Hlavní obsah

V novoříšském klášteře zřejmě archeologové odkryli zeď původního kostela

Foto: Vojtěch Veškrna, Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

22. 5. 20:23

Archeologové Muzea Vysočiny Jihlava (MVJ) letos dokončí výzkum v areálu kláštera v Nové Říši na Jihlavsku. Nyní pracují na rajském dvoře, kde se podařilo odkrýt několik hrobů a zbytků zdiva.

Článek

Část zbytků zdiva by mohla patřit původnímu kostelu středověkého kláštera. Archeologický výzkum je součástí rekonstrukce kláštera. „Největší význam výzkumu je v zachycení stavebně historického vývoje celého komplexu kláštera. Vyhodnocení jednotlivých stratigrafických jednotek, které se nějak váží na ty zdi a na pozůstatky architektur, které máme odhalené a které ještě odhalíme, jak doufám,“ řekl vedoucí archeologického pracoviště MVJ David Zimola.

Rajský dvůr nabídl vhled do dlouhé etapy života v areálu kláštera, včetně doby nejnovější. Odkrytá je i část dřevěných kádí, které fungovaly v minulém století jako zásobárny vápna. Archeology na ně upozornili pamětníci. Schody, které už jsou odkryté, podle nich vedou do hrobky. Následné výzkumy to mají potvrdit.

Obnovou už v klášteře prošla kaple svaté Anny. Kaple byla podle Zimoly dřív presbytářem původního klášterního kostela Panny Marie a jedna ze zdí, kterou archeologové odkryli na rajském dvoře, by mohla být zbytkem jeho lodi. „Zcela evidentně je součástí nějaké nejstarší středověké stavby, protože ji respektovaly i hroby, které tady byly, pravděpodobně byla zeď vytvořená už ve 13. století, kdy fungoval ten hřbitov,“ řekl Zimola.

V minulých letech pracovali archeologové pod křížovou chodbou v místech, která sloužila jako pohřebiště obyvatel osady ještě před založením kláštera. Pozůstatky nyní zkoumá antropolog Andrej Shbat. Po výzkumu budou uloženy v kryptě kostela svatého Petra a Pavla. Nálezy spojené s hroby byly podle Zimoly chudé. Dochovaly se hlavně kovové spony, které spojovaly nohavice s horní části oděvu. Mezi cenné nálezy patří středověká záušnice, šperk, který nosívaly ženy ve vlasech. „Jinak se tam našlo pár mincí, ale ty jsou od 15. do 19. století,“ řekl Zimola.

Pod křížovou chodbou byly i gotické články, které podle něj mohly být součástí původního klášterního kostela Panny Marie nebo původního klášterního komplexu ze 13. století. Při výzkumu se podařilo odkrýt i zbytky zdiva, které zřejmě patřilo kostelu svatého Petra. Stával v osadě ještě před založením kláštera, v jeho okolí se pohřbívalo.Výsledky dosavadního archeologického výzkumu jsou součástí expozice, kterou klášter poprvé zpřístupnil loni v létě.

Původně ženský klášter vznikl podle tradice v roce 1211. V listinách je poprvé zmiňovaný v roce 1243. Poničený byl za husitských válek. Od roku 1641 fungoval jako mužský klášter. Jeho nejnovější historie se začala psát v roce 1991, kdy se do kláštera premonstráti vrátili. Před tím v něm bylo vojenské skladiště.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované