsko
  • Československo
  • Maďarsko
  • Polsko
  • Rumunsko
  • Sovětský svaz (SSSR)
  • Východní Německo (NDR)

Články k tématu