Hlavní obsah

Centrem Prahy prošly stovky členů řádu habsburských rytířů

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

23. 4. 2022 13:00

Na pražském Václavském náměstí se dnes sešly stovky členů Řádu sv. Jiří, což je dynastický rytířský řád habsbursko-lotrinské dynastie.

Článek

Jeho členové dorazili do Prahy k příležitosti 100. výročí úmrtí posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Rakouského. V tradičním odění za doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie České republiky došli do Týnského chrámu na Staroměstském náměstí.

Rytíři řádu, v jehož čele stojí hlava habsburského rodu Karel Habsbursko-Lotrinský, se sešli v dolní části Václavského náměstí kolem 09:00 a následně se vydali do nedalekého chrámu, kde se s nimi setkal kardinál Dominik Duka. Slavnosti k připomenutí 100. výročí smrti Karla I. vyvrcholí v neděli uložením ostatků Karla I. v katedrále sv. Víta.

Karel I. byl posledním rakouským císařem a českým králem. Na trůn nastoupil po smrti Františka Josefa I. v roce 1916, tedy v době první světové války, kde stálo rakousko-uherské mocnářství na poražené straně, což vedlo k jeho rozpadu a mimo jiné i vzniku samostatného Československa. Karel byl poté nucen odejít do exilu, ale nároku na trůn již neexistujícího Rakouska-Uherska se nikdy nevzdal. Zemřel roku 1922 ve věku 34 let na portugalském ostrově Madeira na zápal plic.

Poslední český král byl v roce 2004 papežem Janem Pavlem II. blahoslaven. Jeho ostatky byly již před třemi týdny uloženy také do kaple olomoucké katedrály sv. Václava. Ostatkem se chápe některá část těla, nejčastěji jde o úlomky kostí, někdy ale třeba také kousek oděvu napuštěného krví světce. Získávají se z různých míst, která jsou se světci spojena.

Řád sv. Jiří je rytířským řádem, který je od 15. století a vlády císaře Maximilána I. spojený s habsbursko-lotrinskou dynastií. Sídlo má ve Vídni a pobočky v deseti evropských zemích. Jeho velmistrem dnes je hlava rodu, Karel Habsbursko-Lotrinský. Kořeny řádu sahají až do roku 1308 a jeho velmistry byli i čeští králové a římští císaři, Karel IV., Zikmund Lucemburský a Václav IV., a také Karel I.

Reklama

Doporučované