Hlavní obsah

Prověřují se případy ve škole Danuše Nerudové. Závěr bude znám až po volbách

Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Jako svou silnou stránku vnímám i to, že nemusím obhajovat svou minulost a plýtvat tím časem, který nám všem běží, uvedla minulý týden bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Reklama

23. 11. 7:00

Národní akreditační úřad pro vysoké školství řeší podezření, že se na Mendelově univerzitě v éře rektorky Danuše Nerudové porušovala pravidla. Nynější kandidátka na prezidentku uvedla, že necítí žádnou spoluzodpovědnost.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Necelé dva měsíce před prvním kolem přímé volby prezidenta padá podle zjištění Seznam Zpráv možnost, že by se do té doby veřejně objasnily případy spojené s fungováním brněnské Mendelovy univerzity. A to z doby, kdy ji v pozici rektorky vedla nynější kandidátka na hlavu státu Danuše Nerudová.

Národní akreditační úřad pro vysoké školství řeší hned ve dvou oddělených správních řízeních podezření, že se na této vysoké škole závažně porušovala pravidla. Jde mimo jiné o to, že někteří studenti univerzity přišli nezvykle rychle k doktorskému titulu Ph.D.

Poslední letošní zasedání Rady Národního akreditačního úřadu, kde by se případy měly řešit, se sejde ve čtvrtek. Předseda rady a bývalý ministr školství Robert Plaga však redakci potvrdil, že body, které se týkají Mendelovy univerzity, projednány nebudou.

Na program se dostanou až 19. ledna příštího roku, zveřejnění příslušného úředního zápisu s verdiktem lze dle zvyklostí čekat až na počátku února, tedy po volbách.

Robert Plaga to vysvětluje tím, že rychlejší projednání nebylo možné kvůli lhůtám ve správním řízení, vypořádání námitek a i kvůli tomu, že členové rady musí dostat čas na řádnou přípravu. Předseda přitom odmítá, že by obě věci byly posunuty účelově kvůli prezidentské kandidatuře bývalé rektorky.

„Není to nic nestandardního,“ uvedl pro Seznam Zprávy Robert Plaga. Doplnil však, že jisté pozdržení je dáno i tím, že Mendelova univerzita „plně využívá lhůty“, které jí dává zákon.

Odejmutá akreditace a další kontrola

Už dříve zveřejněná podezření na Mendelově univerzitě se týkají její Provozně ekonomické fakulty. Prověřuje se tu mimo jiné, že značný počet studentů doktorského studia skončil za dobu výrazně kratší, než jsou standardní tři roky. V dříve kontrolovaném období získalo podle dosavadních zjištění „rychlotitul“ za 22 až 30 měsíců hned 14 studentů.

Vysoká škola, kterou od února roku 2018 do konce ledna letošního roku Danuše Nerudová řídila, neměla dle kontrolorů ani dodatečně nastavená opatření proti podvodům a plagiátorství.

Akreditační úřad proto už v květnu rozhodl, že brněnské univerzitě u doktorských oborů ekonomického zaměření odebere tzv. institucionální akreditaci. Což by mělo znamenat, že škola si nové studijní programy s tímto zaměřením už nebude moci schvalovat sama, ale musela by o to vždy žádat úřad.

Toto rozhodnutí akreditačního úřadu je však i po pěti měsících nepravomocné. Dotčená vysoká škola se odvolala a na základě srpnového verdiktu přezkumné komise byl případ vrácen Plagově Radě Národního akreditačního úřadu k novému (prvoinstančnímu) projednání. A to se zatím neuskutečnilo.

Musíme to nastudovat

Další, druhá, úřední kontrola s nejasným dopadem na chod univerzity se podle dostupných informací týkala několika desítek studijních programů napříč celou univerzitou. K čemu přesně dospěla, není na rozdíl od zmíněných „rychlotitulů“ jasné. Kontrolní zpráva není bez projednání radou veřejně přístupná.

Zjistit se však dá, že univerzita si na maximum protáhla čas na podání připomínek.

Jak akreditační úřad redakci sdělil, protokol o kontrole obdržela univerzita 24. října. Původní patnáctidenní lhůta pro podání námitek byla na žádost školy o dva týdny prodloužena. Mendelova univerzita se podle dostupných informací zatím nevyjádřila, termín vyprší tuto středu.

„Univerzita se ke zprávě z kontroly vyjádří do termínu, který byl stanoven Národním akreditačním úřadem. Obsah námitek je předmětem řízení s NAÚ,“ sdělila v úterý na dotaz Seznam Zpráv mluvčí vysoké školy Tereza Pospíchalová.

Že by ze strany univerzity šlo o zdržovací taktiku, odmítá. „Z důvodů obsáhlosti zprávy a potřeby komunikovat vše s příslušnými fakultami jsme požádali o prodloužení doby na reakci, abychom byli schopni materiál nastudovat a řádně reagovat na jednotlivé podněty,“ uvedla mluvčí.

Nerudová: Odpovědný je děkan

V návaznosti na proběhlé kontroly se řeší, kdo by za pochybení měl nést odpovědnost. Bývalá rektorka a prezidentská kandidátka Danuše Nerudová svůj případný díl viny nepřipouští a ukazuje pouze na vedení Provozně ekonomické fakulty.

Jejím děkanem je už několik let Pavel Žufan. Jde o docenta, který v minulosti řešil i agendu ohledně zahraničních studentů. Fakulta jich v minulých letech přijala do doktorského studijního programu poměrně vysoký počet – zejména z Německa a z Rakouska. Spolupracovala přitom s rakouskou zprostředkovatelskou agenturou Institut für Management, která relativně snadnou a časově nenáročnou cestu k doktorátu z ekonomie nabízela zájemcům na svém webu za cenu 25 tisíc eur.

I proto se už loni v Rakousku o Mendelově univerzitě začalo hovořit jako jedné z „továren na tituly“. Sám šéf zmíněné agentury Wolfgang Reiger na dotaz Seznam Zpráv uvedl, že byl v Brně v kontaktu vždy s Pavlem Žufanem, nikoliv s Danuší Nerudovou.

„Za uskutečňování studijního programu je odpovědný děkan fakulty,“ reagovala na otázku Seznam Zpráv ohledně odpovědnosti bývalá rektorka Nerudová, která byla v letech 2009 až 2014 na Provozně ekonomické fakultě proděkankou a až do těchto dnů stojí v čele jedné z kateder (Ústav účetnictví a daní).

Navzdory nedokončenému vyšetřování si stojí za tím, že v její kariéře na rozdíl od jiných prezidentských kandidátů žádná temná místa nejsou.

„Jako svou silnou stránku vnímám i to, že nemusím obhajovat svou minulost a plýtvat tím časem, který nám všem běží,“ prohlásila minulý týden v Praze před novináři a svými nejbližšími spolupracovníky uprostřed rozjeté kampaně.

Interní audit s dvanácti hříšníky

Kontrolou studia na Mendelově univerzitě se nezabývá jen státem zřízený akreditační úřad. I sama škola si dělala vnitřní audit, aby zjistila, jak na tom doopravdy je.

Zdroje Seznam Zpráv hovoří o tom, že při kontrole absolventů doktorského studia na Provozně ekonomické fakultě škola během léta došla k závěru, že 12 z celkem asi pěti desítek  kontrolovaných absolventů (tedy asi čtvrtina) podmínky pro udělení titulu Ph.D nesplnili.

Redakce se na zmíněný seznam dotazovala i vedení univerzity, ale to žádné konkrétní informace poskytnout nechtělo.

Seznam Zprávy mají i jména, která jsou na seznamu uvedena, s ohledem na dosud neoficiální povahu informací je ale neuvádějí.

Dvě třetiny z nich jsou však absolventi z německy mluvících zemí (včetně třeba jednoho manažera ze severoitalského Jižního Tyrolska). Také jedna absolventka původem z Ruska. Jejich disertační práce jsou z let 2019 až 2021.

Redakce se některé z nich pokusila i oslovit, aby se k průběhu svého studia v Brně vyjádřili.

Absolvent doktorského programu, který přednáší na zahraničních univerzitách v medicínském oboru, v odpovědi pro Seznam Zprávy vyjádřil přesvědčení, že všechny předepsané náležitosti studia splnil, včetně jeho délky. Uvedl, že do Brna jezdil „pravidelně“. Jen obhajoba dizertační práce a státní zkouška proběhly podle něho kvůli covidu on-line formou.

Ke studiu na Mendelově univerzitě se tento student podle svých slov přihlásil na doporučení jednoho známého kolegy (profesora). Z návštěv univerzity si zpětně vybavil jednu zvláštnost. „Byla tam skupina zahraničních studentů, která měla oddělené kurzy,“ uvedl absolvent. Na detaily už si však nevzpomněl.

Sama Mendelova univerzita informace o 12 absolventech doktorského studijního programu, které měla odhalit interní kontrola, nepotvrdila ani nevyvrátila.

„Jako každá instituce i Mendelova univerzita v Brně dělá pravidelné interní kontroly a audity různého typu, neboť jsou součástí platných pravidel pro řízení procesů uvnitř instituce a výsledky slouží k jejich lepšímu nastavení. Můžeme potvrdit, že i doktorská studia podrobujeme těmto kontrolám,“ uvedla mluvčí Tereza Pospíchalová.

Jak jsem se to dozvěděla, hned jsem jednala

Už v dubnu, kdy kauzu brněnských rychlostudentů otevřel týdeník Hrot, hovořila bývalá rektorka a nyní prezidentská kandidátka Nerudová o tom, že ona sama udělala vše, aby zjištěné prohřešky byly napraveny.

„Jakmile jsem se o těchto konkrétních pochybeních dozvěděla, začala jsem je ze své pozice řešit. Iniciovala jsem odebrání neoprávněně získaných titulů, jmenovala vlastní kontrolní komisi a učinila všechny kroky, které vedly k prošetření celé věci,“ nepřipustila už tehdy vlastní selhání.

Ačkoliv se Danuše Nerudová ke spoluzodpovědnosti nehlásí, předseda Rady Národního akreditačního úřadu Robert Plaga by viděl osobní zodpovědnost ve dvou rovinách. Nejen na děkanovi fakulty.

„Primární zodpovědnost leží na vedení fakulty, druhotně jde ale i o kontrolní mechanismy celé univerzity,“ okomentoval případ Plaga, aniž by kohokoliv jmenoval.

V této souvislosti ale mluví o „tehdejším rektorovi“ a také o „radě pro vnitřní hodnocení“, což je akademický samosprávný orgán, který má dbát na kvalitu vzdělávání a v jeho čele (tak jako na jiných vysokých školách) stojí vždy rektor.

Foto: vlada.cz

Bývalý ministr Robert Plaga je nyní v pozici předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. V minulosti Mendelovu univerzitu vystudoval, posléze tam učil a letos ji i krátce řídil.

Bývalý ministr Babišovy vlády a dnešní předseda Rady NAÚ Robert Plaga je přitom i v určitém střetu zájmů, i proto se prý chce při rozhodování držet stranou. Na Mendelově univerzitě kdysi vystudoval, v minulosti tam i učil a letos školu dokonce krátce i řídil.

Když totiž v lednu po kauze se spornými publikacemi ještě před oficiálním nástupem do funkce rezignoval Vojtěch Adam – rektor jmenovaný po Danuši Nerudové – byl Plaga na dva měsíce pověřen řídit školu v pozici zastupujícího rektora.

„Aktivně jsem svolal – byť jsem vůbec nemusel – radu pro vnitřní hodnocení. Tu záležitost jsem řešil, zadal vnitřní kontrolu všech doktorských studijních programů,“ uvádí Plaga, co on sám udělal pro to, aby se v Brně nic neututlalo. Jak vnitřní kontrola nakonec dopadla, netuší. A i kdyby to prý věděl, tak to říct nemůže.

Sama Mendelova univerzita je prý připravena vyvodit ze zjištěných skutečností závěry, až pokud se podezření potvrdí. O postihu nějakého konkrétního člověka zatím nehovoří.

„V případě, že by se něco takového (nestandardní studium) prokázalo, pak bychom z toho vyvozovali důsledky jak z pohledu procesů, tak z pohledu personální odpovědnosti,“ uvedla mluvčí brněnské zemědělské a lesnické univerzity Tereza Pospíchalová.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované