Hlavní obsah

Na ERÚ se nyní obracejí stovky zákazníků. Stížnosti řeší jednotky právníků

Foto: Shutterstock.com

Elektřina zdražuje (ilustrační fotografie).

Reklama

11. 10. 2021 13:26

Odběratelé energií se v případě problémů s dodavatelem mohou obrátit na Energetický regulační úřad (ERÚ). Nyní se s ním radí stovky zákazníků. ERÚ se však potýká s nedostatkem právníků a malou informovaností zákazníků.

Článek

Jeden ze zákazníků Bohemia Energy se společností uzavřel smlouvu do konce roku 2020. Od listopadu však dodavatel převádí všem zákazníkům jejich stávající tarif na produkt, jehož ceny se odvíjejí od vývoje na burze. Klient se proto obrátil na Energetický regulační úřad, aby si ověřil, zda takto může dodavatel jednat.

Podobný problém nyní řeší řada dalších lidí odebírajících energie od skupiny Bohemia Energy, kam spadají i společnosti Amper Market, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy, X Energie a Slovakia Energy.

Pokud má zákazník smlouvu na dobu neurčitou, jak se při telefonátu s ERÚ dozvěděl čtenář, může mu ji společnost v tříměsíční lhůtě kdykoli vypovědět.

„Zde musíme znovu apelovat na spotřebitele, aby prostudovali veškeré podklady, včetně všeobecných obchodních podmínek, než cokoli podepíšou. Posléze může ERÚ pomoci radou, jestliže však neporušil dodavatel smlouvu ani zákony, spotřebitele od podpisu pro něj nevýhodné smlouvy zpětně ochránit nemůžeme. To nedokáže nikdo,“ uvedl mluvčí ERÚ Michal Kebort.

„Zákazníci, s nimiž uzavírali smlouvy na dobu určitou, mají podle ERÚ právo trvat na dodržení podmínek smlouvy ze strany dodavatele. Ale pokud mám smlouvu, kde je dohodnutá fixovaná cena neoddělitelnou součástí smlouvy jako takové, pak je pozice zákazníka podstatně lepší. Nebo se smlouva odkazuje na ceník a v tom případě ani smlouva na dobu určitou nepředstavuje pro zákazníka pojistku,“ popsal odběratel.

Fixace ceny však sama o sobě není termínem, který by definoval zákon. „Například to, že se objevuje v názvu produktu, nemusí nutně znamenat, že se cena nemůže za určitých podmínek měnit,“ uvedl Kebort.

Rozhodující je to, co je psáno ve smlouvě či ve všeobecných obchodních podmínkách. „Pokud definují fixaci ceny a neumožňují její jednostrannou změnu, potom dodavatel skutečně měnit cenu v průběhu trvání smlouvy nemůže,“ vysvětlil Kebort.

Zákazníci Bohemia Energy se však setkávají s rozpory mezi smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami. „V takových případech má přednost vždy smlouva,“ potvrdil Kebort.

ERÚ může zákazníkovi radit i v právní oblasti, na což spoléhal i čtenář Seznam Zpráv. „Prosil jsem paní z ERÚ, jestli jí mohu poslat ty dva typy smluv uzavíraných na dobu určitou na posouzení jejich právníkem. Řekla mi, že na to nejsou zařízení a že se má každý zákazník, kterému by Bohemia Energy účtovala více, než bylo dohodnuto, s dodavatelem soudit,“ uvedl čtenář v e-mailu.

Úřad však smlouvy prochází jak v rámci oficiálních kontrol, tak při individuálních jednáních se spotřebiteli. „Z běžného počtu podání, kterých bývá přes 13 tisíc ročně, je takových případů celá řada. Přednost musejí dostat ty, kde může čtení smlouvy skutečně pomoci,“ uvedl Kebort.

Pro ilustraci, stovky spotřebitelských stížností denně na ERÚ zodpovídají jednotky právníků.
Michal Kebort, mluvčí Energetického regulačního úřadu

V současnosti však ERÚ čelí náporu stovek podobných dotazů denně. „Pro ilustraci, stovky spotřebitelských stížností denně na ERÚ zodpovídají jednotky právníků,“ vysvětlil Kebort. Podle něj se úřad nebrání posílení počtu těchto zaměstnanců, kteří by v neobvyklé situaci pomohli.

„Vzhledem k právní odbornosti přitom není možné zaměstnat krátkodobě například brigádníky proškolené pouze v prodejních dovednostech, jako je tomu v call centrech dodavatelů,“ dodal Kebort. K navýšení pracovních sil však úřad nemůže jen tak přistoupit, protože podléhá schválení vlády a dalším opatřením.

Na ERÚ se nyní obracejí stovky zákazníků, kteří si nevědí rady, jak postupovat v případě, že jim dodavatel nabízí jednostranné změny. Úřad na svém webu průběžně zveřejňuje doporučení pro tyto zákazníky.

„Návod vyšel ve chvíli, kdy tyto společnosti začaly hromadně oslovovat zákazníky a fixaci ukončovat. Nikdo – ani regulátor – nemůže předjímat veškeré situace, ke kterým může dojít,“ říká Kebort.

Ne každý, kterého se případ Bohemia Energy týká, však navštěvuje stránky úřadu. Proto někteří z nich považují nedostatečnou informovanost odběratelů za selhání úřadu.

ERÚ však jednání dodavatele od minulého týdne prošetřuje. „Přichází krátce poté, co ERÚ obdržel dostatek konkrétních podkladů pro jeho zahájení,“ dodává Kebort. Zároveň také šetří možné porušení zákona o ochraně spotřebitele u dodavatele plynu Lumius.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované