Hlavní obsah

Komerční banka dostala přes prsty kvůli nevěrníkům odcházejícím s hypotékou

Foto: Seznam Zprávy

Komerční banka bude muset zaplatit pokutu 7,5 milionu korun (ilustrační foto).

Reklama

17. 6. 2022 7:39

ČNB pokračuje v tvrdém vymáhání svého výkladu zákona o spotřebitelském úvěru. Po Modré pyramidě, jež dostala pokutu za sankcionování klientů předčasně splácejících hypotéku jako první, následuje Komerční banka ze stejné skupiny.

Článek

Komerční banka dostala od centrální banky pokutu za to, že lidem předčasně splácejícím hypotéku naúčtovala víc, než by měla. Musí zaplatit pokutu ve výši 7,5 milionu korun. Stavební spořitelna ze stejné finanční skupiny dostala v únoru za stejný prohřešek pětimilionový trest.

Česká národní banka (ČNB) pokutovala banku za to, že nesnížila celkové náklady spotřebitelských úvěrů o výši úroku a dalších nákladů, které by byli klienti povinni platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelských úvěrů.

Jak vyplývá z dnes zveřejněného rozhodnutí ČNB, Komerční banka chtěla po klientech za předčasný odchod s hypotékou uhradit řádově desetitisíce i nižší statisíce korun. „V některých případech výše úrokových nákladů požadovaných po klientech účastníkem řízení představovala více než cca devíti- desetinásobek anuitní splátky,“ popsala ČNB.

Komerční banka je přesvědčena o tom, že její přístup má oporu v důvodové zprávě k zákonu a nevylučuje, že se problém dostane i před soud.

„Máme pro něj i dostatek právních a ekonomických argumentů i odborných expertních stanovisek. Víme, že ČNB zastává dlouhodobě odlišný názor, a máme za to, že tuto otázku může závazně vyřešit pouze nezávislý soud,“ reagoval pro SZ Byznys mluvčí společnosti Pavel Zúbek.

Než se ale případně problematika dostane před soud, banka se stáhne.

„Přesto však plně respektujeme rozhodnutí ČNB jako bankovního regulačního orgánu a budeme se jím do budoucna řídit, pokud příslušný soud nerozhodne jinak. Zároveň plně podporujeme legislativní návrh, který má přesně vymezit pojem účelně vynaložených nákladů a který zcela konkrétním způsobem doplní sporný právní rámec,“ dodal Zúbek.

Co jsou to náklady na financování hypotéky

V případě hypotéky s pevnou sazbou banka garantuje stejnou sazbu po dobu fixace. Peníze, které na hypotéku půjčuje, nedává ze svého. Sama si je půjčuje na kapitálovém trhu (od ČNB nebo vydáním hypotečních zástavních listů) za úrok, který zohledňuje délku fixace.

Když klient chce hypotéku předčasně splatit před koncem fixace úrokové sazby, zbývající část úroků do konce fixace bance neplatí. Ona ale musí dál hradit úroky ze zdrojů, které si na hypotéku půjčila.

Pokud sazby na kapitálovém trhu mezitím klesly, banka tratí. Peníze z vaší předčasně splacené hypotéky sice půjčí jinému klientovi, ale za nižší úrok, než který musí platit na kapitálovém trhu.

Může ale nastat i opačná situace – když sazby na kapitálovém trhu vzrostou, banka na tom vydělá. Peníze půjčí dál za vyšší úrok, než který za ně sama platí.

„U 1 116 spotřebitelů, kteří požádali o předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v období od 15. 3. 2019 do 13. 7. 2020 a uskutečnili jej, nesnížila celkové náklady těchto spotřebitelských úvěrů o úrokové náklady ve výši 12 886 709,80 Kč vypočtené jako rozdíl mezi částkou, kterou by získala z úroků u předčasně splácených spotřebitelských úvěrů do konce období sjednané pevné zápůjční úrokové sazby, a částkou, kterou by získala na úrocích z nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů na bydlení s obdobnými parametry a s pevnou zápůjční úrokovou sazbou sjednanou na dobu odpovídající době zbývající do konce stanovené pevné zápůjční úrokové sazby u předčasně splácených spotřebitelských úvěrů na bydlení,“ píše se v rozhodnutí centrální banky.

Možnost doplatit zcela nebo částečně hypoteční úvěr i v průběhu fixace úrokové sazby mají dlužníci, kteří si vzali úvěr po 1. prosinci 2016, kdy vešla v účinnost novela zákona o spotřebitelském úvěru. Dlužníci se staršími hypotékami sice také, ovšem za podmínky, že po 1. 12. 2016 začala běžet jejich stávající fixace sazby.

Zákon o spotřebitelském úvěru říká, že spotřebitel má v případě předčasného splacení úvěru právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Věřitel (například banka) pak má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

A o účelně vynaložené náklady právě jde. Zatímco ČNB míní (a většina bank to respektuje), že to mají být zejména náklady na administrativu, některé banky – například skupina Komerční banky nebo UniCredit Bank – do účelně vynaložených nákladů zahrnovaly například i úrokovou ztrátu.

Než padla v únoru první pokuta pro Modrou pyramidu, vypadalo to, že nerespektování názoru regulátora je téměř beztrestné. Jak SZ Byznys popsal loni na podzim, banky, které klientům za odchod s hypotékou účtovaly v rozporu s názorem ČNB desetitisíce korun, s některými z nich uzavíraly mimosoudní dohody ve chvíli, kdy se případ dostal před finančního arbitra.

To, že mají různí právníci najatí jednotlivými bankami odlišné názory na výklad zákona o spotřebitelském úvěru, stálo banky respektující výklad ČNB jednotlivě stovky milionů korun.

Momentálně je to však díky vysokým sazbám tolik nepálí. Situace je diametrálně jiná kvůli směru pohybu úrokových sazeb. Banky totiž nemají s předčasným splacením hypotéky v době rostoucích úrokových sazeb takové náklady, jako když úroky klesají.

Reklama

Doporučované