Hlavní obsah

Data: V délce otcovské dovolené vede Island, v rodičovské Česko

Foto: Laura Garcia

Ilustrační fotografie.

Reklama

14. 8. 2021 19:20

Česko poskytuje nejdelší rodičovskou dovolenou v Evropě, v drtivé většině doma s dětmi zůstávají matky. Otcové využívají možnost sedmidenního otcovského volna. Seznam Zprávy zmapovaly, jak jsou na tom ostatní evropské státy.

Článek

Podle mužů v Česku by aspoň na část rodičovské dovolené měl nastoupit otec. Vyjádřilo se tak téměř 81 procent dotázaných v průzkumu Česka v datech. Ačkoli se však muži k rodičovskému volnu staví pozitivně, realita je jiná. V roce 2020 tvořili otcové jen necelá dvě procenta příjemců rodičovského příspěvku.

Se sedmidenním otcovským volnem, které je v Česku umožněno již čtvrtým rokem, však mají zkušenost už dvě pětiny novopečených otců. „Podle většiny českých mužů je týden otcovské dovolené nedostačující. Spokojeno s ním je 28 %, zatímco podle 43,4 % by měl být prodloužen na dva až tři týdny,“ doplňuje projekt Česko v datech.

V evropském kontextu se skutečně jedná o podprůměr – většina evropských států poskytuje volno minimálně v délce 14 dní. Vládní návrh, aby byla otcovská dovolená prodloužena na dva týdny, nedávno schválila Sněmovna. Novelu zákona ještě musí projednat Senát.

Rozdíl mezi mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou

Mateřská dovolená

Těhotné ženy mohou na mateřskou dovolenou nastoupit nejdříve osm týdnů, nejpozději však šest týdnů před plánovaným termínem porodu. Mateřská dovolená ze zákona trvá 28 týdnů. Pokud žena porodí dvojčata či vícerčata, délka mateřské dovolené se prodlužuje na 37 týdnů.

Otcovská dovolená

Nejdéle sedm dní otcovské dovolené si může novopečený otec vybrat v případě, že odvádí nemocenské pojištění. Nástup si stanovuje sám, její termín však musí být v rámci prvních šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí (osvojení) dítěte do péče. V České republice je poskytována od 1. února 2018.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená začíná po mateřské dovolené. Podle zákona je zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte. Pokud by rodič chtěl čerpat rodičovskou až do čtyř let věku dítěte, musí se na tom se zaměstnavatelem dohodnout. Na rodičovské nebo mateřské dovolené mohou být současně oba rodiče, ale příslušnou dávku sociálního zabezpečení dostane jen jeden z nich.

Rekordmany v otcovské jsou skandinávské státy

Rekordmany jsou v tomto ohledu skandinávské státy, kde mohou být otcové s dítětem po narození až deset týdnů. Nejdelší otcovskou dovolenou pak umožňuje Island – novopečení tatínkové zde mohou zůstat doma až 12 týdnů.

Na druhou stranu v Evropě dosud existuje řada států, které otcovskou dovolenou neposkytují vůbec. Patří k nim například Německo nebo Slovensko.

Pomoci s prodloužením či zavedením otcovského volna by měla také nová evropská směrnice, kterou musí členské země promítnout do své legislativy. Otcovská dovolená by se podle ní měla nejpozději od srpna příštího roku prodloužit aspoň na deset placených dnů.

Českým mužům je ze zdravotního pojištění vypláceno 70 procent základu příjmu, tedy stejně jako ženám na mateřské. I v tomto ohledu Česká republika za ostatními státy zaostává, ve většině evropských zemích se mzda proplácí v plné výši. Některé země, jako je například Irsko nebo Rakousko, proplácí příspěvek ve formě paušálu.

Až čtyři roky volna pro rodiče v Česku

Česká republika je ale v evropském kontextu nejštědřejší zemí, pokud jde o délku poskytované rodičovské dovolené. Její maximální délka může být až 208 týdnů. „Unijní legislativa každému garantuje právo na rodičovskou dovolenou v délce nejméně čtyř měsíců a ženám minimálně dva týdny mateřské dovolené placené alespoň na úrovni nemocenské, což Evropu odlišuje například od Spojených států, které matkám nic takového negarantují. Konkrétní nastavení se v jednotlivých evropských státech výrazně liší,“ poukazuje na odlišnosti v délce trvání volna projekt Evropa v datech.

V Německu, Slovensku nebo Maďarsku může matka či otec strávit s dítětem až 156 týdnů rodičovské dovolené, zatímco v Polsku jen 32. V sedmi zemích EU je maximální délka rodičovské dovolené dokonce kratší než 20 týdnů, tedy ani ne pět měsíců.

Rozdíly panují také v pravidlech pro mateřskou dovolenou, jež rodičovské předchází. Nejdelší mateřskou má Estonsko s 62 týdny a nejkratší Švédsko s 12 týdny. V Česku je ženám přiznáno 28 týdnů volna, v případě vícečetného porodu smí matka zůstat s potomkem doma až 37 týdnů.

Rozhodující jsou finance

Jak ukazují výsledky výzkumu agentury Ipsos, část rodičovské dovolené by byly ochotny s dítětem strávit více než tři čtvrtiny českých mužů. Na převzetí péče o potomka místo své partnerky by kývlo 80 procent oslovených.

Nejvíce takto hlasovali muži, kteří již mají dvě nebo více dětí. S nejmenším nadšením se užívání rodičovské dovolené setkalo u otců jednoho potomka, v této kategorii by celou rodičovskou dovolenou přenechalo partnerce 19 procent respondentů.

Určitý vliv má ale i vzdělání. Rodičovskou dovolenou by spíše využili muži, kteří ukončili vzdělávání základní školou nebo jsou vyučeni. „Podle 31 % dotázaných by otec měl strávit na rodičovské či mateřské dovolené ideálně měsíc až tři měsíce,“ doplňují autoři studie.

Nejčastějším důvodem, proč muži odmítají nastoupit na rodičovskou – ale i otcovskou – dovolenou, je strach z nedostatku financí. Partnerčin plat a rodičovský příspěvek by podle dotázaných nestačily na pokrytí výdajů spojených s péčí o potomka. Tuto obavu sdílí 54 procent oslovených mužů. Další bezmála čtvrtina (24 procent) je přesvědčená, že výchova dítěte předškolního věku je tradičně úlohou ženy. 23 procent respondentů také uvedlo, že děti vůbec neplánují.

Rodičovská dovolená ne, otcovská ano

Výsledky průzkumu, že muži by na rodičovskou dovolenou chtěli, se proto příliš neodrážejí v praxi. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí otcové v roce 2020 tvořili jen necelá dvě procenta příjemců rodičovského příspěvku. Trend potvrdil i projekt Česko v datech: Zkušenost s rodičovskou dovolenou má podle něho jen 3,5 % mužů.

Pozitivnější výsledek ukazují vyplacené otcovské příspěvky. Jak vyplývá ze zpráv ministerstva práce o vyplacených dávkách a z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českého statistického úřadu, muži v Česku si od roku 2018 vybrali zatím 150 000 otcovských dovolených. Sedmidenní otcovské volno, které se platí z nemocenského pojištění, tak bylo využito u víc než dvou pětin narozených dětí (40 procent). Na otcovskou dávku se od jejího zavedení od února 2018 do konce letošního března vydalo 831 milionů korun. Od zavedení otcovské se v ČR narodilo přes 350 000 dětí.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované