Hlavní obsah

Pošta dostala půlmilionovou pokutu. Za chyby u prodejů investic a penzijka

Foto: Radek Miča, Seznam Zprávy

Kontroloři centrální banky si tentokrát posvítili na státní podnik Česká pošta.

Reklama

27. 5. 2022 9:54

Česká národní banka potrestala pokutou ve výši 500 tisíc korun Českou poštu. Ta měla chybovat při zprostředkování investic a důchodového spoření od svého obchodního partnera ČSOB.

Článek

Centrální banka přišla do České pošty na kontrolu loni v březnu. Vyžádala si namátkově dokumenty sjednaných smluv různých finančních produktů za poslední rok. Našla pět porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o doplňkovém penzijním spoření. A udělila za to státnímu podniku půlmilionovou sankci.

„Rozhodnutí ČNB respektujeme, pokutu zaplatíme. Jednalo se formální pochybení, interně přenastavujeme nebo jsme již přenastavili procesy tak, aby k podobným pochybením v budoucnu nedocházelo,“ reagoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

V oblasti investic chyběla ve všech kontrolovaných případech ve smlouvách informace, která by zákazníka zpravila o investičních službách, které firma poskytuje. Zákon to přitom vyžaduje.

Zákaznické složky také neobsahovaly žádný dokument, prostřednictvím kterého by Pošta prohlašovala, že má příslušné povolení k poskytování investičních služeb a jedná tedy samostatně jako investiční zprostředkovatel.

„Dále bylo zjištěno, že zákaznické složky investičního zprostředkovatele neobsahovaly žádný dokument s popisem postupů, které účastník řízení zavedl k omezení možnosti střetu zájmů,“ píše se v rozhodnutí ČNB o pokutě.

Centrální bance se také nelíbilo, jakým způsobem Česká pošta zjišťovala znalosti zákazníků v investičním dotazníku, než s nimi uzavřela smlouvu o investování.

„Účastník řízení (Česká pošta – pozn. red.) ve 39 případech v dostatečném rozsahu nezjistil informace o odborných znalostech zákazníků v oblasti investic a dále ve 14 případech v rámci poskytování investičního poradenství řádně nezjistil informace o finančním zázemí a investičních cílech zákazníků,“ uvedla ČNB.

Chyby při prodeji penzijka

V oblasti prodeje doplňkového penzijního spoření (tzv. „nové penzijko“) ČNB vadilo, že pošta nedala zákazníkovi dostatečně na výběr z možností, proč si penzijko sjednává.

„K zaznamenání požadavků a potřeb účastníka byla účastníkem řízení využívána část formuláře smlouvy Potřeby účastníka: Proč si zakládáte penzijní spoření?, kdy si účastník doplňkového penzijního spoření (DPS) měl zvolit jednu ze 3 předtištěných variant: a) Chci se zabezpečit na stáří, státní důchod mi nebude stačit a já si chci žít slušně i v důchodu; b) Chci vytěžit maximum benefitů. Také zhodnocení je pro mě důležité; c) Chci mít jistotu, že mám nějaké prostředky bokem, proto spořím a časem se uvidí; přičemž nebylo možné zaznamenat žádné další potřeby a požadavky účastníka DPS ve vztahu ke sjednávané smlouvě,“ popisuje ČNB.

Výběr z předdefinovaných variant, aniž by mohl zákazník zvolit více než jednu z nich, nebo aby byly dále zaznamenány jeho osobní požadavky a preference, není podle ČNB dostatečný. Chyby regulátor našel i ve vyplňování penzijního dotazníku a strategie spoření.

Regulátor České poště vytkl také to, že řádně nekontrolovala, jak se investiční produkty a penzijní spoření prodávají. Nedostatečnou vnitřní kontrolu při investičním zprostředkování přitom ČNB hodnotí z provinění České pošty jako nejzávažnější. Zákon umožňuje za to udělit trest až do 150 milionů korun.

Od ledna 2020 Česká pošta pro ČSOB zprostředkovala 6 767 smluv týkajících se investic a přijala pokyny k nákupu investičních nástrojů v celkové výši 1,1 miliardy korun. Od dubna 2020 pak pro ČSOB Penzijní společnost pracovníci pošty uzavřeli 9 616 smluv doplňkového penzijního spoření.

Letos v červnu to bude pět let, co se na pobočkách České pošty prodávají všechny bankovní i pojišťovací služby skupiny ČSOB.

Reklama

Doporučované