Hlavní obsah

Jejich dům si koupili manželé. To jim peníze ve Sberbank zachránilo

Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

Pobočka Sberbank v Praze.

Reklama

16. 3. 2022 16:44

Lidé, kteří měli peníze v advokátních úschovách ve Sberbank, si pro ně mohou od středy přijít do Komerční banky. Musejí však počkat na výzvu od Garančního systému finančního trhu. Ten zatím dostal jen čtvrtinu podkladů.

Článek

Rodina muže s iniciálami A. V. (celé jméno nechtěl zveřejnit, redakce ho ale zná) nedávno prodala řadový dům v obci na okraji Prahy. Za skoro devět milionů, které prodejem získali, chtěli koupit byt. Peníze za něj musí složit do poloviny dubna.

Prostředky skončily – jako dnes většina peněz z prodeje nemovitostí – na úschovním účtu u advokáta. Jenže ten byl klientem Sberbank. Tam peníze 28. února zablokovala Česká národní banka, když kvůli hrozícímu runu na banku (masové výběry peněz klienty banky, pozn. red.) s vazbami na Rusko zahájila kroky k odebrání bankovní licence.

Klienti Sberbank dostanou z pojištění vkladů vyplaceno maximálně 2,5 milionu korun. Výjimečně se limit zvyšuje až na pět milionů – pokud bylo na účtu dočasně víc například z prodeje nemovitosti, kvůli majetkovému vyrovnání při rozvodu nebo třeba výplatě z životního pojištění. Pokud měl někdo v bance víc než 5 milionů, bude muset svou pohledávku přihlásit likvidátorovi, až ČNB dokončí řízení o odejmutí licence.

Advokáti, insolvenční správci nebo exekutoři, na jejichž účtech jsou peníze jiných lidí, mají ze zákona povinnost o tom banku informovat. Pak se limity pojištění vkladů vztahují jednotlivě na všechny lidi, jejichž peníze v úschovách jsou.

Majitelem peněz v úschově je kupující až do chvíle, než se na něj nemovitost přepíše v katastru. Zápisem v katastru úschova zpravidla zaniká a peníze dostává prodávající. Sberbank nesmí s vklady nakládat od 28. února (tzv. rozhodný den), kdy jí to ČNB přikázala předběžným opatřením. Osobou oprávněnou nechat si vyplatit náhradu peněz v úschově tak bude zpravidla kupující.

Pokud do 28. 2. katastr nového vlastníka nezapsal, nastane absurdní situace, kdy kupující bude mít nárok na náhradu peněz a zároveň bude vlastnit i nemovitost, za kterou peníze do úschovy skládal. Vedoucí právník Garančního systému finančního trhu Tomáš Hejduk doporučil, aby si dotčení advokáti nechali od kupujících podepsat plnou moc, že za ně mohou o náhradu vkladu žádat oni. A nechali si peníze u sebe, než budou splněny podmínky smlouvy o úschově. Tedy například proveden vklad do katastru nemovitostí.

Štěstí v neštěstí

Rodina A. V. měla štěstí v neštěstí. Kupujícími jejich řadového domu totiž jsou manželé, jako majitelé peněz na úschovním účtu jsou tedy zapsáni dva lidé. Nárok na výplatu z pojištění vkladů mají oba. Už teď se tedy rodina dostane k pěti milionům. Zároveň budou mít kupující zřejmě nárok i na zvýšenou náhradu, protože jde o finanční prostředky složené na účet v souvislosti s převodem nemovitosti k bydlení.

U zvýšených náhrad se limit pro pojištění vkladů navyšuje o dalších 100 tisíc eur, tedy dalších 2,5 milionu korun za každého z kupujících manželů. Nakonec by se tedy – po konci června, až Garanční systém finančního trhu o zvýšených náhradách rozhodne – měli dostat ke všem penězům, za které dům koupili. A předat je rodině A. V.

„Kupující jsou slušní lidé a jsme dohodnutí na uzavření dohody o narovnání s tím, že hned při vyzvedávání částek v KB budou posílat na účty prodávajícího. Po této zkušenosti už chceme poslat na více našich účtů bez využití advokátní úschovy,“ popisuje A. V.

„Ta situace je šílená z obou stran, kupující si peníze půjčili a teď se bojí, že my zastavíme řízení na katastru. Což pochopitelně neuděláme, protože bychom mohli přijít o možnost zvýšené náhrady, navíc ti lidé nemají od dubna kde bydlet. My zase kupujeme byt a potřebujeme zaplatit prodejci pochopitelně z těch peněz za prodej domu,“ pokračuje. „Dostaneme-li těch 5 milionů teď, tak zbytek už dáme nějak do kupy, něco z úspor, něco nám půjčí kamarád,“ dodal.

Jeho rodina teď přemýšlí, že ještě změní kupní smlouvu na nový byt, aby byli majiteli dva lidé. Tedy dva vkladatelé peněz do bankovní úschovy, teoreticky dva lidé, kteří budou mít nárok na pojištění vkladu. „Teď už to sice bude přes úschovu u ČSOB, ale jistota je jistota. Prostě totální ztráta důvěry a naprosto nestandardní řešení v duchu ‚co kdyby‘,“ podotýká A. V.

Výplata náhrad klientů Sberbank

  • Nárok na výplatu základní náhrady vkladů má více než 106 000 klientů.
  • Z toho 95 000 klientů jsou fyzické osoby a 11 000 klientů jsou právnické osoby.
  • 52 000 klientů má v bance vedeny vklady do výše 10 000 korun.
  • 3 000 klientů má v bance vedeny vklady do výše 1 koruny.
  • V bance jsou evidovány vklady z celkem 104 zemí mimo Českou republiku – nejvíce z Ruské federace (2 667) a Ukrajiny (1 428).
  • 2 600 klientů mělo v bance vklady převyšující zákonný limit pojištění vkladů.
  • 30 klientů mělo v bance vklady přesahující 100 000 000 korun.

Zdroj: Garanční systém finančního trhu

Jak v pořadu Agenda SZ Byznys uvedla šéfka Garančního systému finančního trhu (GSFT) Renáta Kadlecová, advokátních úschov bylo ve Sberbank více než 14 tisíc.

Podle doplňujících informací, které SZ Byznys poskytl GSFT 18. března, jde o 14 tisíc vkladů z advokátní či notářské úschovy a insolvenční majetkové podstaty. „Do celkového počtu Sberbank započítává i účty insolvenčních správců, kteří vedou účty jednotlivých dlužníků. Některé společnosti jich mají stovky, největší skoro 900. Většina advokátních kanceláří působí jako insolvenční správci, proto je velmi obtížné rozlišit, za jakým účelem byla advokátní úschova složena. Režim vedení účtů insolvenčního správce je stejný jako režim jiné advokátní úschovy,“ doplnila své dřívější prohlášení Renáta Kadlecová.

Šéf České advokátní komory Robert Němec už dříve uvedl, že jde o zhruba padesát advokátů.

Od minulé středy vyplácí peníze do pojištěného limitu GSFT prostřednictvím poboček Komerční banky. Peníze z úschov se ovšem začaly vyplácet až ve středu. Některé.

Komerční banka zatím vyplácí jen klienty, ke kterým má podklady od GSFT. A ten dostal od Sberbank zatím informaci o vkladech jen 2781 klientů, tedy zhruba jedné čtvrtiny z bankou uváděného počtu úschovních účtů.

Všechny klienty Garanční systém informuje doporučeným dopisem. „V případě, že klienti zatím dopis neobdrželi, je potřeba vyčkat, až se tak v následujících několika dnech stane,“ napsal GSFT ve středu v tiskové zprávě. „Garanční systém současně informuje advokáty, příp. insolvenční správce o tom, které účty, u nichž jsou vedeni jako majitelé, byly zařazeny do seznamu předaného k výplatě náhrady,“ doplnil.

Jak už dříve popsal SZ Byznys, stát reprezentovaný Ministerstvem financí a ČNB odmítl, aby se peníze z advokátních úschov vyplácely za jiných podmínek než ostatní vklady, které ve Sberbank zůstaly. Jednak by se tím porušila celoevropská pravidla pojištění vkladů, navíc by došlo ke zvýhodnění jedné skupiny klientů před jinými.

„Jsme limitováni směrnicí EU, limity pojištění jsou společné pro celou Unii,“ zdůvodnil to Dušan Hradil z Ministerstva financí. „Určitě není možné, aby se to navýšilo nad limit 200 tisíc eur, v rámci nediskriminace ostatních,“ doplnil. Například těch, kteří měli v bance také peníze z prodeje nemovitosti, ale úschovy nevyužili.

„Nedokážu si představit, že bychom bance řekli, že některé vklady má vyplatit a jiné ne. Pak by se vytvořil tlak, aby se uvolnily i další a další vklady,“ podotkl Aleš Smutný z České národní banky. „Není to reálné. Z pohledu banky je úschova běžný účet jako každý jiný,“ dodal.

AKTUALIZACE 18. 3. 2022: Zpřesnili jsme definici advokátních úschov pro účely výplaty náhrad vkladů z Garančního systému finančního trhu.

Reklama

Doporučované