Hlavní obsah

Dusno kolem zlínské nemocnice. Senátor Čunek zaútočil na hejtmana z ANO

Bývalý zlínský hejtman a současný senátor Jiří Čunek prosazoval výstavbu nové nemocnice ve Zlíně. Jeho nástupci prosadili koncept přestavby té stávající.

Reklama

1. 8. 2022 15:19

Senátor Jiří Čunek v rozhovoru pro Seznam Zprávy kritizuje reprezentaci Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem za to, že nemocnice ve vlastnictví kraje spolupracuje s firmou stíhaného podnikatele.

Článek

Atmosféra kolem mnohamiliardové investice do zlínské nemocnice houstne. Senátor a bývalý hejtman kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) kritizuje současné vedení Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem (ANO).

Vadí mu, že některé zakázky v rámci přestavby nemocnice za zhruba 3,5 miliardy korun dostala administrativně na starost firma Via Consult. Jak popsaly Seznam Zprávy, její spolumajitel Milan Konečný na konci května skončil ve vazbě. Detektivové v Ostravě jej viní z toho, že spolu s dalšími třemi podnikateli a manažery zmanipulovali stavební zakázky v Moravskoslezském kraji.

Případ firmy Via Consult přesáhl hranice moravskoslezského regionu a dopady kauzy už řeší i v Brně a ve Zlíně. V obou případech jde o projekty ve výši několika miliard korun.

Senátor Čunek se ozval poté, co jeho nástupce ve funkci zlínského hejtmana Holiš ve vyjádření pro naši redakci v červenci napsal, jak se firma Via Consult dostala k práci pro Zlínský kraj. „Firma VIA Consult byla vybrána naší krajskou nemocnicí řádným výběrovým řízením, do kterého se hlásilo 10 uchazečů,“ uvedl 13. července Holiš.

Čunek jeho vyjádření označuje za lživé. „Dané výběrové řízení bylo uzavřené. Není pravdivá informace, že se mohl přihlásit každý, bylo to uděláno právě takovým způsobem, aby se přihlásil menší okruh uchazečů,“ uvedl Čunek v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Pravdou je, že v databázi Národního elektronického nástroje (NEN) je u výběrového řízení na poskytování administrativních služeb pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati (dále KNTB) uvedeno, že výběrové řízení proběhlo formou takzvané uzavřené výzvy.

Ta spočívá v tom, že zadavatel (v tomto případě KNTB) osloví vhodné dodavatele a podané nabídky následně vyhodnotí. Dle NEN nabídku učinily čtyři firmy - tedy ne 10 uchazečů, jak tvrdil v polovině července hejtman Holiš. Via Consult nabídl dle registru nejnižší cenu.

Foto: Seznam Zprávy

Vedení krajské nemocnice ve Zlíně v uzavřené výzvě oslovilo možné dodavatele. Výše uvedené firmy učinily nabídku, vyhrála společnost stíhaného podnikatele Via Consult (dnes vystupující pod názvem Inteza advice).

Majitel firmy Via Consult, dnes vystupující pod názvem Inteza advice, skončil na začátku června ve vazbě. Znáte tu firmu?

Donedávna jsem tuto firmu neměl jak znát. Před několika měsíci jsem se ale dozvěděl, že firma Via Consult bude pracovat pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati (dále KNTB), jako firma, která vyhrála soutěž na administrátora veřejných zakázek. Jedna ze zakázek, kterou administrovala v nemocnici, byla soutěž na bourací práce na staré prádelně.

Někdo vás na činnost Via Consult upozornil?

Obrátila se na mě  firma, která provádí bourací práce. Upozornili mě, že daná soutěž ve Zlíně je podvodná, protože je vypsaná tak, aby přízemní budovu mohla bourat jen předem určená firma. Ze zadání skutečně díky nesmyslným požadavkům ohýbání zakázky čišelo. Například, aby vítězná firma měla zkušenost s bouráním vícepatrových  budov - jako by tady měli bourat mrakodrapy jak na Manhattanu, přitom jde o jednopodlažní objekt.

Proč se obraceli na vás?

Obrátili se na mě jako na senátora, který zároveň byl hejtmanem a situaci tady zná.

Co jste jim poradil?

Řekl jsem jim, ať mi napíší dopis, podnět, na základě kterého ty věci budu moci nějakým způsobem prošetřit. Oni podnět vypracovali, poslali ho na antimonopolní úřad a zároveň mně. Já jsem to předal dozorčí radě krajské nemocnice a dozorčí rada na svém jednání uznala, že ty podmínky jsou podivné. Proto zakázala uzavřít s výhercem smlouvu.

Kdyby se zakázku podařilo dotáhnout, byly by bourací práce předražené?

Majitel té firmy (specializované na bourací a demoliční práce), která se na mě obrátila, uvedl, že cena za práci by se měla pohybovat v oblasti 4 až 5 milionů korun. Nejnižší nabídnutá cena jistou firmou ze severní Moravy byla 8,7 mil. korun a vyhrála firma, kterou vybral Via Consult.

Dozorčí rada nemocnice ale zakázala představenstvu smlouvu uzavřít. Byl dán podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který po několika měsících zkoumání zakázku zcela zrušil a uložil pokutu krajské nemocnici za to, že zakázka je netransparentní a že „bezdůvodně vytváří překážky v hospodářské soutěži“ - tohle je citace z rozhodnutí ÚOHS. Zjistil jsem navíc, že antimonopolní úřad uložil nemocnici pokutu i za další zakázku, kterou Via Consult v krajské nemocnici administroval.

Hejtman Radim Holiš (ANO) mi před nedávnem sdělil, že VIA Consult byl vybrán krajskou nemocnicí v řádném výběrovém řízení, do kterého se hlásilo 10 uchazečů. Dalo se nějak současné situaci předejít?

Hejtmanovo tvrzení je lživé, protože dané výběrové řízení bylo uzavřené. Je jisté, že z dokumentace, která visí na stránkách krajské nemocnice, vyplývá, že se do řízení podaly nabídku čtyři firmy. Není pravdivá informace, že se mohl přihlásit každý, byla použita uzavřená výzva, tedy nemohl se přihlásit nikdo, kdo nebyl přímo osloven.

Vy jste popsal, co policie říká v obvinění o firmě Via Consult. Tento model sedí i tady - prostě Via Consult za nápadně nízkou cenu vyhraje administraci veřejné zakázky a tento administrátor si tu cenu obchoduje s těmi, kteří vyhrávají jednotlivé soutěže. Jeví se to tedy tak, že Via Consult nastavovala podmínky tak, aby vyhrála ta „správná“ společnost.

Foto: Seznam Zprávy

Policejní schéma cinknutých zakázek firmou Via Consult

Jinými slovy zmiňujete podezření, že si představitelé Zlínského kraje vybrali Via Consult záměrně?

Když jsem byl hejtmanem, firmu VIA Consult jsme si nikdy nevybrali, neznali jsme ji. Někdo z nové reprezentace ji ale znát musel, protože byla jedním z těch, koho kraj oslovil. Vůbec je to podivné, protože kraj má z doby mého působení vysoutěžených pět administrátorů veřejných zakázek a doporučil všem svým organizacím, aby tyto administrátory používali. Buď hejtman Holiš, nebo tehdejší předseda představenstva nemocnice Filip, který je mimochodem stejně jako Via Consult ze severní Moravy, si tuto firmu vybrali záměrně.

Firmu Via Consult si vybrala krajská nemocnice. Podle vás ale nese odpovědnost i vedení kraje?

Za výběr firmy Via Consult odpovídá představenstvo krajské nemocnice, které je však samozřejmě řízeno požadavky krajské rady v čele s hejtmanem. Je evidentní, že firma Via Consult odvedla pro nemocnici velice špatnou práci. Dělá chyby, za které platí nemocnice. Jestli je to trestné či nikoliv, bude muset zjistit policie a věřím, že to zjistí. Celý projekt teď stojí a po téměř dvou letech od voleb je KNTB pořád na začátku a ještě platí samé pokuty.

Podáte trestní oznámení?

Vím, že trestní oznámení na tuto „projektantskou“ zakázku už bylo podáno, protože jsem obdržel kopii. Budeme to řešit na zastupitelstvu a není pak vyloučeno naše trestní oznámení. Myslím, že na to by se policie nyní měla zaměřit a domnívám se, že postupně dojde až k členům představenstva nemocnice a členům rady kraje.

Teď máte na mysli přímo radní či hejtmana Holiše?

Ano. Hejtman postupuje naprosto amatérsky a řekl bych, že je naprosto prokorupčně zaměřený. Věděli, že zakázka na bourací práce je přestřelená. Že výběrové řízení na projektanta nového pavilonu má nesmyslně nastavené termíny, což dokladuje zastavení prací na projektu po jednom měsíci. Krajská rada je za to zodpovědná, protože ona zastupuje zájmy vlastníka - tedy Zlínského kraje.

Vy jste přímo hejtmana a radu na podezřelou činnost Via Consult v nemocnici upozorňoval?

Ano, například v rámci jednání dozorčí rady nemocnice, ve které zasedám. Hejtman kritiku odmítal, naše upozornění byla různě relativizována. Říkali nám, že jsme ti, kteří by chtěli jen něco brzdit. No ale pak to jasně pojmenoval i ÚOHS zakázku zrušil a nemocnice ještě dostala pokutu.

Reakce hejtmana Radima Holiše

„Do výběrka na firmu Via Consult Rada Zlínského kraje nijak nezasahovala, nebylo nikdy na jednání valné hromady odsouhlasováno, je to kompetence představenstva. Dále jsem se osobně nikdy nezúčastnil jakéhokoli jednání, kde se nastavovaly podmínky tohoto výběrka, a nikdy jsem v této věci osobně s nikým nejednal. To si bohužel pan kolega Čunek, který v minulosti do všeho zasahoval, ani nedovede představit…“ napsal Holiš Seznam Zprávám.

Trvá na tom, že výběrové řízení na administraci veřejných zakázek s vybranou firmou Via Consult bylo zákonné.

„Pracoval jsem s informací od předsedy představenstva, je to jejich zodpovědnost. Jestli bylo 10 uchazečů nebo čtyři, nic na tom nemění to, že toto výběrové řízení bylo ze zákona v pořádku, nikdo na toto řízení nepodal žádnou námitku. Nemocnice nedala nic přímo z ruky, jak byl pan kolega Čunek zvyklý, když například vybíral zpracovatele studie nové nemocnice,“ dodal hejtman Holiš s tím, že jej Čunek zastrašuje trestními oznámeními.

Holiš Čunka obviňuje ze zhrzenosti a stihomamu, politik prý nové vedení kraje pronásleduje, protože se nesmířil s krachem svého někdejšího plánu na výstavbu nové nemocnice.

Reklama

Doporučované