Hlavní obsah

Rodičovský příspěvek

Článek

Rodičovský příspěvek je finanční podpora od státu, která má z části pokrývat výdaje potřebné pro výchovu dítěte do 4 let věku. Obvykle se čerpá během rodičovské dovolené a nárok na něj má ten, kdo se osobně a celodenně o dítě stará – v jednu chvíli to může být jen jeden z rodičů.

Žádost o rodičovský příspěvek

Podává se osobně na úřadu práce v místě bydliště, nebo elektronicky skrze portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Doporučuje se žádat ve 4. měsíci dítěte, aby příspěvek mohl volně navázat na mateřskou dovolenou. Žádat je možné až tři měsíce zpětně.

Podrobný návod jak o příspěvěk žádat online

Co je potřeba doložit

  • Průkaz totožnosti a rodný list u dětí mladších 15 let
  • Potvrzení o trvalém bydlišti v České republice
  • Potvrzení o denním vyměřovacím základu (mzda i jakákoliv finanční podpora)
  • Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy či jiných zařízení

Částka a jak dlouho příspěvek čerpat

V Česku existují 3 typy čerpání – po dobu dvou, tří a čtyř let. Od tohoto intervalu se následně odvíjí i výše příspěvku, která se počítá na základě několika faktorů. Částka ale nikdy nesmí přesáhnout 70 % posledního výdělku, přičemž maximální limit je 300 000 Kč ročně. Rodič si interval nastavuje sám. Může ho v průběhu čerpání příspěvku měnit, a to až jednou za 3 měsíce.

Zvýšení rodičovského příspěvku 2024

Jednou z věcí, o které poslanci během roku 2022 debatovali, byla výše rodičovského příspěvku. Od posledního zvýšení v lednu 2020 totiž došlo k jeho poklesu více než o čtvrtinu, což zapříčinila krize vyvolaná koronavirovou pandemií. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl, že zvýšení rodičovského příspěvku je plánováno na 1. ledna 2024.

Články k tématu