Hlavní obsah

Banky hrozí naoko. Když přijde na lámání chleba, s „hypotékáři“ se vyrovnají

Foto: Pixabay

Ve více než dvou třetinách sporů kvůli předčasnému splacení úvěru na bydlení před finančním arbitrem se banky s klienty dohodly na smíru (ilustrační foto).

Reklama

7. 10. 2021 7:12

Banky, které klientům za odchod s hypotékou účtují v rozporu s názorem ČNB desetitisíce korun, s některými z nich uzavírají mimosoudní dohody. Jde hlavně o Komerční banku a Modrou pyramidu ze stejné skupiny a UniCredit Bank.

Článek

Když chcete během fixačního období úrokové sazby odejít s hypotékou do jiné banky, stávající finanční ústav vám smí podle centrální banky naúčtovat jen administrativní náklady, které kvůli předčasnému splacení půjčky vznikly. Což jsou stovky, maximálně tisíce korun. Existují ale i banky, kde si řeknou o desetitisíce. Jak vyplynulo z kalkulací v modelových příkladech, jde zejména o Komerční banku a UniCredit Bank.

Někteří klienti si to nenechali líbit a proti takovému postupu se bránili u finančního arbitra. A peněžní domy ustoupily. Dál ale trvají na svém právním výkladu.

„Víme, že jsou tu dvě rebelující banky, které účtují klientům v rozporu s tím, co jsme my vydali jako výklad zákona. Je hrozně zajímavé, že když mají jít případy u finančního arbitra k soudu, tak ty banky se s těmi klienty raději narovnají,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro SZ Byznys viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký.

„To jen ukazuje, že jejich jistota, že mají pravdu, není velká. Mohli jsme mít dnes už soudně rozhodnuto o tom, zda je, či není výklad ČNB špatný, kdyby se ty banky s klienty nenarovnaly. Tak tady je něco, co mi nehraje, když někdo rozporuje náš výklad,“ dodal.

Dvě třetiny sporů skončily smírem

Úřad finančního arbitra pro SZ Byznys potvrdil, že spory z předčasného splacení úvěru na bydlení řešil především v posledních dvou letech, kdy se na tuto instituci pro mimosoudní řešení sporů obrátilo téměř 650 spotřebitelů. Aktuálně podle mluvčí arbitra Gabriely Dufkové probíhá kolem 110 takových řízení.

Poskytovatel úvěru se se spotřebitelem dohodl na snížení vypočítaných účelně vynaložených nákladů, případně poskytovatel upustil od jejich vymáhání.
mluvčí finančního arbitra Gabriela Dufková

Ve více než dvou třetinách těchto sporů se banky s klienty dohodly na smíru. „Poskytovatel úvěru se se spotřebitelem dohodl na snížení vypočítaných účelně vynaložených nákladů, případně upustil od jejich vymáhání,“ upřesnila Dufková.

Na arbitra se podle ní kvůli předčasnému splacení úvěrů na bydlení obraceli klienti téměř všech tuzemských poskytovatelů těchto úvěrů. „Nejvíce sporů řešil finanční arbitr mezi spotřebiteli a UniCredit Bank, Komerční bankou a Modrou pyramidou stavební spořitelnou,“ uvedla Dufková.

Dotčené banky potvrdily, že se s klienty vyrovnávají. Nekonkretizovaly ale počty takových dohod.

„KB vždy preferuje smírné řešení sporů se svými klienty. Pokud pak v jednotkách případů uzavřela KB se svými klienty smír, pak to bylo vždy na principu posouzení individuálního případu a vzájemného kompromisu, nikoliv celkového odpuštění objektivně vzniklých nákladů spojených s předčasných splacením hypotečního úvěru,“ uvedl za skupinu Komerční banky mluvčí Pavel Zúbek.

„Klient je pro nás vždy na prvním místě, proto vždy se snažíme najít společné řešení dle jeho konkrétní situace i v případě předčasného splacení hypotéky,“ reagoval mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Co může u finančního arbitra řešit dlužník předčasně splácející hypotéku

  • V souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru může spotřebitel podat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem jak v případě, že již úvěr zcela předčasně splatil, tak i v případě, kdy k předčasnému splacení úvěru ještě nedošlo.
  • Ve sporu se pak spotřebitel může domáhat vrácení neoprávněně naúčtované části nákladů za předčasné splacení úvěru, anebo se může domáhat správného vyčíslení částky potřebné na předčasné splacení úvěru v souladu s rozhodnou právní úpravou, resp. určení výše účelně vynaložených nákladů za předčasné splacení úvěru, na kterou vznikne poskytovateli úvěru zákonný nárok.
  • Možnost podat návrh na zahájení řízení u finančního arbitra není časově nijak omezena. Co se týče poplatků za předčasné splacení, které spotřebitelé zaplatili v minulosti, vedle možné námitky promlčení ze strany banky (pokud od jejich zaplacení uplynuly více než 3 roky) hodně záleží i na tom, zda se předčasné splacení řídilo právní úpravou obsaženou v zákoně č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, nebo nikoliv. Pokud se tato právní úprava na předčasné splacení nepoužila, nebyla banka v souvislosti s předčasným splacením tak striktně omezena, jaké poplatky či náklady může po spotřebiteli požadovat.

Zdroj: Finanční arbitr

Komerční banka však dál trvá na svém. Podle Zúbka má její přístup oporu v důvodové zprávě k zákonu o spotřebitelském úvěru. „Máme pro něj i dostatek právních i ekonomických argumentů a odborná expertní stanoviska. Jsme přesvědčeni, že v rámci stávajících diskusí s ČNB máme dostatek argumentů, abychom obhájili, že náklad s předčasným splacením se na klienta převádět má, protože je spojen se základním principem toho, jak předem zafixované úrokové sazby fungují. Tento princip jsme samozřejmě připraveni obhájit,“ doplnil.

Advokát Filip Čabart z kanceláře Havel & Partners, specializující se na finanční právo, nechtěl postup konkrétních bank s poukazem na povinnost mlčenlivosti komentovat. Uvedl ale, že obecně bere narovnání ve sporu s klientem (nejen spotřebitelem) spíš jako obchodní rozhodnutí ve vztahu ke konkrétnímu klientovi, kde právní názor nemusí nutně hrát tu nejdůležitější roli.

Co jsou to náklady na financování hypotéky

V případě hypotéky s pevnou sazbou banka garantuje stejnou sazbu po dobu fixace. Peníze, které na hypotéku půjčuje, nedává ze svého. Sama si je půjčuje na kapitálovém trhu (od ČNB nebo vydáním hypotečních zástavních listů) za úrok, který zohledňuje délku fixace.

Když klient chce hypotéku předčasně splatit před koncem fixace úrokové sazby, zbývající část úroků do konce fixace bance neplatí. Ona ale musí dál hradit úroky ze zdrojů, které si na hypotéku půjčila.

Pokud sazby na kapitálovém trhu mezitím klesly, banka tratí. Peníze z vaší předčasně splacené hypotéky sice půjčí jinému klientovi, ale za nižší úrok, než který musí platit na kapitálovém trhu.

Může ale nastat i opačná situace – když sazby na kapitálovém trhu vzrostou, banka na tom vydělá. Peníze půjčí dál za vyšší úrok, než který za ně sama platí.

Žádné rozhodnutí finančního arbitra ve věci účelně vynaložených nákladů v souvislosti s předčasným splacením úvěru na bydlení nenabylo právní moci. Ve svých předběžných právních posouzeních nebo nepravomocných rozhodnutích, která finanční arbitr vydal, ale jasně dal najevo svůj právní názor. Do nákladů, které banky přeúčtují odcházejícím klientům, si podle něj nemohou započítat například provize vyplacené zprostředkovatelům hypotéky ani ušlý zisk.

Co si myslí finanční arbitr

„Finanční arbitr z textu § 117 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru dovozuje, že poskytovatel úvěru může v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru po spotřebiteli požadovat pouze náhradu těch nákladů, které mu vznikly v souvislosti s předčasným splacením úvěru, když současně se musí jednat o náklady objektivně odůvodněné,“ uvedla mluvčí arbitra Gabriela Dufková.

„Vynaloženým nákladem v souvislosti s předčasným splacením úvěru ve smyslu § 117 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru tedy z povahy věci nemohou být náklady spojené s uzavřením úvěrové smlouvy, např. v podobě odměny zprostředkovateli či nákladů na obstarání poskytnutých peněžních prostředků, ale ani předpokládaný ušlý zisk věřitele od doby předčasného splacení úvěru do předpokládaného konce smluvního závazku či jiného budoucího okamžiku,“ pokračuje.

„Za vynaložené účelně tedy nelze považovat náklady, které věřitel vynaložil nad rámec nutných nákladů na zaevidování oznámení dlužníka, vyčíslení částky k předčasnému splacení, provedení nezbytných úkonů spojených se změnou či zánikem zajištění pohledávky věřitele ze smlouvy o úvěru a následnou evidencí ukončení závazku apod.“ doplnila.

Kvůli aktuálně rostoucím úrokovým sazbám se vypjatá situace „hypoteční turistiky“ uklidňuje. O refinancování v běžící fixaci není už takový zájem. Účastníci trhu se nicméně shodují v tom, že je třeba situaci propříště řešit, zejména legislativně.

„My souhlasíme s bankami, že pokud klient využívá nějakou opci v podobě fixace úrokové sazby, tak by banka měla mít právo naúčtovat si náklady, které s tím souvisí. Ale k tomu je třeba změnit zákon,“ uvedl v již uvedeném rozhovoru viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký.

Všichni chtějí změnu zákona

Příslušný návrh byl podán jako pozměňovací návrh poslance za ANO Jana Řehounka k návrhu zákona o rozvoji kapitálového trhu.

„Legislativní návrh, jehož předmětem je právě přesné vymezení pojmu účelně vynaložené náklady, považujeme za krok správným směrem,“ konstatoval mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. A přidává se i UniCredit Bank. „Legislativní změnu, která byla navržena, vnímáme pozitivně, neboť upřesněním znění zákona budou odstraněny nejednoznačné výklady,“ řekl mluvčí banky Petr Plocek.

Návrh, na kterém panuje shoda ministerstva financí, bankovního sektoru i České národní banky, sice už leží ve Sněmovně, projednat a schválit už se ale v aktuálním volebním období nestihne.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované