Hlavní obsah

Nekalá finta na nováčky: web se tváří jako státní a nabízí drahé „nic“

Foto: Seznam Zprávy, Shutterstock.com

Začínající živnostníci zaplatí za zřízení živnosti 1000 korun a stát je pak zdarma eviduje v Živnostenském rejstříku. Platit za evidenci v jakýchkoliv jiných registrech není povinné a často to bývá zbytečné.

Reklama

31. 5. 7:12

Ministerstvo průmyslu spustilo Portál živnostenského podnikání, který má pomáhat OSVČ. Na reputaci státu se však snaží vydělat firma, jež se pod podobným názvem snaží vylákat z nových podnikatelů peníze.

Článek

Začínající živnostníky čeká hned po přihlášení na úřadě tvrdé uvítání do podnikatelské džungle. Ještě před tím, než s nimi stát zahájí jakoukoliv oficiální komunikaci, bombardují je katalogové firmy nabízejí jim drahé služby „za nic“.

„Jsem čerstvý živnostník. V pondělí jsem se ohlásila na místním úřadě, zaplatila tisíc korun a ve čtvrtek mi přišel dopis od Živnostenského portálu, abych zaplatila dalších 2700 korun za evidenci v rejstříku. Výzva k zaplacení vypadala seriózně a přiložená složenka vzbuzovala dojem povinnosti něco platit,“ popisuje Jana P. z Prahy.

Vzhledem k tomu, že jí následující dny chodily do schránky další úřední dopisy, například od České správy sociálního zabezpečení či o zřízení datové schránky, působilo podle ní vše korektně a tak, jak má být.

„Kdyby mě na úřadě neupozornili na to, že státní evidence je zadarmo a není za ni třeba nic platit, raději bych složenku uhradila, protože bych nechtěla mít hned od počátku nějaké problémy,“ říká začínající podnikatelka.

Foto: Iva Špačková, Seznam Zprávy

Živnostenský portál se snaží získat od lidí peníze za něco, co mají od státu zadarmo. Začínající podnikatelé se mohou nechat lehce zmást a zaplatit, protože se mohou domnívat, že to je jejich povinnost.

Při bližším zkoumání lze však zjistit několik podezřelých skutečností. Společnost Vengerberg, která se představuje pod značkou Živnostenský portál Česká republika, se hned zkraje odkazuje na výpis z RES, tedy Registr ekonomických subjektů, který pro statistické účely spravuje ČSÚ.

Z něj však podle údajů statistického úřadu čerpat data tak rychle po vzniku nové živnosti nelze. „Zápis nových subjektů trvá zhruba dva týdny, rozhodně ne dny,“ říká mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar.

Další podezřelou skutečností je to, že znění výzvy k uhrazení poplatku za evidenci v rejstříku se odkazuje na evropskou směrnici 2005/29/EC, která má hovořit o podnikání právnických a fyzických osob. Ve skutečnosti však tato směrnice pojednává „o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu“.

Další podezřelou skutečností je fakt, že jako odborný referent, který má vyřizovat případné dotazy, je uveden Jiří Schovanec, který je samostatným jednatelem ve společnosti s ručením omezeným Vengerberg.

Foto: Iva Špačková, Seznam Zprávy

Složenka působí dojmem, že je třeba něco za evidenci v rejstříku uhradit.

Nejpodezřelejší je však web Živnostenského portálu. Ten kromě základních kontaktů a informací o firmě, která údajně poskytuje přístup k údajům o všech českých společnostech, a to „jednoduše, transparentně a s výborným zákaznickým servisem“, obsahuje už jen odkaz na vyhledávání nabízených firem.

Odkaz však nefunguje, po zadání náhodně vybraných identifikačních údajů existujících firem ze státem provozovaného Živnostenského rejstříku se objevuje hláška, že „pro zadané údaje neexistuje záznam“.

Redakce SZ Byznys zaslala jednateli otázky týkající se faktické činnosti společnosti Vengerberg, ten však do vydání článku nereagoval.

Hospodářská komora ČR registruje takovéto praktiky katalogových firem už delší dobu. V pravidelných intervalech se podle ní objevují nové varianty dopisů a nové společnosti s podobně zavádějícími názvy.

„Čerství živnostníci nově zapsaní v živnostenském rejstříku se na nás obracejí, že obdrželi výzvu k platbě za zápis do nějakého rejstříku a že jí buď nerozumí, v horším případě že ji už uhradili a teprve poté zjistili, že se stali obětí této katalogové firmy,“ říká mluvčí HK ČR Miroslav Diro.

Foto: Iva Špačková, Seznam Zprávy

Ve skutečnosti však Živnostenský portál nedokáže vyhledat ani základní informace. Na náhodně zadané existující firmy odpovídá, že záznam o nich neexistuje.

Tito „podnikavci“ si podle něj vytipovávají nové podnikatele a snaží se je uvést v omyl a zneužít toho, že jako nově podnikající osoby ještě nebudou mít dostatečný přehled o tom, co je povinností uhradit, a co nikoliv. „Stát se obětí této praktiky je velmi snadné i proto, že čerstvý živnostník má podle 21 základních podnikatelských zákonů 1719 povinností,“ říká Diro.

Hospodářská komora podle něj dlouhodobě varuje, že s portálem „Živnostenská komora“, „Živnostenský portál“ a ani podobně znějícími názvy nemá nic společného.

„Zápis do takovýchto portálů není oficiálním zápisem do živnostenského rejstříku, a už vůbec ne přihláškou do Hospodářské komory. Jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti a následnou registraci v živnostenském rejstříku je zákonem stanovená částka 1000 korun,“ vysvětluje mluvčí HK ČR Diro.

Stížnosti na nekalé praktiky katalogových společností zaznamenává i Ministerstvo průmyslu a obchodu, avšak napřímo jen ojediněle. „Ve větší míře jsou tyto stížnosti evidovány přímo na krajských či obecních živnostenských úřadech. Jde o poměrně častý jev, na který upozorňujeme a školíme zaměstnance na živnostenských úřadech, aby podnikatele na tyto pochybné aktivity upozornili,“ říká Miluše Trefancová z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Foto: Iva Špačková, Seznam Zprávy

Takto vypadá státní Portál živnostenského podnikání. Kdo ho vidí prvně, snadno si ho splete s jakýmkoliv jiným podobně znějícím soukromým portálem.

Právně se však podle ní zatím nedaří činnost takovýchto společností zastavit. „V této věci byl podán podnět na Úřadu pro ochranu osobních údajů z hlediska dodržování zákona na ochranu osobních údajů. Úřad nám sdělil, že pokud dochází k oslovení a zasílání nabídek podnikatelským subjektům, nejde o porušení uvedeného zákona,“ popisuje Trefancová.

Až kdyby došlo k zásahu do osobnostních práv jednotlivých OSVČ, mohly by se podle vyjádření ÚOOÚ samy zkusit o svá práva soudit.

Podle odhadu expertů, které SZ Byznys oslovil, může být rozsah začínajících podnikatelů, kteří zbytečně zaplatí peníze za služby, které nepotřebují, relativně velký – od několika procent až do pětiny začátečníků.

Foto: Iva Špačková, Seznam Zprávy

Živnostenské úřady se při zápisu snaží nové podnikatele varovat před nekalými praktikami přímo na přepážkách.

Podle Trefancové z Ministerstva průmyslu je tak důležité podnikatelům opakovat, že oficiálním registrem podnikatelů je Živnostenský rejstřík, který je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Jde o rejstřík s veřejně přístupnými informacemi na webové stránce: www.rzp.cz. Do tohoto rejstříku je zapsán každý podnikatelský subjekt podnikající v režimu živnostenského zákona, a to zcela automaticky, zdarma a bezprostředně po vydání živnostenského oprávnění,“ připomíná Trefancová.

Foto: Iva Špačková, Seznam Zprávy

Moravskoslezský kraj se setkával s klamavými praktikami často, proto vydal loni v říjnu varování před nimi na svých stránkách. Tehdy šlo o značku Živnostenská komora České republiky provozovanou společností OFFICE POINT.

Reklama

Doporučované