Hlavní obsah

Ochráncům Krkonoš došla trpělivost. S policií půjdou po motorkářích

Nedávný incident byl pro správce Krkonoš posledním impulzem k přitvrzení v souboji s motorkáři.Video: KRNAP

 

Reklama

11. 10. 2020 13:01

Motorkářů, kteří ničí lesy a krajinu Krkonoš, přibývá. Správci parku se proto dohodli s policií na tvrdém postupu.

Článek

Policejní prezident Jan Švejdar přislíbil pomoc. „Osobně vnímám jízdu motorkářů v chráněných lokalitách jako velký problém, který ničí naši přírodu a před kterým nelze jakkoliv zavírat oči,“ řekl. „Zajistím, aby policisté za využití veškeré dostupné techniky pomáhali s tímto druhem ochrany přírody a ve spolupráci s pracovníky Správy KRNAP co nejefektivněji vyřešili tento novodobý trend.“

Policejní prezident zároveň ubezpečil pány ředitele správy parku i lesnické akademie, že problém považuje skutečně za závažný a policisté k němu budou přistupovat s odpovídající důkladností a razancí.

K razantnímu postupu se správci parku s policií dohodli po tři týdny starém incidentu se skupinkou motorkářů, kteří jezdili po Krkonošském národním parku.

„Jsem rád, že jsme se s panem policejním prezidentem setkali. Pohyb off-road motocyklů po národním parku působí rozvoj nežádoucí eroze, způsobuje poškození složek lesního ekosystému, ruší a ohrožuje zvířata i návštěvníky chráněného území. V některých lokalitách parku a jeho ochranného pásma dochází přímo k ničení stanovišť zvláště chráněných druhů rostlin. Situace je už neúnosná,“ dodal ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Z hlediska ochrany přírody jde uvnitř, ale i vně zvláště chráněného území o závažný přestupek, který při zadržení přestupců budeme řešit s žádoucí razancí.“

KRNAP nedávno na svém facebookovém profilu zveřejnil video (viz úvodní video tohoto článku - pozn. red.), které vyvolalo širokou diskuzi. „Od veřejnosti jsme dostali informace o několika skupinách motorkářů, kteří pravidelně vjíždějí do KRNAP a porušují tak pravidla platná v tomto chráněném území. Bez intenzivní spolupráce Správy KRNAP s různými složkami Policie ČR to je ale těžko řešitelný problém,“ podotkl mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Podobný problém jako strážci Správy KRNAP mají i lesníci a pedagogové z České lesnické akademie v Trutnově, jejichž školní polesí je také často místem řádění motorkářů. „Motorkáři způsobují v lesích značné škody. Zůstávají po nich erozní rýhy, ničí podrost, plaší zvěř,“ upřesnil Miloš Pochobradský, ředitel trutnovské akademie. „Školní polesí je prostorem s ideálními plochami pro výuku našich studentů. Tyto vzorové porosty jsou devastací ze strany motorkářů ohrožené.“

Motorkáři nelegální jízdou v Krkonošském národním parku porušují hned několik zákonů a jejich ustanovení. Jednak vjezdem porušují lesní zákon 289/1995 Sb., pak jednají také v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. Kromě obecného porušení zákazu vjezdu na dané území jsou zdokumentovaná opakovaná poničení lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Za těchto okolností jim může být za porušení zákona uložena pokuta až do 200 000 korun.

Policejní prezident Jan Švejdar proto ubezpečil ředitele správy parku i lesnické akademie, že problém považuje skutečně za závažný a policisté k němu budou přistupovat s odpovídající důkladností a razancí.

Reklama

Doporučované