Hlavní obsah

Bohemia Energy a spol. mají problém. Právníci šikují naštvané klienty

Foto: Shutterstock.com

Jedním z dodavatelů energií, kteří ukončili činnost, je i Kolibřík Energie.

Reklama

21. 2. 17:28

Dodavatel energií Kolibřík Energie loni jednostranně ukončil smlouvy na dodávky energií desetitisícům zákazníků, kteří nyní mohou žádat o odškodnění. Podobný scénář vznikl i u Bohemia Energy. Otázkou je, zda se lidé peněz domohou.

Článek

Bývalí klienti dodavatele Kolibřík Energie, který v říjnu ukončil dodávky a činnost, mohou žádat o náhradu škod. K případu se hlásí společnost LitFin, která již zastupuje v podobné věci odběratele končící skupiny Bohemia Energy.

Dodavatel Kolibřík Energie byl založen jako neziskový projekt na podporu různých spolků, mimo jiné také Junáka – českého skauta. Zajišťoval také dodávky v rámci neziskového projektu Skautská energie, který zákazníkům u dodavatelů zajišťoval lepší podmínky. Právě Skautská Energie o možné náhradě škod informovala klienty v emailu.

Kolibřík Energie se zavázal zajišťovat dodávky za pevně stanovené ceny do konce roku 2022, ale v říjnu 2021 kontrakty jednostranně ukončil, protože kvůli zdražení energií zákazníkům již nedokázal zajistit dodávky za původní nízké ceny. Jeho zákazníci se tak dostali k dodavatelům poslední instance, kde museli za energie platit mnohonásobně víc.

Kolibřík Energie se však dle svých slov snažil následky nárůstu cen energií odvrátit.

„Přestože k tomu společnost nebyla povinována, vyvíjela snahu mající za cíl zachování výhodných dodávek energií účastníkům projektu Skautská energie. Přesto zástupci Junáka – českého skauta na projevenou snahu ze strany Kolibřík Energie adekvátně nereagovali, učiněnou nabídku dodávky energií za ceny výrazně nižší odmítli,“ uvedl provozní ředitel Kolibřík energie Jiří Hofírek s tím, že právě proto nespatřuje na straně Kolibřík Energie důvod vzniku odpovědnosti za škodu.

Podle něj si byla Skautská energie vědoma rizika, že její zákazníci mohou spadnout do režimu DPI. „I z tohoto pohledu máme za to, že nelze pominout zcela jistou odpovědnost Junáka – českého skauta na vzniklé situace, včetně možné odpovědnosti vůči jeho členům,“ říká Hofírek.

Předpokládaná škoda bude nabíhat až do konce roku 2022 a podle našich odhadů se vyšplhá na částku vyšší než 750 milionů korun.
Tomáš Slavík, ředitel Skautské Energie

Podle Skautské energie naopak dodavatel způsobil zákazníkům škodu, která žalovatelná je. „Dle našeho názoru jednoznačně porušil smlouvu a je odpovědný za náhradu škody všem více než 20 tisícům poškozených s více než 30 tisíci odběrnými místy,“ uvedl v dopise Tomáš Slavík, ředitel Skautské energie.

Od pondělí se mohou všichni poškození klienti firmy Kolibřík Energie připojit k vymáhání pohledávek. „Předpokládaná škoda bude nabíhat až do konce roku 2022 a podle našich odhadů se vyšplhá na částku vyšší než 750 milionů korun,“ uvedl v dopise Slavík. O velikosti vymáhané částky však rozhodne až počet lidí, kteří se zapojí.

Společnost LitFin, která mimo jiné financuje soudní spory, však ještě neví, zda jsou v končící společnosti prostředky, kterými by klienty mohla v odškodnit. „Vnímáme riziko, že v Kolibříkovi už nemusí být peníze, a tak se chceme podívat na to, zda je možné je žádat po Armexu jako jejich mateřské společnosti,“ říká právník Pikes Legal Jan Eisenreich, který se případu v LitFin věnuje.

Armex Energy však odpovědnost odmítá. „Neexistuje, ať již smluvní či zákonná, odpovědnost, jež by mohla nároky na náhradu škody zákazníků Kolibřík Energie vůči mateřské společnosti založit,“ říká Hofírek.

Postup bude i u Kolibříka podobný jako v případě Bohemia Energy. Protože v Česku není uzákoněn postup hromadné žaloby, LitFin pohledávky desetitisíců zákazníků sloučí do jedné velké, kterou bude po Kolibřík Energii, případně její mateřské společnosti vymáhat.

V případě Kolibříka by ale měl být postup jednodušší než u Bohemia Energy, která dodávala 900 tisícům odběrných míst s 1,2 milionu zákazníků. „Rozdíl je ten, že v Bohemia Energy nebyli odběratelé nijak organizovaní, tady díky Skautské energii je zpracování podkladů mnohem jednodušší,“ říká Eisenreich.

Skautská energie se dle svých slov opakovaně pokoušela jednat s dodavatelem i s jeho mateřskou společností Armex Energy a zajistit pro zákazníky akceptovatelné řešení, ale marně.

Armex Energy nadále funguje a dodává energie svým zákazníkům, byť za spotové ceny, na které své klienty jednostranně převedl poté, co začaly ceny energií prudce stoupat.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované