Hlavní obsah

Rychlé kompenzace pro sportoviště, konference i restaurace, žádá komora

Vladimír Dlouhý, šéf Hospodářské komory ČR, představil požadavky podnikatelů.

Reklama

12. 10. 2020 13:03

„Pomoc ať směřuje do oborů, které vláda preventivně uzavřela nebo případně ještě uzavře,“ zní z Hospodářské komory. Vyjmenovává divadla, kina či sportoviště a také obory, kde je omezena možnost podnikat a pracovat.

Článek

Hospodářská komora požaduje po vládě nikoliv plošné, ale adresné kompenzace podnikům, které zasáhla opatření proti šíření koronaviru. Jde zejména o prodloužení programů Antivirus do přijetí kurzarbeitu, zvážení odkladu třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb (EET), opětovné spuštění programu Covid Nájemné či obnovení moratoria pro odklad splátek úvěrů. Novinářům to dnes řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora vyzvala vládu, aby s novými mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru obnovila programy podpory, které by zabránily výraznému propouštění zaměstnanců. Rovněž chce, aby pomoc směřovala výhradně do těch oborů, které vláda preventivně uzavřela nebo případně ještě uzavře, jako jsou divadla, kina nebo sportoviště, nebo kde výrazně omezuje možnost podnikat a pracovat, jako v případě omezení otvírací doby stravovacích zařízení.

„Na rozdíl od jarních měsíců je nyní velmi důležité, aby stát podporoval jen ty sektory, které jsou nejvíce omezené ve svém podnikání. Jakákoliv plošná opatření by v tuto chvíli byla neefektivní a pro stát také výrazně nákladná,“ uvedl Dlouhý.

Hospodářská komora rovněž navrhuje spuštění speciálních kompenzačních programů Covid Sportoviště, Covid Eventy a dále programy pro pohostinství a hotelnictví.

Například v případě programu Covid Sportoviště by šlo o nástroj, který by podle metrů čtverečních a lokality nebo na základě fakturace provozovatelům umožnil čerpat příspěvek na úhradu fixních nákladů. Program by byl zaměřen na tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, vnitřní prostory venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, plavecké a koupelové bazény, dále wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.

Pro restart sektor také navrhuje vytvoření „FITkarty“ na vstupy na sportoviště, na kterou by mohli přispívat zaměstnavatelé i zaměstnanci a zdravotní pojišťovny. Vzniknout by tak mohla evidence pohybových aktivit občanů a jejich následné zohlednění v rámci systému zdravotního nebo životního pojištění. Náklady zaměstnavatelů do karty by byly daňově uznatelné.

Hospodářská komora také apeluje na obce, města a kraje, aby po vzoru zahraničních měst podpořily spotřebu občanů, například vouchery. Vládu také vyzvala k tomu, aby zajistila pro podnikatele „komunikačního“ partnera, který bude podnikatelům upřesňovat vládou přijatá nařízení.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené