Hlavní obsah

Exkluzivně: Bitva s EU o Moniku Babišovou. Jakou moc má díky ní premiér?

Foto: Profimedia.cz

Monika Babišová je klíčovým prvkem, přes který Andrej Babiš ovládá nadále Agrofert. Tohle stanovisko se českým úřadům nepodařilo Evropské komisi vyvrátit.

Reklama

16. 12. 2020 7:00

Seznam Zprávy přinášejí překlad klíčových pasáží dokumentu, který již potřetí stvrzuje, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a jediným řešením je odstřižení Agrofertu od dotací.

Článek

Monika Babišová funguje jako klíčová pojistka podnikatele Andreje Babiše pro to, aby jeho firmy vzkvétaly podle jeho představ. To, že vynalézavě ohýbáte výklad svých vlastních zákonů, na tomto faktu nic nezmění. A verdikt je jednoznačný. Český premiér byl a stále je ve střetu zájmů. Takže jeho Agrofert nesmí dostávat z unijních peněz na inovativní projekty ani euro.

Takto by srozumitelnou řečí zněly dlouhé pasáže z nejnovějšího dokumentu, který bruselská administrativa zaslala v Česku ve vlekoucí se přetahované o střet zájmů Andreje Babiše. Tím dokumentem je dopis adresovaný českému zastoupení, kterým Evropská komise reaguje na informace českých úřadů o tom, jak naložily se závěrečnými zjištěními auditu mířícího na premiéra.

K osmistránkovému průvodnímu listu náleží na 240 stran příloh s podrobnou argumentací jak české strany, jež premiéra, Agrofert a české úřady brání, tak bruselských úředníků, kteří obranu v hlavních bodech rozmetávají.

Seznam Zprávy nechaly stejně jako v případě předběžné i závěrečné zprávy (obě dorazily minulý rok) klíčové pasáže odborně přeložit. Čtenářům tak exkluzivně přinášíme dopis, který shrnuje vše podstatné, a také první přílohu, jež se na 85 stranách právě se střetem zájmů českého premiéra vypořádává.

Dopis v češtině si můžete prostudovat ZDE:

A právě v příloze číslo 1 se na několika místech skloňuje jméno premiérovy manželky Moniky.

Je to dáno už strukturou dokumentu. Ten na prvních 55 stranách přináší opakování předběžné zprávy auditorů, české odpovědi na ni i s argumenty, proč se dle českých úřadů bruselská byrokracie mýlí, a závěrečné zprávy, která se s námitkami vypořádává.

Dalších 12 stran je věnováno novým připomínkám české strany, jež se ovšem primárně měla soustředit na informace o tom, jak se se závěry auditu vypořádala. Zbylé stránky 85stránkového dokumentu pak obsahují reakci útvarů Komise a její přetrvávající závěr, že Andrej Babiš a Česká republika s ním porušují pravidla střetu zájmů.

Prostudovat si dokument můžete ZDE:

Role Moniky Babišové je podle zjištění auditorů trojjediná. Je manželkou, a tedy osobou blízkou Andreji Babišovi. Ze zákona tak vyplývá, že se považuje za člověka, jenž s ním bude jednat „ve shodě“. Zároveň je člověkem, jenž jako rodinný příslušník bude mít výhody z prosperování Agrofertu, který byl převeden do svěřenských fondů, jejichž jediným beneficientem je Andrej Babiš. A za třetí plní z rozhodnutí Andreje Babiše roli rodinného protektora ve struktuře fondů.

To znamená, že je klíčem pro jejich fungování. Řídí je správce, který se protektorům zodpovídá. Musí jim předávat všechny relevantní informace o firmách odložených do fondů. Zároveň nesmí žádné klíčové rozhodnutí třeba o prodeji byť jediné firmy z portfolia udělat bez nich. A zásadní věc: bez rodinného protektora rada fungovat nemůže. Přitom právě rodinného protektora smí Andrej Babiš odvolat bez udání důvodu. Kromě toho navíc stanovy fondů nedovolují správci svévolně měnit „spravovaný majetek“. Neboli musí se zkrátka starat o Agrofert a ne jej třeba prodat a nakoupit jiné firmy.

Výkladem těchto ustanovení bruselští auditoři dospěli k jednoznačnému závěru, že český premiér je člověkem, který má podstatný vliv na fungování Agrofertu, a tudíž ve chvíli, kdy firma chce čerpat veřejné prostředky spolufinancované Evropskou unií, je ve střetu zájmů. Protože jako první politik státu se na rozdělování dotací podílí.

Česká strana se i v nových informacích, které letos zaslala Komisi, snaží tuto konstrukci rozbít.

„Všechny tři prvky vycházejí ze způsobu, jakým jsou svěřenské fondy upraveny v § 1448 a násl. občanského zákoníku, nebo ze skutečnosti, že občanský zákoník dovoluje obmyšlené osobě zasáhnout takovým způsobem do svěřenského fondu. Evidentně žádný z těchto prvků není relevantní z pohledu ovládání ve smyslu § 4c zákona o střetu zájmů,“ píší v připomínce číslo 34 čeští úředníci (v dokumentu je na straně 60).

Přeloženo: Má-li Andrej Babiš na svou manželku jakýkoliv vliv, není to podstatné.

K tomu pak přidávají další argumenty, které říkají ve zkratce následující: Účelem zákona je zabránit, aby v momentě, kdy má veřejný činitel rozhodovat o veřejných penězích, neměl zájem na tom, kam putují. O budoucí prospěch vůbec nejde. Plus neustále připomínají, že dle jejich výkladu nemůže být řeč o tom, že svěřenské fondy jsou ovládanou nebo ovládající osobou, protože to se může stát jen obchodním korporacím. A to svěřenské fondy nejsou.

„Tento argument je podivný ze dvou důvodů. Zaprvé, vynalézá odůvodnění existence § 4c, které zjevně nemá oporu v dostupných českých zdrojích. Zadruhé, vynalézá odlišnou definici ovládání, než je ta v § 74 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,“ kontruje Brusel.

A s argumenty okolo Moniky Babišové se vypořádává už jen krátce:

„Nejdůležitější je zde skutečnost, že vlastnictví nebo ovládání podílů ve společnosti může veřejnému funkcionáři přinášet výhody. Tyto výhody jsou větší, jestliže je zvýšen zisk společnosti, např. díky poskytnutí veřejných zdrojů společnosti. Za tímto účelem rozhodně není nutné aktivní zapojení do řízení společnosti způsobilé žádat o dotaci přesně v okamžiku, kdy jsou činěna rozhodnutí týkající se udělení veřejných zdrojů. Je dostačující, že veřejný funkcionář má možnost vyvíjet rozhodující vliv na tyto podíly (především tím, že zajistí, aby nemohla být přijímána strategická rozhodnutí proti jeho vůli, jako rozhodnutí prodat tyto podíly někomu jinému),“ stojí na straně 75.

Přeloženo (a doplněno o další argumenty z dokumentu): Díky paní Babišové je zajištěno, že k žádnému rozprodeji Agrofertu nedojde, takže všichni vědí, v čí prospěch rozhodují, pokud tomuto koncernu dotaci přidělí.

Řešení, s nímž by se Komise spokojila? Svěřenské fondy to být podle ní mohou, ale musejí být takzvaně slepé. Neboli Andrej Babiš by si v žádném okamžiku nemohl být jist, co je v nich skutečně spravováno. Neboli správce by mohl prodat Agrofert a peníze zhodnocovat v jiných firmách nebo třeba pomocí nějakých finančních nástrojů, jako jsou dluhopisy.

Anebo, jak stojí opakovaně v dokumentu: jednoduchým řešením je, že Agrofert nebude dostávat žádné veřejné prostředky. Pak ať si je Andrej Babiš premiérem i podnikatelem v jednom.

Co do stránek „nejtlustší“ příloha 2 podrobně rozebírá jednotlivé projekty a operační programy, z nichž Agrofert čerpal dotace. A je výrazně technicistní co do argumentace obou stran. Další tři přílohy jsou doprovodné tabulky k jednotlivým projektům. Projít si je můžete v tomto odkazu v angličtině:

Tyto přílohy prozatím redakce Seznam Zpráv přeložit nenechala. Byla by totiž schopna předložit je čtenářům až po Novém roce. Přitom právě v lednu má dorazit už oficiální překlad bruselského dokumentu. A redakce se jej pokusí, stejně jako předešlé klíčové dokumenty týkající se střetu zájmů Andreje Babiše, získat. Až česká strana obdrží tento oficiální překlad, bude mít tři měsíce na to, aby Komisi znovu informovala, jak postoupila v řešení potíží vzniklých tím, že Andrej Babiš nadále ovládá Agrofert.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované