Hlavní obsah

Je můj dům ještě můj? Advokát bojuje proti omezení v katastru nemovitostí

Foto: Petr Novotný

Advokát Petr Novotný založil iniciativu Otevřený katastr, k níž se už přidalo osm tisíc lidí.

Reklama

30. 5. 2021 15:19

Do poloviny června plánuje Český úřad zeměměřický a katastrální vypnutí anonymního nahlížení do katastru. Zdůvodnil to přetížením aplikace ze strany softwarových robotů. Podle advokáta Petra Novotného je však opatření nezákonné.

Článek

Problém s roboty napojenými na katastr se podle katastru objevil na začátku letošního roku. Na čas to značně ztížilo internetové vyhledávání informací o nemovitostech.

„Od začátku roku 2021 došlo ke zhoršení odezev aplikace, které se nám podařilo vyřešit až v polovině března. K problémům došlo v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze Nahlížení do katastru nemovitostí softwarovými roboty,“ zdůvodnil katastrální úřad plánovaný krok.

Katastrální úřad však zároveň uvedl, že se problém už podařilo technologicky vyřešit. Přesto ČÚZK plánuje možnost anonymního získávání informací o vlastnících realit nebo účastnících řízení nahradit registrovaným přístupem.

S tím však nesouhlasí iniciativa Otevřený katastr. Tvrdí, že plánované opatření je nezákonné, a už ji podpořilo přes 8000 lidí, uvedl v rozhovoru pro SZ Byznys její zakladatel Petr Novotný. Nemovitostní advokát v minulých letech hájil zájmy občanů už v několika realitních kauzách. Vystupoval mimo jiné na straně nájemníků pražského sídliště Písnice před prodejem bytů soukromému investorovi.

Nesouhlasíte s uzavřením anonymního nahlížení do katastru, ale ČÚZK tvrdí, že jeho systémy jsou pod enormní zátěží robotů. Není potom uzavření anonymního přístupu legitimní ochranou systému před zhroucením?

Technicky účinnou obranou možná, i to je k diskuzi. Ale legitimní ochranou rozhodně ne. Robotické zpracování není samo o sobě nezákonné. Záleží na tom, jak je prováděno a za jakým účelem jsou vytěžená data používána. Pokud někdo data z katastru využívá nezákonně, je povinností ČÚZK s pachatelem zahájit přestupkové řízení a v případě zneužití osobních údajů informovat Úřad pro ochranu osobních údajů. ČÚZK neumí chytit pachatele, a tak potrestá všechny občany a omezí jejich práva. To je v demokratickém právním státě nepřípustné.

Například v Německu však přístup do katastru zdaleka tak jednoduchý jako v Česku není a nikoho ani nenapadne tamní systém zpochybňovat. Proč by u nás přísnější regulace přístupu do katastru byla špatně?

Podmínky přístupu do katastru nemovitostí stanoví zákon, který je v demokratických zemích výsledkem legislativního procesu. Je to tedy parlament, kdo rozhoduje, zda katastr nemovitostí bude uzavřenější či otevřenější, a to formou zákona. Proto mohou v různých zemích existovat významné rozdíly v otevřenosti katastru a všechny budou v pořádku, pokud byly přijaty bezvadným legislativním procesem. Náš katastrální zákon stanoví, že katastr je veřejný a bez povinné registrace. A to platí i pro katastrální úřad.

Na základě čeho se domníváte, že je plánované uzavření katastru nezákonné?

Těch důvodů je hned několik. Omezit občanská práva lze jen zákonem. V tomto případě ČÚZK omezí občanská práva nikoliv zákonem ani vyhláškou, ale dokonce pouhým oznámením na webových stránkách úřadu. To je hrubým porušením Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

Jaké oznámení na stránkách úřadu si přečteme příště? Že za nahlížení musíme platit, nebo že můžeme nahlížet pouze jednou denně? Za druhé představují nepřiměřený zásah do zákonem stanoveného práva občanů na informace. Za třetí jsou v rozporu s katastrálním zákonem, který zaručuje veřejný a nepodmíněný přístup do katastru. Za čtvrté je zde důležité téma zpracovávání osobních údajů úřadem.

Největší obchodník

Neposkytují otevřená data z katastru ale právě lacinou možnost přivýdělku různým hlídačům cen a katastrálním robotům na úkor státu?

Nikdo nechceme, aby veřejná data z katastru byla zneužívána. Proto máme katastrální úřad, jehož zákonnou povinností je kontrolovat, zda jsou údaje z katastru využívány v souladu se zákonem. Úřad na ochranu osobních údajů pak kontroluje, zda uživatelé katastrálních dat neporušují zákon při zpracování osobních údajů.

Zda je, či není lacinou možností přivýdělku, není důležité. Rozhodující je, zda je s daty nakládáno v souladu s příslušnými zákony. Druhou stránkou věci ale je, že ČÚZK má vlastní zájem na tom, aby data nikdo volně nešířil, protože je sám prodává. Ve skutečnosti je to ČÚZK, kdo je největším obchodníkem s katastrálními daty. V roce 2020 za prodej dat utržil 266 milionů korun.

Proč považujete za problematické, že budou mít přístup ke katastrálním datům jen přihlášení zájemci? Registrovat se přeci může každý, ne?

Je to posun o několik kroků zpět. Digitalizace má lidem zjednodušovat přístup k úřadům a otevírat přístup k datům. ČÚZK namísto toho klade občanům nové překážky. Po zavedení změn si bez registrace žádný občan nezkontroluje, zda je stále vlastníkem své nemovitosti nebo čeho se týká vyznačené řízení ani kdo je jeho účastníkem. A to je v rozporu s hlavním zákonným účelem katastru nemovitostí. U registrace máme výhrady k oběma variantám, které ČÚZK nabízí.

Elektronická identita je španělská vesnice pro seniory a vůbec si ji nemohou zřídit lidé pod 18 let a právnické osoby. Další zásadní výhradou je, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o elektronických komunikacích, podle které každý, kdo si zřídí elektronickou identitu, dostane ze zákona i datovou schránku a úřady mu budou doručovat oficiální poštu pouze do datové schránky. A to se zákonnou fikcí doručení, i když si adresát poštu nikdy nevyzvedne. Elektronická komunikace s úřady je právo občanů, a ne jejich povinnost.

U dálkového přístupu spatřujeme zásadní problém v tom, že nejde o zákonem garantované právo občana na informace, ale o smluvní vztah. Občan se tak stane na základě smlouvy zákazníkem úřadu. A úřad může dle svého uvážení rozhodovat, za jakých podmínek zákazníkovi data předá, včetně určení ceny.

Úřad mlčí

Vaše iniciativa se obrátila na vedení ČÚZK i na vládu, aby plánovaný krok ještě zvážily. Máte už nějakou reakci?

Katastr bohužel již třetí týden mlčí, přestože jde o práva všech občanů v Česku a plánovaný termín zavedení změn 12. června se rychle blíží. To upřímně nechápu. Proto jsme se před pár dny obrátili také na vládu, která je přímým nadřízeným úřadu, aby stihla naši žádost ještě před plánovaným termínem zavedení změn projednat a opatření zrušit.

Pokud úřad ze záměru uzavřít katastr neustoupí, jaké další kroky podniknete?

Nechci předjímat další vývoj událostí. Překročení kompetencí ČÚZK je do očí bijící, a proto věříme, že vláda zasáhne. Ale jsme připraveni bojovat, jelikož cítíme, že obzvláště v této době, po roce pandemických opatření, nemůžeme nechat stát zasahovat do práv občanů tam, kde to není nezbytně nutné. A jelikož se k nám každý den přidávají stovky lidí, je vidět, že jsou lidé na tyto zásahy enormně citliví.

Kdo vlastně za vaší iniciativou stojí? Hájíte něčí konkrétní zájem? Kdo vaše aktivity kolem katastru platí?

Občanskou iniciativu jsem se rozhodl založit z vlastního přesvědčení, protože jde o překročení pravomoci ČÚZK a o nezákonný a nepřiměřený zásah do občanských práv. V oblasti realit se jako právník pohybuji téměř dvacet let a citlivě vnímám, kde jsou hranice, které by se neměly překračovat. Za iniciativou stojí všichni, kdo se k ní prostřednictvím stránky Otevrenykatastr.cz již přidali.

Máte už nějaké ohlasy na vaši iniciativu z veřejnosti? Kdo vás podporuje?

Ano, jsme až překvapeni tím, jak jsou ohlasy veliké a kolik lidí se každý den připojí. Od založení iniciativy Otevřený katastr se přidalo již více než 8000 občanů. Podporuje nás více než 144 společenství vlastníků jednotek a bytových družstev a přes 50 firem a profesionálů. Aktuálně nás podpořila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě čítající 32 000 členů.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Související témata:
Petr Novotný

Doporučované