Hlavní obsah

Osm podezřelých pasáží disertační práce policejního exprezidenta

Foto: Seznam Zprávy, Profimedia.cz

Velvyslanec na Slovensku a bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý čelí podezření, že opsal část své disertační práce.

Reklama

28. 11. 2022 9:23

Seznam Zprávy zveřejňují problematické úryvky z disertační práce bývalého policejního prezidenta a nyní velvyslance na Slovensku Tomáše Tuhého. Ten odmítá, že by při studiu podváděl.

Článek

Seznam Zprávy v reportáži poukázaly na problematické pasáže v disertační práci Tomáše Tuhého, bývalého policejního prezidenta a současného velvyslance na Slovensku. Redakce nechala vypracovat posudek od odborníka na plagiátorství Jana Macha z Vysoké školy ekonomické v Praze, který odhalil, že značná část Tuhého díla obsahuje buď doslovné, nebo mírně poupravené pasáže z neodzdrojovaných textů.

Jedná se o dvě diplomové a dvě bakalářské práce a několik článků z internetu. Místo těchto zdrojů odkazuje bývalý policejní prezident ve své práci například na zahraniční publikace.

Diplomat Tuhý, který doktorský titul získal na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava a v příštím roce by měl ze Slovenska přesídlit na ambasádu do Slovinska, tvrdí, že „má určitě čisté svědomí“ a že „rozhodně nikde neopisoval“. A brání se: „Jestli je tam nějaký renonc, že tam byl opomenutý nějaký zdroj, to se samozřejmě může stát každému, jsme přeci jenom lidé.“

Pojďme se podívat na shody textů, které při své analýze Jan Mach nalezl.

Příklad 1: Úvod z internetu

Úvod disertační práce, kterou Tomáš Tuhý obhájil v lednu 2018, tedy v době, kdy byl policejním prezidentem, je z drtivé většiny totožný s článkem publikovaným o dva roky dříve na webu systemonline.cz. Jeho autorem je Jaroslav Otcovský.

První dva odstavce prošly kosmetickými změnami, zbytek je doslovná kopie. Původní je jen poslední odstavec.

Přičemž student Tuhý u této části své práce uvádí, že jde o citace z jedné české publikace a dvou anglicky psaných zdrojů. Článek Jaroslava Otcovského jako zdroj nezmiňuje.

Jan Mach to v posudku komentuje takto: „Není pravděpodobné, že by jak disertant, tak autor článku tyto zdroje takto doslovně přepsali, resp. přeložili stejné pasáže z české a zahraniční publikace. Je důvodné podezření, že zdroje byly disertantem doplněny do zkopírovaného textu pouze za účelem zvýšení odborné důvěryhodnosti, aniž by z těchto publikací skutečně vycházel.“

Příklad 2: Cíle disertace shodné s bakalářskou prací

Další doslovně shodná pasáž je ve druhé kapitole s názvem Cíle disertační práce. První odstavec je naprosto stejný jako úvodní část bakalářské práce absolventky Fakulty ekonomicko-správní z Univerzity Pardubice Zdeňky Baroňové z roku 2010.

Příklad 3: Poupravená diplomová práce

Třetí kapitola disertační práce, konkrétně jejích prvních pět odstavců, začíná lehce obměněným obsahem diplomové práce Miroslava Foitzika z roku 2012 s názvem Studie zavedení TPM do Vítkovice Hammering. Foitzik studoval stejně jako velvyslanec Tomáš Tuhý Vysokou školu báňskou. Tuhý se přitom ve svém textu opět odkazuje na jednu českou publikaci a dva zahraniční zdroje. Autora diplomové práce jako zdroj neuvádí.

Příklad 4: Zkopírovaný citační zdroj

Další volnou shodu, tentokrát s článkem zveřejněným v roce 2003 v časopise Automa, jehož autorem je docent ze strojní fakulty VŠB - Technické univerzity Ostrava František Helebrant, lze najít v disertační práci v podkapitole 3.9. Text je opět poupravený, jeho struktura a význam ale stejné jako článek Františka Helebranta.

Zajímavé je, že v jednom odstavci zůstal na stejných místech jako v článku odkaz na zdroj [4]. Publikace, ze kterých měli autoři citovat, se ovšem různí.

Příklad 5: Stejné názvy podkapitol

Ve čtvrté kapitole disertační práce studenta Tuhého lze najít velkou podobnost s článkem Antonína Vojáčka publikovaném na webu automatizace.hw.cz v roce 2016. Text je sice mírně pozměněný, struktura a význam ovšem stejné a názvy podkapitol jsou naprosto identické jako mezititulky v článku. V disertační práci se tato shoda týká podkapitol 4.1-4.5.

Příklad 6: Z minulého času do přítomného

Další příklad je v sedmé kapitole. Text je shodný s částí článku o vítkovické aglomeraci Michala Šímy z roku 2016, který vyšel na webu ostravaci.cz. Tomáš Tuhý jen změnil minulý čas na přítomný.

Příklad 7: Odkaz na obrázek nesedí

Naprostou shodu lze najít i s pasážemi diplomové práce Ondřeje Kully - absolventa stejné školy, na které si dělal Tomáš Tuhý doktorát. V osmé kapitole je v textu zkopírovaný i odkaz na obrázek 8, což ovšem v disertaci bývalého policejního prezidenta nedává smysl. Stejná fotografie jako v diplomové práci má totiž u Tuhého číslo 17.

Příklad 8: Několik stran z bakalářky

V osmé kapitole vykazuje několik stran výraznou shodu s další studentskou prací. Jde o bakalářku Jana Kukliše, který studoval na stejné fakultě jako generál Tuhý. Práci napsal v roce 2015. Text není doslovně zkopírovaný, ale mírně upravený. Má stejnou strukturu a identické jsou i použité obrázky.

Jan Mach nalezl buď doslovné, nebo volnější shody ve všech kapitolách, vyjma kapitol 6 a 9. Systém odevzdej.cz nalezl shodu 68 % a systém iThenticate 34 %. První z nástrojů vyhledává nejen doslovné shody, ale právě i ty volnější. To znamená mírně upravené texty, kdy plagiátor například jen některá slova nahradí synonymy. Výsledky následně Mach ještě analyzoval. Zjistil, že významná shoda se týká textů starších, než je Tuhého práce.

Seznam Zprávy žádaly o rozhovor rektora VŠB - Technické univerzity Ostrava Václava Snášela, případně mluvčí Petru Halíkovou. Škola to odmítla a poslala písemné vyjádření. Tvrdí, že podezření před rokem prověřila. Jak konkrétně, mluvčí nenapsala. Uvedla jen, že před obhajobou, tedy v roce 2018, práci univerzita prověřila v systému theses.cz. Ten našel jen 16% shodu. Text pak prý komplexně posuzovali oponenti. To škole i po upozornění na podezření z plagiátorství stačilo.

Podívejte se na reportáž o disertační práci Tuhého:

„Závěr v prošetřované věci konstatoval, že pan Tuhý porušil citační etiku v teoretické části disertační práce, nicméně praktická část této práce je původní s tím, že porušení citační etiky je považováno za neznalost citační praxe, nikoli za úmysl,“ napsala mluvčí Halíková.

Systém na odhalování plagiátů, který Vysoká škola báňská použila před čtyřmi lety, se loni v prosinci zdokonalil. Podle Jana Macha už teď dokáže, stejně jako systém odevzdej.cz, který při analýze použil on, odhalovat nejen doslovné shody, ale i ty volnější.

Tomáš Tuhý

* bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

* magisterské studium na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

* doktorské studium na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství na VŠB - Technické univerzitě Ostrava

* policejní prezident duben 2014 - říjen 2018

* velvyslanec na Slovensku listopad 2018 - dosud

Reklama

Doporučované