Hlavní obsah

Škola začíná a AI v ní bude, ať chceme, či ne. Ukažte dětem její pro i proti

Foto: koláž: Pavel Kasík, Seznam Zprávy, AI vizualizace

Co by měli žáci a studenti vědět o umělé inteligenci? A jak jim mohou pomoci učitelé a rodiče?

Reklama

3. 9. 18:05

Začíná školní rok a učitelé i rodiče se obávají, že žáci budou ve velkém podvádět a to za pomoci nastartované umělé inteligence. Lákavá cesta „zakažte ChatGPT, všechno budeme psát“ je ale nebezpečná.

Článek

„Zakažte ChatGPT, zatajte žákům nástroje využívající umělé inteligence, všechno budeme psát pěkně perem na papír, ať nikdo od nikoho neopisuje!“ Tak by mohla znít celkem pochopitelná reakce učitelů na to, že pomocí chatbotů mohou žáci snadno vygenerovat referáty, eseje nebo domácí úkoly. A mnozí to samozřejmě už dávno dělají.

Jenže zákazy jsou kontraproduktivní. Pokud škola studentům zakáže používat AI nástroje, nezabrání škodlivým dopadům umělé inteligence. Žáci budou zákaz obcházet, což není až tak těžké.

Kantoři by navíc zákazem přišli o příležitost vysvětlit, v čem spočívají výhody a nevýhody nové technologie. Nebo o možnost smysluplně experimentovat se zapojením AI nástrojů do výuky.

Zkoumání nových možností

Naštěstí se zdá, že i v Česku se prosazuje rozumnější přístup, který místo zákazů umožní bavit se ve školách o výhodách i nevýhodách umělé inteligence. „Vezměte existenci AI v potaz. Nezakazujte ji ani ji neignorujte,“ doporučuje například Národní pedagogický institut v dokumentu pro ředitele škol. „Spíše než zákazy funguje otevřená komunikace a nastavení společných pravidel.“

Ve škole by se žáci měli rozhodně dozvědět o tom, jaké jsou problémy nástrojů postavených na velkých jazykových modelech. Konkrétně to, že mohou dávat nepřesné a nepravdivé odpovědi.

ChatGPT si vymýšlí a kecá

Nástroj ChatGPT je založený na velkém jazykovém modelu (LLM). Je vytrénovaný na velkém množství textů z internetu. Umí tak, slovo po slově, generovat důvěryhodně vypadající text.

Ale to neznamená, že jde o výsledky odpovídající realitě. ChatGPT si vymýšlí, fabuluje a sebejistě vám bude tvrdit naprosté nesmysly. Není to „chyba“, vyplývá to z principu, na kterém služba funguje.

Na to je třeba pamatovat, když uvažujete o použití k něčemu jinému než pro vlastní pobavení. Veškerý výstup z nástrojů založených na LLM berte vždy maximálně jako nápad či návrh, nikoli jako bernou minci. Vygenerovaná fakta ověřujte, než je někde použijete.

To ale neznamená, že by učitelé nemohli chatboty a další služby zapojit do výuky. Tyto nástroje mohou uživatelé využít například k lepší individualizaci a inkluzi. Pomocí ChatGPT mohou například snadno vytvořit pro každého žáky test na míru.

„Veďte žáky k tomu, aby použití AI v úkolech netajili, naopak jej vždy vhodně citovali. Veďte je k uvědomění, že výstupy umělé inteligence jsou často fakticky nesprávné,“ připomíná Národní pedagogický institut kantorům. „Proto je třeba zajímat se o původní zdroje. Učte žáky posuzovat spolehlivost a objektivitu.“

Co chatboti nezvládají?

Lidé mají často problém pochopit, co vlastně chatboti typu ChatGPT, Bard nebo Bing Chat vlastně umějí a co ne. Není divu. Nejsou to vyhledávače, mapy, databáze ani kalkulačky. Proto je potřeba k výstupům přistupovat kriticky.

Tohle je zjednodušený přehled omezení jazykových modelů:

Typ otázkyZvládne to?Proč?
Vyhledávání konkrétních vědomostí nebo znalostíněkdy, ale není to spolehlivéJazykový model dává dohromady věrohodně znějící texty na základě velkého množství dat. Jeho odpověď nemusí být správná, ale bude na první pohled vypadat důvěryhodně.
Aktuální informacene sám o soběJazykový model se učil na informacích dostupných k nějakému datu. Nové informace mu musíte nějak dodat, nebo je musí vytáhnout z jiné externí služby.
Logické úlohyněkdyHodně záleží na tom, jak formulujete instrukce. Samotný jazykový model nepřemýšlí tak jako lidé, ale může pomocí postupného zdůvodňování vytvořit logický řetězec úvah a dospět ke správnému výsledku.
Hry se slovys obtížemiJazykové modely nepracují se slovy přímo, ale prostřednictvím číselných odkazů. Zvláště v češtině jim proto dělá problém analyzovat slova, posoudit počáteční písmena, rýmy nebo počet písmen.
PaměťomezeněChatbot si pamatuje, o čem jste se bavili, jen v rámci dané konverzace. A i tam je jeho paměť omezená. Pokud chcete, aby něco vzal v potaz, musíte to připomenout.

Rodiče i učitelé by měli znát alespoň základy toho, co od umělé inteligence čekat a na jaké chyby si dát pozor. Pak mohou dětem lépe pomoci tyto problémy předvídat a vypořádat se s nimi.

Společně pak naopak mohou objevovat vhodné způsoby, jak jazykové modely zapojit:

  • generování nápadů, jak přistoupit k problému z různých úhlů
  • trpělivé vysvětlování konkrétních otázek
  • lepší pochopení textů v cizím jazyce
  • tvorba počítačového kódu a interaktivních hraček
  • tvorba kvízů na různá témata
  • netradiční procvičování znalostí a jejich kreativní aplikace

Hezkou ukázkou kreativního zapojení AI do výuky je vytvoření esejů na právě probírané téma pomocí ChatGPT. Učitel vygeneruje pro každého žáka jedinečný text a žáci mají čas na pečlivé a kritické zhodnocení textu.

Následovat může debata o tom, jaké chyby žáci našli, a společně s učitelem mohou hledat způsoby, jak je opravit. Mohou se také společně zamyslet nad tím, které chyby jsou úmyslné a ke kterým došlo kvůli tomu, že ChatGPT si často vymýšlí.

Foto: koláž: Pavel Kasík, Seznam Zprávy

Ukázka vtipného zapojení ChatGPT do výuky dějepisu.

Výhodou je, že vygenerování 20 textů není pro kantora nijak zvlášť náročné. Každý žák pak má svůj unikátní text, se kterým pracuje. Zároveň si všichni společně připomenou, že výstupům není radno stoprocentně věřit, a mohou hledat vhodné a důvěryhodné zdroje.

„Zajímavou zkušeností z jara bylo, kdy se žačce nedařilo správně položit otázku Google,“ popisuje konkrétní příklad učitel Daniel Pražák, který hledá způsoby, jak AI ve výuce na základní škole smysluplně využít. „A tak jsme zkusili GPT, ať vytvoří sadu otázek, která by na téma šla aplikovat. Jedna z nich byla ta, která nás dovedla ke kýženým odpovědím.“

Zapojit by se měli i rodiče

Významnou roli při objevování možností umělé inteligence by měli sehrát i rodiče dětí. Společné objevování nových nástrojů ostatně může být naučné i zábavné, jak už jsme ukázali v předchozích dílech našeho seriálu Hrajeme si s AI.

„Zajímejte se o to, jak se s umělou inteligencí pracuje ve škole vašeho dítěte,“ doporučuje rodičům Národní pedagogický institut. „Umělá inteligence může pomoci vašim dětem efektivněji se učit. Můžete experimentovat společně s nimi.“

Foto: edu.cz

Doporučení pro rodiče od Národního pedagogického institutu ČR.

„Myslím si, že děti i dospělí mívají sklony zjednodušovat si práci,“ připomíná David Kudrna, specialista na digitální vzdělávání z projektu Kudrna Sobková. Rodiče by tedy podle něj měli klást důraz na etické otázky a na rozvoj nedigitálních dovedností. „Děti žijí v instantní době, jsou zvyklé mít okamžité výsledky. To není problém jen umělé inteligence, ale digitálního prostoru obecně.“

Radí proto, aby rodiče vedli děti k úvahám o tom, k čemu je vhodné nástroje umělé inteligence využít. „Vnímám to jako určitou formu digitální hygieny,“ říká Kudrna. „Důležitá je taky reflexe úkolů, které AI nástrojům svěřujeme.“

„Rodiče by měli s dětmi určitě mluvit o tom, že aplikace generativní umělé inteligence jsou jen nástroj,“ zdůrazňuje Eva Nečasová, umělkyně a lektorka z iniciativy AI Dětem. „Nástroj, který za ně neudělá jejich práci, ale může jim ji usnadnit. Že nemyslí, nic necítí, občas si vymýšlí. A také že vše, co vygenerují, by měly děti ověřit a kriticky posoudit.“

Společné dobrodružství

Nástroje jako ChatGPT, Claude, Midjourney, Github Copilot a stovky dalších se mění každý týden. Jejich nástup může výrazně změnit pracovní trh a nikdo zatím neumí přesně říci jak.

Rodiče i učitelé jsou s dětmi na stejné lodi. Nikdo přesně neví, co nové nástroje umí, natož co budou umět za měsíc. A to je právě příležitost ke společnému objevování.

„Děti, které potkávám, tráví s aplikacemi využívajícími AI většinou více času, než jejich rodiče. Ale to neznamená, že vědí, jak fungují. Z mého pohledu je ideální, když tuhle technologii objevují rodiče a děti spolu,“ domnívá se Nečasová. „Děti se nebojí experimentovat a mohou nás dospělé občas naučit zajímavé věci. My dospělí zase můžeme na konkrétních příkladech s dětmi mluvit o tom, jaké jsou limity umělé inteligence.“

Jak dětem vysvětlit umělou inteligenci?

Co je to umělá inteligence? Zní to složitě, ale uvidíte, že to může být užitečné, a dokonce je to i zábava. Umělá inteligence funguje na počítači, ale chová se jinak, než jsme u počítačů zvyklí…

Co je to umělá inteligence? Vysvětlení pro děti.Video: Pavel Kasík, Seznam Zprávy

Reklama

Doporučované