Hlavní obsah
Online

Takhle vypadal dnešek to poslední léto, kdy nám vládli komunisté

Moderátorka čte zprávy z 20. července 1989. (Video: Petra Krmelová, Seznam.cz)

20. 7. 2018 8:00
aktualizováno • 20. 7. 2018 20:27

Pokračujeme v našem speciálním retro on-line přenosu z roku 1989, z červencového týdne, kdy v Československu vládla komunistická strana.

Článek

Komunisté se minulý týden - alespoň nepřímo - vrátili k moci. Bez nich by nedostala důvěru vláda Andreje Babiše a sociálních demokratů.

Seznam Zprávy tento týden připomínají, jaké to bylo, když opravdu vládli komunisté. V našem speciálním projektu nazvaném Červený Hrádek podle legendárního projevu Miloše Jakeše z července 1989 uveřejňujeme dobové zprávy i souvislosti s dneškem.

Slavný projev Miloše Jakeše v Červeném Hrádku - tento týden to bylo 29 let, co se do světa rozletěla slova o „Hance Zagorové, hodné holce, která ale bere 600 tisíc korun každý rok“. (Video: Václav Dolejší, Seznam.cz)

 • 20. července 1989: Vztahy ČSSR a Maďarska se vyhrocují kvůli vodnímu dílu Gabčíkovo-Nagymaros

  Předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec vykonal pracovní návštěvu Maďarska. S maďarským premiérem Miklósem Némethem a předsedou MSDS Reszö Nyersem jednal především o dostavbě společného vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros. Maďarští politici Adamce upozornili, že rozhodnutí o dostavbě již nepřísluší vládě, ale vyhradil si je parlament. Adamec uvedl, že nevidí důvod ke změně smlouvy, vyslovil se pro dokončení stavby a zdůraznil, že spor je třeba vyřešit do 31. října tohoto roku.

 • Havel prezident? Konec Československa? Na skok o tři roky a zase zpět

  Kdyby občany Československa 20. července 1989 posunul někdo v čase přesně na den o tři roky dopředu, připadali by si pravděpodobně jak v oblíbeném seriálu Návštěvníci. Nechápali by, co se kolem nich děje.

  20. července 1992 v 18.00 oznámil československý prezident Václav Havel svou abdikaci na funkci hlavy státu. Důvod? Společný stát Čechů a Slováků měl skončit již za pět měsíců a 11 dní. Havel a prezident. Československo už nebude? Každopádně mnohem větší šok měl pro obyvatele země v červenci 1989 přijít již za pouhé čtyři měsíce. Svoboda byla za dveřmi. Blíž než si kdokoliv myslel.

 • Situační zpráva ministerstva vnitra: Protesty ve Stromovce a psychicky narušený člověk požadující vyhlášení samostatného Slovenska

  Denní situační zpráva Federálního ministerstva vnitra č. 91 ze dne 20. 7. 1989:

  „V průběhu 19. 7. 1989 nebylo zaznamenáno závažné narušení klidu a veřejného pořádku. V Praze se za účasti asi 30 osob sešli v prostoru Stromovky odpůrci projektu ZÁKOS, proti nimž nebylo nutno zasahovat.

  Nebyly zaznamenány podstatné změny v nepřátelském působení a taktice vnitřního protivníka. Pokračuje rozšiřování výzvy ‚Několik vět‘. Dochází k případům zastrašování čs. občanů, kteří tuto výzvu veřejně odsoudili.

  Ve Středoslovenském kraji bylo zjištěno 10 letáků požadujících vyhlášení samostatného slovenského státu. Pachatelem je psychicky narušená osoba.“

  (Základní komunikační systém, zkráceně ZÁKOS, byla koncepce rozvoje silniční sítě v Praze v letech 1974–1990. Počítal mimo jiné s tunelem pod Stromovkou, proti čemuž během jara a léta 1989 pravidelně protestovaly ve Stromovce desítky lidí.)

 • 20. července 1989: Ptáme se, kdo jim dal tento mandát?

  Most /ČTK/ - Dorazila další výzva z krajů a okresů odsuzující provokativní výzvu Několik vět. Své stanovisko tentokrát zaslal aktiv funkcionářů ROH okresu Most:

  Rozhodně odsuzujeme a odmítáme záměry výzvy Několik vět, jíž se snaží autoři mluvit za tisíce poctivých dělníků, pracující inteligenci a další občany socialistického státu. Ptáme se, kdo jim dal tento mandát? Chceme v klidu a míru v souladu s Provoláním předsednictva ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února širokým rozvojem iniciativy pracujících při plnění výrobních úkolů konkrétními činy pracovních kolektivů a BSP na počest XVIII. sjezdu KSČ aktivně přispět k realizaci přestavby a demokratizace v praxi. K tomu v maximální míře využijeme i období příprav výročních členských schůzí a konferencí ROH.

 • 20. červenec 1989: Zabezpečení nového školního roku učebními pomůckami

  Bratislava (ČTK) - Učební pomůcky a didaktickou techniku v hodnotě 320 milionů korun dostanou na zabezpečení školního roku 1989-90 mateřské, základní a střední školy v SSR. Více než třetina z této sumy je určena na plnění realizačního programu elektronizace v resortu školství.

  Nejvíce nových pomůcek pro vyučování všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů - více než 230- dostanou střední školy. Jde zejména o gramodesky, diapozitivy, trojrozměrné pomůcky a audiovizuální programy, ale také o mikropočítače PP 06, počítačové sítě, elektronické a měřicí přístroje, videorekordéry, tiskárny a barevné televizory.

  Foto: Sbazar.cz
  Foto: Sbazar.cz
 • Starý muž o holi. Nemocný Husák ztrácí vliv, vedení KSČ ho izoluje na Pražském hradě

  „Drahí spoluobčania, vážení súdruhovia a súdružky…“ pamatujete na nezaměnitelný začátek každého projevu československého prezidenta Gustáva Husáka a generálního tajemníka ÚV KSČ, hlavní tváře normalizace?

  Ovšem v červenci 1988 jako by tušil, že se blíží jeho konec: ve funkci prezidenta už byl třináctým rokem a soudruzi ve vedení KSČ se ho snažili čím dál víc izolovat od reálné moci. Zrovna za sebou měl tvrdou bitvu, kterou ovšem prohrál: Už na konci roku 1987 byl komunistickým vedením donucen opustit post generálního tajemníka ÚV KSČ (tehdy nejmocnější post v zemi), kde ho proti jeho vůli vystřídal Miloš Jakeš.

  Husákovi, občas přezdívanému jako „poskok Moskvy“, bylo 75 let a zdravotní stav velmi silného kuřáka se začal zhoršovat. Do toho cukrovka omezovala možnost operovat šedý zákal, nosil velmi silné brýle a na svých posledních veřejných vystoupeních ve funkci prezidenta se objevoval s holí.

  Podívejte se na video, kde historik Michal Macháček – autor knihy o Husákovi – popisuje, jak poslední komunistický prezident přemýšlel.

  Proč se stal Husák, jehož komunisté léta věznili, vazalem Moskvy? (Video: Václav Dolejší)

 • 20. červenec 1989: Několik vět odsuzují i pracovníci ze Sklostroje

  České Budějovice (ČTK) - K odsouzení provokační výzvy Několik vět se přidali i členové ZO KSČ z podniku Sklostroj v  Nové Vsi nad Lužnicí:

  „Výzvu Několik vět považujeme za protispolečenskou, nátlakovou akci směřující k destabilizaci našeho společenského zřízení. Víme, že hospodářská a politická situace v našem státě není bez problémů. Víme ale také, že pouze v každodenní poctivé práci a v plnění úkolů je jediná cesta k jejich řešení. Není přece možné mluvit o našem společenském zřízení tak, jak to dělají autoři výzvy, kteří napadají všechny oblasti našeho společenského systému a popírají výsledky, jichž bylo v průběhu budování naší socialistické vlasti docíleno a na nichž se podílely miliony poctivých lidí našeho státu. Zaráží nás, že se pod takovéto výzvy podepisují lidé, kterým naše společnost vytvořila všechny podmínky pro plné umělecké a tvůrčí uplatnění."

  Foto: archiv Sklostroj

  „Zaráží nás, že se pod takovéto výzvy podepisují lidé, kterým naše společnost vytvořila všechny podmínky pro plné umělecké a tvůrčí uplatnění,” diví se komunisté ze Sklostroje.

 • Čtenáři nelegálních Lidových novin si mohli číst poslední červnové číslo

  Foto: archiv
 • Od stalinisty po tvůrce Charty 77. Spisovatel Pavel Kohout slaví 90 let

  Významný český spisovatel a dramatik Pavel Kohout, který si prožil život nadšeného budovatelského básníka, stalinisty, pak komunisty reformisty a nakonec i exulanta a disidenta, který stál u zrodu Charty 77, dnes slaví 90 let.

  Nedávno v rozhovoru pro Seznam svůj pozoruhodný život vysvětloval takto: „Jsem strašně rád, že jsem se této doby dožil a že mohu dnešek srovnávat s minulostí. Já se snažím, aniž bych to hájil, vysvětlovat, proč se to tenkrát stalo a proč se to asi nemohlo nestát po té válce, po světové hospodářské krizi, kterou všichni chápali jako selhání kapitalismu. Po mnichovské dohodě, kterou jsme chápali jako zradu evropských demokracií. Takže jsme prostě hledali jiný systém a jinou jistotu. No a to se nám povedlo tím, že jsme přišli od Hitlera k Stalinovi.“

  Pavel Kohout s Václavem Havlem. Proč byl komunistou? (Video: Václav Dolejší)

 • 20. červenec 1989: Novák a Venclovský na Angaře

  Praha /ČTK/ - Pokus o první plavbu na 50 kilometrů ve studených proudech sibiřského veletoku Angara pramenícího z Bajkalského jezera je cílem čtyřčlenné československé výpravy, která odcestuje do místa startu z Prahy v neděli 23. července. Zasloužilé mistry sportu Jana Nováka a Františka Venclovského, přemožitele Lamanšského průlivu, provází kameraman Čs. televize Pavel Křížek, jehož sportovní reportáže jsou známé na celém světě, a Karol Imély v roli technického vedoucího, tlumočníka a kuchaře.

  Foto: archiv
 • Nezodpovědná a falešná hra

  Praha /ČTK/ - Provokační výzvu Několik vět odsuzuje i Prof. dr. Miroslav Somr, DrSc., děkan Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích:

  Hrdě se hlásím ke slovům Zdeňka Nejedlého, že komunisté jsou dědici velkých tradic českého národa a tuto tradici musíme dále vést i po nových cestách a za novými cíli, ke cti a radosti našeho lidu a celého národa. Cesta za novým je vždy provázena těžkostmi, někdy i chybami, ale nesmí být zavedena na scestí, neboť slova, která ztrácejí racionální smysl a emocionální opravdovost, nejsou jen několika větami, ale nezodpovědnou a falešnou hrou. Nikdo nemá právo stavět se do pozice ochránce práv, pravdy a svobody, jestliže nepochopil, že tyto hodnoty jsou vlastní právě naší socialistické společnosti, našemu lidu, kde úcta k pracovitému a tvořivému člověku je základním zákonem.

 • 20. červenec 1989: Sparta vítězem skupiny letního Inter-Panasonic Cupu

  Letní fotbalová soutěž Inter-Panasonic cup se blíží ke svému závěru. Některá mužstva již soutěž dokončila, tečku udělají nedělní zápasy. Československý mistr Sparta Praha se již před závěrečným zápasem stal vítězem skupiny a získává prémii čtyřiceti tisíc západoněmeckých marek. Ve středu ve Slaném porazila Sparta Hapoel Tikva bez větších problémů.

  /Rudé Právo, 20. července/

  Foto: archiv
 • 20. červenec 1989: Investiční část akce „Z“ pokračuje v Jihomoravském kraji

  Brno /ČTK/ - Investiční akce Z volebních programů Národní fronty v Jihomoravském kraji pokračuje nejintenzivněji v letních měsících. Objem prací a dodávek předpokládá vynaložení finančních prostředků ve výši 614 miliónů korun.

  Pozornost národních výborů v kraji se zaměřuje především na dokončení zhruba 560 rozestavěných staveb, které jsou součástí volebních programů. Pro tyto úkoly bylo vyčleněno bezmála půl miliardy Kčs. Naplňují tak požadavek přednostního využití kapacit na stavby rozestavěné a dokončované.

 • Provokační výzvu odsuzují i členové ZO SSM při Automatizaci železniční dopravy v Košicích

  Košice /ČTK/ - K odsouzení provokační výzvy Několik vět se přidali členové ZO SSM při Automatizaci železniční dopravy v Košicích:

  Jako mladí, začínající lidé nemůžeme souhlasit s požadavky Charty 77 a dalších nelegálních skupin. Rozhodně odmítáme snahy protispolečenských sil, jejichž cílem je vyvolání nepokojů, narušení veřejného pořádku, znevažování úlohy strany a výsledků, kterých generace našich otců a dědů v dosavadním budování socialistické společnosti dosáhly poctivou, tvořivou prací dělníků, rolníků a inteligence. Uvědomujeme si, že v současném období přestavby a rozvoje socialistické demokratizace v naší společnosti je možné lepších výsledků dosáhnout jen v ovzduší tvořivé pracovní atmosféry, vzájemné důvěry a disciplíny.

 • Co jsme nosili v roce 1989?

  Pohled na svět módy v červenci 1989. Kdo neměl džíny, jako by nežil:

  (Video: Dominika Nováková, Seznam.cz)

 • 20. červenec 1989: Jadran je bez chaluh, turisté z Itálie hromadně prchají na jugoslávské pláže

  BĚLEHRAD (zpravodaj ČTK) - V souvislosti, že je turistická sezóna na Jadranu v plném proudu a stejně jako loni se objevily zprávy o zamoření severní části Jadranu chaluhami a řasami, ujišťuje dnes jugoslávský tisk potenciální hosty a turisty, že jugoslávské pobřeží je čisté.

  Hlavní deníky přetiskují článek italského listu LA REPUBBLICA, jehož redaktor nedávno cestoval po jugoslávském pobřeží. Píše, že turisté z Itálie, kde se na severu Jaderského moře objevily chaluhy, hromadně utíkají do Jugoslávie, kde má moře intenzívní modrou barvu, voda je čistá a na písečných a kamenitých plážích se sluní jen Němci. Italský novinář zdůrazňuje, že kromě menšího znečištění moře v okolí Zadaru nikde chaluhy neviděl.

 • Pracovnící z míchání směsí Gumárny Zubří odsuzují provokační výzvu

  Praha /ČTK/ - Pro uskutečňování přestavby a demokratizace v naší zemi potřebujeme klid, nikoli chaos a destabilizaci. To jsou stěžejní myšlenky dopisů zasílaných v těchto dnech stranickým a státním orgánům a sdělovacím prostředkům, v nichž další českoslovenští občané odsuzují záměr provokační výzvy Několik vět.

  Dnes se mj. přidali:

  Členové BSP (Brigády socialistické práce) přípravy a míchání směsí provozu válcovny a manipulace výrobního podniku Gumárny Zubří:

  Jsme znepokojeni tím, že v naší společnosti začínají stále častěji vystupovat protisocialistické síly a doslova otravují poctivé lidi v naší vlasti svými pamflety či pokusy o nezákonné demonstrace. Uvědomujeme si, že jim nejde jen o negaci všeho, co se za uplynulá léta v naší společnosti vykonalo, ale že se snaží vyvolat destabilizaci v celé společnosti. Proto rozhodně odsuzujeme provokační výzvu Několik vět. Svou každodenní poctivou prací při zajišťování úkolů státního plánu chceme přispět k dalšímu rozvoji naší socialistické společnosti. Ke své práci však potřebujeme klid a pořádek.

 • Také dnes se čtenáři mohli těšit na svůj oblíbený deník