Hlavní obsah

Studenti znají svá práva a nebojí se ozvat, říká k sexuální aféře ombudsmanka

Foto: MUNI / Jiří Salik Sláma, Seznam Zprávy

Nová ochránkyně práv na Masarykově univerzitě Eva Janovičová.

Reklama

27. 5. 19:52

Masarykova univerzita má za sebou sexuální aféru. Po nařčení studujících z obtěžování odešli ze školy tři tělocvikáři. Nová univerzitní ochránkyně práv Eva Janovičová hned po svém nástupu prověřuje další podněty od studentů.

Článek

Nařčení z obtěžování, znásilnění nebo osahávání při zápočtech. Druhá největší univerzita v Česku od počátku roku řeší sexuální aféru, s jakou se v dlouhé historii veřejně potýkat nemusela. Po četných stížnostech studentek odešli z Pedagogické fakulty tři tělocvikáři.

Atmosféru ve škole s více než 40 tisíci studujících má pročistit i nově zřízená pozice univerzitní ochránkyně práv. Advokátka Eva Janovičová na školu nastoupila v dubnu. „Chci ukázat studentům a zaměstnancům, že ve mně mají osobu, na kterou se mohou obrátit. Hlavní cíl je, aby tito lidé měli důvěru v někoho, kdo se jejich problémy bude zabývat,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

A přiznává, že má od počátku plné ruce práce. Řeší už více než desítku oznámení týkajících se nevhodného chování učitelů i studentů nebo podezření z plagiátorství.

Nejpropíranější případ z Pedagogické fakulty ale paradoxně zatím detailně nezná. „Agendu sexuálního obtěžování budu přebírat na začátku července,“ vysvětluje a zdůrazňuje, že z pověření rektora ustavila 12člennou revizní komisi. Má mimo jiné prověřit, zda univerzita správně nastavila systém pro řešení podobných problémů.

Když bude chtít někdo nahlásit jakékoli nevhodné chování na univerzitě, může se nově obrátit na vás?

Připravili jsme novou webovou stránku, kde se aktualizovaly informace ohledně ochrany práv. Chtěli jsme lidskou řečí podat informace pro běžného laika, studenta či zaměstnance. Zájemci se na mě mohou obracet buď e-mailem, nebo skrze kontaktní formulář. Jsem k dispozici telefonicky nebo osobně po předchozí domluvě. Když se na mě někdo obrátí, informace zůstanou skutečně jenom u mě. Z dosavadních zkušeností zpočátku vedeme komunikaci spíš přes e-mail, ale už mám za sebou i osobní setkání. Vždycky nastíním další možný postup. Ochrana práv se více centralizovala do jednoho pracoviště a mé osoby.

Jaká oznámení budete řešit?

Může to být nevhodné chování vyučujícího nebo studujícího, diskriminace, šikana, sexuální obtěžování. Pokud si někdo není jistý, jaký typ oznámení a stížností řeším, může se na mě obrátit a poradíme se, co dál.

Říkala jste, že jste neměla moc času na rozkoukání. Kolik případů a jaké tedy aktuálně řešíte?

Přesný počet neřeknu, ale bude jich víc než desítka. Každý je různorodý, budu postupem času vyhodnocovat, jak to typově pojmout. Týkají se jak nevhodného chování vyučujících, tak i nevhodného chování studentů, plagiátorství či studijních záležitostí. Často mi přijde, že oznamovatel naznal, že uvnitř fakulty či střediska se jeho problémem nikdo nezabývá nebo se jím zabývali nedostatečně.

Už jste zaznamenala podobně závažné podněty jako na Pedagogické fakultě?

Agendu sexuálního obtěžování zatím přebírám, v kompletním rozsahu ji převezmu od 1. července. Nicméně extrémně závažný případ jsem zatím neřešila.

Takže žádné další ukončování pracovních poměrů či výtky?

Ne.

Máte mandát na tři roky, na univerzitě je to úplně nová role. Co v ní chcete dokázat?

Bude to dlouhodobější proces. Nastavujeme celý systém, i když má univerzita mechanismy už dobře přednastavené. Zavedli jsme systém evidence podání oznámení, který spravuji. Chceme ukázat studentům a zaměstnancům, že ve mně mají osobu, na kterou se mohou obrátit. Někoho, kdo bude agendu řešit a komunikovat dál uvnitř školy. Hlavní cíl je, aby tito lidé měli důvěru v někoho, kdo se jejich problémy bude zabývat. Taky plánujeme prostřednictvím workshopů komunikovat se zaměstnanci i se studenty.

Co je sexuální obtěžování

Sexuální obtěžování je jakákoliv forma nevyžádaného verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka, obzvlášť když vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé prostředí. Pod pojem sexuální obtěžování můžeme zařadit sexuální nátlak, nežádoucí sexuální pozornost a sexistické chování (uplatňování genderových stereotypů). Na akademické půdě k němu může docházet mezi studujícími navzájem, mezi vyučujícími, ze strany vyučujících vůči studujícím nebo ze strany studujících vůči vyučujícím.

Ve vysokoškolském prostředí může mít různé podoby, jako například:

 • nevyžádané opakované sexuální návrhy,
 • vynucování sexuálního chování za protihodnotu (např. lepší podmínky u zkoušky),
 • nevhodné komentáře vůči jednotlivci nebo skupině na základě pohlaví, genderu nebo sexuality,
 • nevyžádané e-maily, fotografie nebo zprávy sexuální povahy,
 • nevhodné vtipy o sexu a obscénní gesta,
 • odhalování prsou, hýždí nebo genitálií na veřejnosti,
 • znásilnění či pokus o něj,
 • nevyžádané dotyky.

Zdroj: muni.cz

Jednotlivé fakulty patří pod univerzitu, ale mají svou právní subjektivitu. Hodně se řešilo, zda budete mít fakticky nějaké pravomoci. Můžete kolegům nařídit, že mají na základě nějakého závažného nařčení někoho vyhodit a případ efektivně řešit?

Má stanoviska a závěry jsou doporučující. Nemám pravomoc rozhodovat. Na druhou stranu pevně věřím, že se má pozice vypracuje a kolegové budou má stanoviska vnímat jako doporučení, která mohou situaci vyřešit. Ale je to vždy na rozhodnutí děkana či děkanky nebo jiných vedoucích.

Na univerzitě doznívá kauza tří tělocvikářů a obtěžování studentek. Máte vyhodnocení, co se na katedře dělo?

K tomu se zatím detailně vyjadřovat nebudu, s agendou se seznamuji. Nicméně byla ustavena revizní komise. Bude se zabývat jednotlivými postupy a metodikami, které se v oblasti uplatňují. Případ určitě posunul univerzitu i vnímání těchto situací. Je dobře, že se o této problematice otevřeně mluví. Když se takové případy nebudou nahlašovat, tak se společnost nikam neposune.

Zeptám se tedy jinak. Nařčení studentek se prokázala, když se škola se třemi učiteli rozloučila?

Ještě jsem na škole nebyla. Nechtěla bych o tom navenek mluvit. Jsou to citlivé informace a nechci je zveřejňovat. Nedokážu posoudit každý jednotlivý postup. Co vím, tak se situace od počátku řešila, ale opravdu se mi k tomu těžko vyjadřuje. Dokumentaci si studuji i pro zasedání revizní komise.

Nicméně předpokládám, že nejviditelnější aféru budete nějak vyhodnocovat, aby se mohla škola připravit na budoucí případy. Studentky se v zimě obrátily na Seznam Zprávy, protože řešení univerzity nepovažovaly za dostatečné. Měla škola zasáhnout dřív, rázněji, lépe komunikovat s autorkami stížnosti?

Revizní komise bude hodnotit nastavené metodiky. Vyhodnotíme, co je potřeba zlepšit. Jak nastavit systém, aby byl efektivní a rychlý a aby žádná ze stran neměla pocit, že se s ní nekomunikuje nebo nejsou dostatečně ochráněna její práva. Myslím, že je to ze strany univerzity dobrý signál, že se problematikou zabývá a chce ji řešit.

Nescházel právě lidštější přístup v řešení?

Pevně věřím, že kontaktní osoby jsou proškolené na komunikaci v této oblasti. Určitě to musí být empatičtí lidé. Jde o velmi citlivé téma. Pokud si někdo myslí, že to u někoho schází, určitě se na mě může obrátit. Na to tady jsem.

Z toho, co jste stihla nastudovat, je v této oblasti před univerzitou nějaké riziko soudních sporů?

O tom teď nemám informaci.

Aféru ohledně nevhodného chování či sexuálního obtěžování neřeší jen brněnská univerzita. Čím si vysvětlujete, že případů přibylo?

Společnost se vyvíjí. Současní studenti získávají hodně informací přes internet, sociální sítě. Mají větší povědomí o svých právech, dokážou se v nich rychleji zorientovat. Jsou možná i odvážnější. Těmto otázkám se ve společnosti věnuje větší pozornost. Také proto se ve větší míře zřizují pozice ombudsmanů.

Eva Janovičová

 • Na pozici univerzitní ochránkyně práv nastoupila v dubnu.
 • Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Titul JUDr. získala na půdě Masarykovy univerzity.
 • Má za sebou čtrnáctiletou praxi v advokacii, kdy se věnovala především občanskému, obchodnímu a pracovnímu právu.
 • V dosavadní advokátní praxi řešila jak soudní konflikty, tak i případy mimosoudních vyrovnání.

Takže na českých univerzitách zažíváme nějakou obdobu MeToo jako ve Spojených státech, mohl se ten trend přenést k nám?

Těžko říct. Uvidíme časem, kolik oznámení obdržím, jak se má pozice ujme. A jestli si vybuduji důvěru k lidem. Myslím, že to je posun ve společnosti.

Sami učitelé často nevědí, co je ještě ve škole vhodné a co už je za hranou. Univerzita vyhlásila nulovou toleranci nevhodnému chování na škole. Jak se na to díváte vy?

Proběhla školení pro zaměstnance a určitě budou pokračovat. I za mě je pedagog ten, který má být vzor. Je to člověk, který studentům zprostředkovává kulturu chování i prostředí, v němž studují. Musí se chovat podle etických zásad. Nemůže předávat vzory chování, které jsou ve společnosti neakceptovatelné a zhoršují její fungování.

Reklama

Doporučované