Hlavní obsah

Maturity 2021: Jak se mění termíny a podmínky

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační fotografie.

Reklama

29. 1. 2021 20:49

Ministr školství Robert Plaga představil podobu maturit a závěrečných zkoušek pro rok 2021. Stejně jako loni zrušilo ministerstvo písemné práce z češtiny a z cizích jazyků. Část studentů navíc nebude muset psát didaktické testy.

Článek

K maturitě bude připuštěn každý student, který k ní podal řádnou přihlášku a který prospěl v 1. pololetí tohoto školního roku. Pokud by někdo z nějakého předmětu v prvním pololetí neprospěl, bude mít možnost do konce března vykonat opravnou komisionální zkoušku nebo zkoušku k doplnění klasifikace, aby byl k maturitě připuštěn.

V druhém pololetí by se výuka měla zaměřovat zejména na maturitní předměty.

Maturitní zkoušky

Společná část

Didaktické testy se kvůli epidemické situaci odsouvají. Proběhnou v termínech od 24. do 26. května 2021. U testů z češtiny a cizích jazyků se časový limit pro vyplnění posune už podle dřívějšího návrhu o 10 minut, u zkoušky z matematiky o čtvrt hodiny. Na didaktický test z českého jazyka budou mít maturanti 85 minut, z cizího jazyka pak 110 minut. Na matematický test připadne 135 minut.

Někteří studenti budou mít nárok na mimořádný termín didaktického testu. Konkrétně půjde o ty, kteří nemohli zkoušku psát v řádném termínu kvůli karanténě nebo onemocnění covid-19. Tento náhradní termín proběhne ve dnech od 7. do 9. července.

Didaktické testy nebudou vůbec psát studenti zdravotních a sociáních oborů, kteří mají pracovní povinnosti nebo vypomáhají dobrovolně. Od 12. října musejí mít odpracováno nejméně 160 hodin. Tito studenti nicméně mohou tuto zkoušku skládat dobrovolně. I v případě neúspěchu budou automaticky hodnoceni jako „uspěl“.

Profilová část maturitní zkoušky

Ústní maturity se budou moci konat od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky dokonce až do 27. srpna. Ministerstvo kvůli tomu umožňuje ředitelům škol, aby se praktická výuka konala i o prázdninách. Do profilové části nejsou zahrnuty písemné práce z jazyků a literatury.

Novinkou je, že ústní zkouška z českého a cizího jazyka je pro všechny studenty dobrovolná.

Ředitelé mohou také stanovit náhradní způsob konání praktických zkoušek, například změnou formy a délky zkoušky. Místo praktické zkoušky se tak může konat například obhajoba maturitní práce.

Už na začátku školního roku navíc Ministerstvo školství přesunulo ústní a písemnou část zkoušky do kompetence škol. Sloh byl nakonec, jak už bylo uvedeno, zrušen, ústní část ale zůstává a nově ji neřídí ministerstvo.

Nová data maturit

Společná část

Didaktické testy: 24. až 26. května

Náhradní termín kvůli covid-19: 7. až 9. července

Profilová část

Ústní zkouška: 1. června až 23. července (ústní zkouška z českého a cizího jazyka zrušena)

Praktická zkouška: 19. dubna až 27. srpna

Písemná část: zrušena

Závěrečné zkoušky

Maturitní obory

Stejně jako u maturitních zkoušek bude k závěrečným zkouškám připuštěn student, který úspěšně ukončil 1. pololetí. Tito žáci mají také případnou šanci na opravu, ale ne do konce března, ale až do konce května. Závěrečná zkouška proběhne standardním způsobem, termín se může posunout až do konce srpna.

Učňovské obory – výuční list

Stejně jako v předchozích případech je nutné úspěšné splnění prvního pololetí. Závěrečné zkoušky se budou skládat ze dvou částí, pro všechny je povinná praktická zkouška. Ředitel poté určí, jestli druhá část bude písemná (čas na psaní se prodlužuje o 30 procent), nebo ústní. Ministerstvo školám umožní, aby se praktické vyučování konalo i o prázdninách.

Školy by se měly ve druhém pololetí zaměřit jen na předměty související se závěrečnou zkouškou a na praktické vyučování.

Absolutoria

Vyšší odborné školy

Řádné termíny se rozšiřují na období mezi 1. červnem a 31. srpnem

Konzervatoře

Stejně jako na vyšších odborných školách se mohou absolutoria konat mezi 1. červnem a 31. srpnem. Ředitel školy může uznat za absolventský výkon výjimečný umělecký výkon, který má charakter veřejného vystoupení a student ho vykonal v průběhu posledních dvou ročníků.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované