Hlavní obsah

Nižší splátky i peníze navíc. Jak slučovat úvěry, aby se vám to vyplatilo

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

7. 11. 2022 12:52

Češi začínají pečlivě zkoumat, jak si mohou snížit nutné měsíční platby, kde získat další peníze nebo kde ušetřit. Pokud mají více půjček, může se jim jejich sloučení do jedné vyplatit i dnes. Přinášíme přehled, kdy se to vyplatí.

Článek

Máte více spotřebitelských půjček, využíváte kontokorent a platíte kreditní kartou? Pak můžete na sloučení všech úvěrů do jednoho, takzvané konsolidaci (lat. con = dohromady, solidus = pevný, pozn. red.), ušetřit i dnes, kdy centrální banka zvedla úrokové sazby a na první pohled by se mohlo zdát, že se to už nevyplatí.

Opak je však pravdou. „Nárůst úrokových sazeb u některých úvěrových produktů, jako jsou spotřebitelské úvěry či kontokorenty, byl v posledním roce citelně slabší ve srovnání například s růstem úrokových sazeb ČNB či úrokových sazeb hypoték, konsolidace úvěrů tak může mít pro určité klienty smysl i v současnosti, ačkoli úrokové sazby ČNB jsou ve srovnání s minulostí výrazně vyšší,“ upozorňuje hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA) Jakub Seidler.

Zájem Čechů o sloučení úvěrů je tak stále silný, o čemž svědčí data ČNB o objemu poskytnutých prostředků na tyto typy úvěrů. Zatímco v září roku 2021 si lidé při průměrné úrokové sazbě 7,68 procenta ročně nechali konsolidovat úvěry v objemu 2,46 miliardy ročně, o rok později si i při sazbě 9,35 procenta nechali sloučit úvěry skoro ve stejném objemu peněz (2,51 mld. Kč). U hypoték naopak úvěrová aktivita za stejné období klesla zhruba o 80 procent, protože úroky u nich vzrostly mnohem razantněji - z průměrných 2,43 procenta v září 2021 na 5,8 procenta v září 2022.

Obecně si lidé nechávají konsolidovat úvěry ze čtyř hlavních pohnutek. V následujícím přehledu naleznete jejich výhody i nevýhody a budete moci snadněji posoudit, zda se vám konsolidace vyplatí.

1. Jednodušší život

Pokud máte několik různých úvěrů u několika společností, může vám dělat problémy spravovat hladce domácí rozpočet. Jestliže zadáváte údaje k platbě každý měsíc ručně, je velmi složité si pamatovat, jakou částku, kdy a komu máte pravidelně posílat tak, abyste se nedostali do prodlení.

Musíte si zároveň dávat pozor na to, aby se při zadávání platebních údajů neuklikli a platba buď vůbec neodešla, nebo šla jinam. Pokud byste svůj omyl nezjistili včas, mohli byste se dostat do problémů se splácením, jež mohou vyústit v sankce nebo dokonce v záznam v registru dlužníků, který zkomplikuje či znemožní vzít si další úvěr nebo zhorší podmínky při získávání půjčky v budoucnosti.

V případě, že máte zřízené automatické trvalé příkazy, musíte si hlídat to, abyste měli v termínech splátek dostatek peněz na účtu. Pokud by na něm v ten okamžik nebyly, splátka neodejde a můžete se dostat do stejných problémů se splácením jako při zadání špatných údajů k platbě.

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

„Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.“

„Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.“

„Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.“

Zdroj: Zákon o spotřebitelském úvěru (výtah)

Konsolidace úvěrů do jednoho zastřešujícího všechny tyto potenciální problémy zjednoduší. Sloučením půjček získáte jeden úvěr s jednou úrokovou sazbou, jednu výši splátky, jeden termín na splácení, jedno datum splatnosti všech sloučených dluhů a jedny poplatky jedné finanční instituci. Budete tak mít lepší přehled o splácení svých závazků, ušetříte čas i peníze za vedení několika účtů i bankovní poplatky za větší množství převodů peněz či trvalých příkazů.

Nevýhodou sloučení půjček do jedné je však to, že společnosti, které konsolidaci umožní tím, že si nechají předčasně splatit poskytnutý úvěr, si mohou právě za toto předčasné splacení účtovat sankce ve výši až 0,5 nebo jednoho procenta z předčasně splacené části (viz box).

Zda konkrétní úvěrová společnost sankce uplatňuje, zjistíte v úvěrových podmínkách nebo tím, že se jí na to zeptáte. Výši těchto případných sankcí je pak třeba porovnat s částkou, kterou ušetříte na správě několika účtů, a časem, který tomu každý měsíc věnujete. Pokud výhody ve vašem případě převyšují náklady, je řešení, jak si zjednodušit život, jednoduché.

„Ačkoliv konsolidace skutečně ulehčuje správu několika úvěrů najednou, v praxi se pro ni jen z tohoto důvodu rozhodne minimum klientů. Většina z nich se pro ni rozhodne kvůli několika důvodům najednou,“ říká k tomu Petr Vonka, specialista spotřebitelského financování v Komerční bance.

Každý finanční ústav má však jiné podmínky při poskytování úvěrů a také jiné klienty požadující různé služby, a tak například u Hello bank! je úspora na poplatcích podle Gábiny Pithartové jedním ze dvou nejdůležitějších důvodů konsolidace vedle snížení výše měsíčních splátek. A podobné je to také u Air Bank a Zonky, které patří do skupiny PPF.

2. Úspora peněz

Pokud máte spotřebitelské půjčky s úrokem vyšším, než je aktuální úroková sazba spotřebitelských úvěrů, pak můžete na konsolidaci významně ušetřit, zvlášť když máte na vysoké úroky půjčeno hodně peněz ve statisícových či vyšších řádech. Díky nové nižší úrokové sazbě totiž zaplatíte na úrocích méně peněz a celková částka na zaplacení všech dluhů včetně úroků se tím sníží.

Čím vyšší je přitom rozdíl mezi úrokovými sazbami dříve pořízených úvěrů a aktuální úrokovou mírou, tím více peněz ušetříte. Pokud permanentně využíváte kontokorent nebo stabilně čerpáte peníze z kreditní karty a nestíháte je bance vracet v bezúročném období, pak konsolidací ušetříte výrazně, protože sazby těchto typů revolvingových úvěrů se běžně pohybují v dvouciferných číslech, tedy výrazně výš, než jsou sazby spotřebitelských půjček.

Na větší úspory dosáhnete už jen principiálně proto, že sloučením více menších půjček do jedné velké získáte větší úvěr, který je vždy úročen výhodněji než úvěr malý.

Klienti banky, kteří splácejí řádně, na celkových úrocích šetří v průměru 50 tisíc korun. V některých případech klient v minulosti ušetřil i zhruba 400 tisíc korun.
Ondřej Makovec, Max banka

„Nejtypičtější úspora díky konsolidaci úvěrů vzniká z rozsahu. Vyšší úvěry mají v průměru nižší sazby, protože se fixní náklady na jejich sjednání a správu rozpočítávají do většího objemu. Modelový profil klienta, jehož hlavním cílem je ušetřit, je ten, který má více menších závazků (půjčky, kontokorenty, kreditní karty, nákupy na splátky) a sloučí je do jednoho většího. Pokud by někdo ‚konsolidoval‘ pouze jeden úvěr (v tomto případě se mluví o refinancování, pozn. red.), tak je úspora individuální,“ vysvětluje mluvčí Raiffeisenbank Martina Kotasová.

Víc peněz ušetříte také v případě, že patříte k bonitním klientům a máte dobrou platební morálku, tedy splácíte včas a řádně a nedostáváte se ani omylem do prodlení. Při sjednávání konsolidovaného úvěru, který je novým úvěrem zastřešujícím všechny slučované, totiž znovu procházíte takzvaným scooringem.

To je proces, při kterém vás poskytovatel úvěrů zkoumá ze všech stran – například jaký máte plat a zda je váš výdělek stabilní, zda máte či jste měl v minulosti peněžní závazky a jak jste je splácel, zda jste se neocitl v registrech bankovních i nebankovních dlužníků, kde bydlíte, kolik je vám let a kolik lidí s vámi žije ve společné domácnosti, jaké máte vzdělání a zkušenosti i třeba, v jakém oboru pracujete, abyste v případě výpadku příjmu mohl bez větších potíží najít novou práci. Čím lepší hodnocení získáte, tím lepší úrokovou sazbu vám poskytovatel úvěrů nabídne a tím víc ušetříte.

SPECIÁL: Jak zvládnout krizi

Vše na jednom místě: Máme pro vás kalkulačky, přehledné návody, energetickou poradnu, přehled všech dotací a další otázky, které vám pomohou snížit dopady zdražování.

Nejvíce můžete ušetřit v případě, že platí vše předchozí a zároveň se rozhodnete splatit svůj celkový dluh rychleji a navýšíte si celkovou měsíční splátku. Před tímto rozhodnutím si však musíte dobře promyslet, zda jste schopni vyšší výdaj pravidelně hradit po celou dobu splácení nového úvěru. Do svých úvah musíte zahrnout i neočekávané události, jako je například krach energetických firem, válka na Ukrajině či v Česku bezprecedentně vysoký nárůst inflace.

Při „honbě“ za co nejvyšší úsporou peněz je tak dobré zachovat chladnou hlavu. Od celkové ušetřené sumy je znovu nutné odečíst případné výdaje na předčasné splacení slučovaných půjček, a teprve pak se rozhodovat, zda se krok vyplatí. Celková úspora peněz může dosahovat řádu tisíců korun, desetitisíců a ve výjimečných případech i statisíců korun.

„Refinancování spočívá v tom, že si aktuálně splácené spotřebitelské úvěry snadno převedete do jiné banky, kde získáte lepší podmínky. Takže místo toho, abyste například spláceli jednu půjčku s úrokovou sazbou osm či devět procent ročně a k tomu kreditní kartu, kde bývá roční úroková sazba kolem dvaceti procent, splácíte díky refinancování jen jeden sloučený úvěr s pevnou roční úrokovou sazbou například pouhých 5,9 procenta ročně při řádném splácení,“ popisuje Ondřej Makovec, vedoucí týmu spotřebitelských úvěrů v Max bance.

Klienti banky, kteří splácejí řádně, podle něj na celkových úrocích šetří v průměru 50 tisíc korun. „V některých případech klient v minulosti ušetřil na tomto rozdílu i zhruba 400 tisíc korun,“ dodává Makovec.

3. Snížení splátek

Pokud se například kvůli růstu cen nájmů, energií, paliva nebo třeba potravin a dětských kroužků dostáváte do životní situace, kdy se výše povinných splátek na různé úvěry začíná stávat nepříjemným břemenem, je dobré uvažovat o konsolidaci kvůli snížení měsíčních splátek.

Při sloučení úvěrů dochází k novému nastavení všech základních parametrů – kromě úrokové míry je to výše pravidelné splátky, délka splácení a nové datum měsíční splátky, které je dobré nastavit až několik dnů po termínu výplaty.

Pravidelnou splátku lze snížit o stovky, tisíce i desetitisíce korun podle toho, jak moc potřebujete ulevit pravidelnému domácímu rozpočtu a jak vysokou celkovou splátku platíte. Při dobré souhře všech faktorů (významný rozdíl mezi starými a novými úrokovými sazbami, dobrá bonita klienta, krátká doba splatnosti všech úvěrů…) můžete i při snížení měsíční splátky a tím pádem navýšení počtu těchto splátek nakonec ušetřit na celkové zaplacené sumě všech dluhů včetně úroků.

Anketa

Uvažujete o konsolidaci půjček?
Ano, hlavně kvůli jednodušší správě dluhu a celkové úspoře peněz.
27,4 %
Ano, potřebuji snížit splátky.
9,6 %
Ano, potřebuji získat další úvěr.
1,9 %
Nedávno jsem konsolidoval/a.
6,4 %
Ne.
54,7 %
Celkem hlasovalo 157 čtenářů.

Většinou však při takovém postupu nakonec zaplatíte za celkový dluh více peněz. Čím více si splátku snížíte a čím více „natáhnete“ celkovou dobu splácení, tím vás to v celkovém součtu přijde dráž.

To je nevýhoda tohoto základního zvoleného cíle. Výměnou za to si však v těžší době můžete odlehčit od nutnosti odvádět pravidelně více peněz z domácího rozpočtu a nechat si vyšší rezervu na výdaje, které jsou aktuálně důležitější. Zároveň můžete preventivně předejít tomu, abyste se nedostali do problémů se splácením. Podle mBank volí tento cíl stále větší počet lidí.

„Z našich aktuálních průzkumů vychází, že zatímco až donedávna chtěli lidé na konsolidaci hlavně ušetřit, nyní jich stále větší počet chce konsolidovat i kvůli nižším splátkám,“ říká Petr Král, produktový manager osobních půjček mBank.

Zajímavé podle něj je, že faktor celkové úspory byl dosud důležitý hlavně pro finančně vyspělejší klienty s vyšším vzděláním a příjmem a jiné skupiny klientů tento důvod příliš neřešily a šlo jim hlavně o snížení měsíčních splátek. „Nyní se to obrací. I část lidí z první skupiny klientů má zájem o snížení splátek, aby jim zbylo více peněz na potřeby jejich dětí a jejich koníčky,“ dodává Král.

Milan Cáder, šéf divize produkty a marketing společnosti Home Credit ČR a SR, tedy nebankovního poskytovatele konsolidovaných půjček, však radí, aby lidé nekonsolidovali jen za cenu snížení splátky pomocí prodloužení splatnosti, pokud při ní zároveň nezískají nižší úrokovou sazbu.

4. Získání dalších peněz

Máte několik úvěrů, ale rozbilo se vám například auto, nebo potřebujete dostavět byt či dům, ale protože se kvůli inflaci projekt prodražuje, potřebujete si půjčit další peníze?

Pokud jste v podobné situaci, konsolidace je jedním z možných dobrých řešení. Při ní totiž můžete získat peníze navíc, které se stanou fakticky dalším úvěrem přidaným k ostatním slučovaným půjčkám. Výhodou tohoto motivu konsolidace je to, že zatímco při nové další osamocené půjčce nemusíte, pokud jste s bonitou na hraně, projít scooringem, a tím pádem zůstanete bez peněz, při sloučení půjček na ně dosáhnete.

Při takovéto konsolidaci samozřejmě musíte počítat s tím, že se vám navýší měsíční splátka i celková zaplacená suma, nebo budete konsolidovanou půjčku splácet stejně a celkový objem zaplacených peněz se zvýší ještě více. Ačkoliv tak v tomto případě nelze hovořit o úspoře peněz, mnoha lidem v současnosti může právě tento způsob pomoci vyřešit aktuální svízelnou situaci.

„Stává se nám to nyní mnohem častěji, že klienti chtějí půjčit další peníze, ale už by na novou půjčku nedosáhli, a pak se ukáže, že když konsolidují, tak na nové peníze bez problému dosáhnou, aniž by byli celkově předluženi,“ říká k tomu Vonka z Komerční banky.

„Nějakou hotovost navíc si při konsolidaci půjček vezme drtivá většina našich klientů (90 %), ale stejně tak může být jejich zájem o produkt motivován primárně ušetřením nákladů a zjednodušením plateb,“ poskytuje pohled z praxe zase Kotasová z Raiffeisenbank.

Na vyšší potřebu Čechů navýšit si objem disponibilních peněz pomocí konsolidované půjčky narážejí také Air Bank a Zonky. „V srpnu jsme zvýšili maximální limit pro výši neúčelových spotřebitelských úvěrů o 300 tisíc korun. Klienti si tak mohou vzít půjčku u obou společností až do výše 1,2 milionu korun místo původních maximálně 900 tisíc korun,“ říká tiskový mluvčí obou finančních ústavů Roman Macháček.

Zvýšení limitů půjček podle něj reagovalo na poptávku klientů po půjčování vyšších částek v důsledku zvyšujících se cen věcí a služeb – například když klienti půjčkou financují stavební materiál pro rekonstrukci, nové vybavení bytu nebo třeba auto.

Třetina Čechů uvažuje o půjčce

Nad půjčkou uvažuje aktuálně 29 procent Čechů. Ukázal to průzkum společnosti mBank, který pro ni provedla agentura Ipsos. Ze všech lidí, kteří si plánují půjčit peníze, si na konkrétní cíl dlouhodobě hodlá vypůjčit 24 procent lidí a 27 procent uvádí, že si během podzimu a zimy budou muset půjčit neplánovaně. Přibližně 13 procent z respondentů uvažujících o půjčce si plánuje své půjčky konsolidovat a podle možnosti navýšit.

„Skupina Čechů, která si na podzim nebo v zimě bude muset na něco neplánovaně půjčit, tyto peníze využije nejčastěji na poplatky a roční vyúčtování za elektřinu a plyn (44 %), na běžnou denní potřebu (22 %) a nově také na investici do změn využívání energií, jako je například výměna kotle, solární panely či čerpadla (15 %). Ti, kteří půjčku plánují dlouhodoběji, investují nejčastěji do rekonstrukce (29 %),“ říká Kateřina Veselá, manažerka týmu nehypotečních úvěrů banky.

Zatímco nižší příjmové skupiny patří k těm, které podle ní budou muset z půjček pokrýt poplatky a roční vyúčtování za energie, lidé s vyšším vzděláním půjčené peníze investují podle průzkumu spíše do rekonstrukce a změny využívání energií.

V dalším připravovaném textu o konsolidacích úvěrů se dozvíte, kolik si můžete půjčit peněz od jednotlivých poskytovatelů půjček, dokdy je musíte splatit a jaký aktuální úrok od nich můžete při splnění definovaných podmínek získat.

Reklama

Doporučované