Hlavní obsah

Dejvický „Kulaťák“ čeká další proměna. Má navázat na odkaz architekta Engela

Foto: Shutterstock.com

Do diskuze o budoucí podobě části Vítězného náměstí se může návrhy a připomínkami zapojit i veřejnost.

Reklama

6. 6. 2022 15:30

Pražští radní schválili zapojení města do přípravy architektonické soutěže, v níž se bude rozhodovat o podobě severozápadního kvadrantu Vítězného náměstí, lidově zvaného Kulaťák.

Článek

Novou zástavbu, vymezenou ulicemi Evropská a Jugoslávských partyzánů, by měly tvořit kanceláře, byty a obchody. Současně zde vyroste i nová budova Vysoké školy chemicko-technologické, která část pozemků vlastní.

Převážnou část zastavitelné plochy ale škola loni na podzim za více než miliardu prodala konsorciu Fourth Quadrant, které sdružuje společnosti Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain.

„Málokterý volný pozemek v Praze může představovat pro developera tolik adrenalinu. Dostavět čtvrtý kvadrant po sto letech je odpovědnost, čest i radost dohromady,“ řekl Pavel Streblov, ředitel Penta Real Estate pro komerční výstavbu. Projekt by podle něj mohl být dostavěn na konci roku 2028.

Na podobě a průběhu architektonické soutěže se budou podílet i zástupci hlavního města a městské části Praha 6.

„Celá akce byla iniciována dohodou mezi investory a VŠCHT. Mám radost, že jsme se za čtyři roky posunuli od interních soutěží developerů za zavřenými dveřmi k otevřenému dialogu. I díky dobrým zkušenostem z Florence 21, kdy se podařilo najít společnou řeč mezi veřejným a soukromým zájmem, a profesionální organizaci soutěže na Filharmonii, investoři hned na začátku oslovili město a chtěli na hledání řešení spolupracovat, “ vysvětluje náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

Současně dodává, že nemá obavy z toho, že by se vybraným architektům nepodařilo navázat na původní koncept náměstí z 20. let minulého století. Namísto toho ale očekává debaty o to, zda „Kulaťák“ dokončit kulatým, nebo hranatým domem.

Do diskuze o budoucí podobě části Vítězného náměstí se může návrhy a připomínkami zapojit i veřejnost.

Engelovy Dejvice

Dostavba čtvrtého kvadrantu je podle mluvčího Městské části Prahy 6 Jiřího Hannicha v souladu s dalšími dvěma plánovanými projekty, které se lokality dotýkají. Konkrétně se jedná o rozvoj Kampusu Dejvice a revitalizaci Vítězného náměstí, jejíž dokončení je plánováno na rok 2025.

V soutěži o revitalizaci náměstí zvítězil návrh od architekta Pavla Hniličky, který počítá s odklonem dopravy ze středu náměstí a jeho následnou přeměnou na veřejné prostranství. „Měl by tím vzniknout prostor, kde budou lidé více než doposud trávit svůj volný čas, setkávat se, pracovat a žít,“ říká Hannich.

Revitalizace „Kulaťáku“ navazuje na odkaz významného architekta Antonína Engela, který před více než sto lety navrhl urbanistickou koncepci celé dejvické čtvrti.

Hospodářská krize ve 20. a 30. letech minulého století ale vize zkomplikovala a původní plán výstavby Dejvic tak nebyl nikdy zcela dokončen.

Foto: Archiv společnosti ONplan

Vizualizace Vítězného náměstí. Čtvrtý kvadrant je nahoře.

„Engelovy Dejvice byly nejambicióznějším urbanistickým počinem celé generace a dodnes tvoří hlavní kouzlo této populární čtvrti. Pavel Hnilička ten počin pochopil a jeho návrh Vítězného náměstí je skvělý. Teď ho jen musíme zrealizovat,“ míní Hlaváček.

Vítězné náměstí by se revitalizace mělo podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy dočkat v roce 2025. Podle mluvčího Prahy 6 Hannicha ale bude muset přestavbě předcházet napojení komunikace mezi ulicemi Evropská a Svatovítská, které by mělo sloužit jako dopravní obchvat Vítězného náměstí.

Stejně tak by v předstihu mělo dojít i k prodloužení tramvajové trati z Malovanky na Strahov a k realizaci tramvajové trati ze Suchdola.

Reklama

Doporučované