Hlavní obsah

Blíží se nová vlna koronaviru? Poznáme to z výkalů, radí čeští vědci

Vědci zkoumají koronavirus v odpadních vodách.Video: Vlasta Macháčová, Jan Kozel

 

Reklama

19. 5. 2020 11:23

Čeští vědci zkoumají přítomnost koronaviru v odpadních vodách. Výzkum má pomoci předejít druhé vlně epidemie.

Článek

Čeští vědci pracují na vyvinutí systému včasného varování proti koronaviru. A to díky informacím z poněkud neobvyklého zdroje – z kanalizace.

Až polovina nakažených vylučuje částice viru ve stolici ještě předtím, než se u nich projeví příznaky onemocnění. Experti teď proto zkoumají výskyt koronaviru v odpadních vodách na dvaceti místech v Česku. Na základě tohoto výzkumu chtějí vyvinout postup, který by dokázal včas odhalit místa, kde se zvyšuje počet nakažených.

„Rádi bychom se na základě získaných výsledků pokusili vyvinout systém včasného varování před případnou následující vlnou epidemie. Navíc nám to může poskytnout informace o tom, v jaké fázi epidemie aktuálně je,“ řekla Kateřina Sovová, vedoucí oddělení hydrochemie Výzkumného ústavu vodohospodářského. Ten má celý projekt na starosti.

„Snažíme se zjistit, při jaké koncentraci nakažených osob a jakém množství odpadních vod jsme schopni ten virus zachytit. Na základě záchytů pak chceme vyvinout systém, kdy budeme schopni říct: Při takovémto množství pozor! Možná se něco dalšího objeví,“ popisuje Sovová.

Do brněnských laboratoří posílá své vzorky dvacítka českých čističek, mezi nimi také čistírna odpadních vod z Brna-Modřic. Ta kromě celého Brna odkanalizovává také Kuřim, Modřice a dalších skoro třicet menších obcí.

3 testy ve 3 laboratořích

„Ze vzorkovače odebíráme čtyřiadvacetihodinový slévaný vzorek. Část se potom odebere do vzorkovnice na testování přítomnosti virů, případně protilátek,“ popsal vedoucí čistírny Robert Hrich. Analýza probíhá ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství.

„Po přijetí se snažíme vzorek co nejrychleji zpracovat, analýzu děláme téměř okamžitě. Samotný rozbor lze rozdělit do tří na sebe navazujících částí, z nichž každá probíhá v jiné laboratoři,“ vysvětlila vedoucí pracovní skupiny Virologie potravin Petra Vašíčková. V první části vědci zakoncentrují virové částice ze vzorku vody a následně je inaktivují.

„Vzhledem k tomu, že pracujeme s potenciálně infekčním materiálem, vše se odehrává ve speciálním režimu. Používáme ochranné pomůcky, jsme oblečení jako pracovníci, kteří na odběrových místech odebírají lidem vzorky,“ doplnila Vašíčková. Pro větší bezpečnost laboratoř navštěvují pouze dva lidé – ona a kolega.

Po inaktivaci putuje vzorek do druhé laboratoře, kde se přečistí, izoluje se jeho nukleová kyselina. V posledním kroku se pak připraví PCR reakce a detekuje genom daného patogenu. „Zpracováváme deset až dvacet vzorků týdně. Záleží na množství, které k nám přijde, ale v podstatě jsme do tří pracovních dnů – v urgentních případech do čtyřiadvaceti hodin – schopni říct, zda ve vzorku virus je, nebo není,“ sdělila Vašíčková.

Reklama

Související témata:

Doporučované