Hlavní obsah

Sexuální obtěžování? Věděli to všichni, říkají studenti k aféře na fakultě

Foto: Daniela Krásenská

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se řeší případy sexuálního obtěžování ze strany vyučujících.

Reklama

4. 2. 15:37
aktualizováno • 4. 2. 18:08

Nevhodné chování dvou kantorů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity bylo veřejným tajemstvím, nikdo ho ale neřešil. Vyplývá to z výpovědí studentů, které Seznam Zprávy oslovily.

Článek

„Každý, koho jsem se na katedře zeptal, o tom něco věděl. Ne že by byli přímými svědky, ale z doslechu to nějakým způsobem věděli snad všichni,“ popisuje pro Seznam Zprávy student a člen akademického senátu Dominik Levíček.

„Pokud se to takto ví, udivuje mě, že vedení nezasáhlo víc,“ pozastavuje se nad rozsahem kauzy i dřívějším přístupem fakulty.

Naráží na skutečnost, že šest studentek a absolventek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity loni v květnu v dopise popsalo údajný sexuální nátlak, sexistické komentáře či problematické chování učitelů na výcvikových kurzech i ve výuce. Škola ale dosud neuváděla, jak pedagogy potrestala.

Seznam Zprávy na kauzu upozornily minulý týden. Teprve poté fakulta zareagovala stažením dvou kantorů Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví z výuky i ze zkoušení.

Nyní už bývalý děkan Pedagogické fakulty Jiří Němec tvrdí, že dřív o ničem nevěděl.

„Občas slyším, ‚že se to přece vědělo‘, a z toho je mi nejsmutněji. Pokud je to pravda, pak by celý případ byl dokladem lidské lhostejnosti a kladu si otázku, proč jsem daný podnět neobdržel dříve, proč ho nedostal můj předchůdce,“ napsal v prohlášení, které bylo v pondělí zveřejněno na webových stránkách fakulty.

Tereza zažila nevhodné chování ze strany učitelů několikrát. „Při jedné hodině plavání jeden z učitelů působil opile. Spolužačky, které mu byly nejblíže z něj údajně alkohol cítily. V té stejné hodině nastala situace, kdy učitel sáhl pod vodou jedné ze studentek zezadu mezi nohy a prsty ji tam ‚polechtal‘,“ vypráví.

Další nepříjemná situace nastala na lyžařském výcviku, kdy skupina dívek s učitelem vyrazila na výlet.

„Měl látkovou mapu a poprosil jednu ze studentek, aby ji podržela před sebou. Mapy se dotýkal rukou, a tím pádem i studentky držící mapu. Ve chvíli kdy popisoval nějaké ,kopce‘ dotýkal se mapy v úrovni, kde měla studentka prsa,“ popisuje studentka. „Jindy výrazně upozorňoval na svůj rozkrok se sexuálním podtextem,“ dodává.

Tereza popisuje, že některé studentky s učiteli otevřeně flirtovaly. „Vina je na obou stranách, avšak kantoři by si měli zachovávat profesionální přístup. Když už ne kvůli ničemu jinému, tak například proto, že mají manželky a děti,“ myslí si.

„Nic nového“

Popsané případy podle dostupných svědectví nejsou na Pedagogické fakultě údajně ničím novým. „Volal jsem se svojí mamkou, která tam ukončila studium před deseti lety. Vzpomněla si na podobné věci, které se tam děly už tenkrát,“ podotýká Levíček z akademického senátu.

O tom, že se minimálně nevhodné chování na katedře tělesné výchovy objevovalo dlouhodobě, svědčí i výpověď absolventky z roku 2011. Nepřála si zveřejňovat jméno, redakce Seznam Zpráv ho ale zná.

„Když jsme byli v zimě na lyžařském kurzu nebo v letním semestru na kurzu na Moravci, učitelé si chodili večer někam posedět, některé studentky chodily s nimi,“ vzpomíná žena. „Měla dojem, že se přátelí víc, než je vhodné. Při té příležitosti rádi sbalili nějakou studentku.“

Vysvětluje, že většina jejího ročníku o chování učitelů něco tušila, ale brala to spíš jako nepotvrzené řeči.

„Kolovalo, že učitelé balili studentky, nebo s nimi rovnou spali. Brala jsem to spíš jako klepy, které jsem nikdy neměla ověřené. Jenom jsem doufala, že se nikdy nedostanu do situace, kdy by se ti učitelé chtěli přátelit víc, než je zdrávo, se mnou,“ vysvětluje.

Večírků na sportovních kurzech se prý nechtěla účastnit, proto ani nikdy nebyla svědkem žádné konkrétní situace.

Na katedře tělesné výchovy absolvovala několik předmětů a jeden výcvikový kurz také Veronika, která studuje anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. I když sama neměla s učiteli negativní zkušenosti, potvrzuje, že k navazování vztahů docházelo.

„Na výcvikovém kurzu se něco mezi studentkami a učiteli událo, ale v té době nic nenasvědčovalo tomu, že by to bylo nedobrovolné. Brali jsme to tak, že to jsou dospělí lidé a ať si dělají co chtějí,“ popisuje.

Je prý ráda, že se vše konečně řeší. „Takové věci nepatří na žádné pracoviště, a už vůbec ne do školy. A hlavně ne do vztahu, kdy je jedna osoba výš než druhá,“ říká studentka.

Oblíbení učitelé

Podobnou zkušenost z výjezdových kurzů má i zástupce studentské oborové rady a člen akademického senátu Karel Frnka. Vztahy studentek s učiteli se na nich prý hodně řešily.

„Druhý den ráno většinou přicházela smršť komentářů typu ‚Hele, dneska za nimi byla tahle‘ nebo ‚Lezli po tamté‘. Moje kamarádka byla třeba přímo u toho, kdy jeden z těch dvou učitelů seděl vedle studentky a osahával ji. Ale očividně to bylo oboustranné,“ popisuje.

„Kdyby to byla parta dospělých lidí, kteří se rozhodnou spolu jet na výlet, je to něco jiného, než když zastupují nějakou instituci. Pozice těch vyučujících je najednou úplně jiná,“ zdůrazňuje.

Studenti se shodují, že zmínění učitelé i jejich předměty mívají kladné hodnocení v závěrečných anketách na konci semestru.

„Panuje tam dobrá atmosféra. Kurzy jsou oblíbené. Myslím si, že i to bránilo tomu, aby se to víc prosadilo. A lidé se o tom báli víc mluvit, protože ti učitelé jsou oblíbení,“ všímá si Veronika.

S tím souhlasí i Frnka: „Jsou velmi dobří vyučující, co se týká věcí, které předávají. Vyjít v kolektivu s tím, že se někomu s tímto oblíbeným učitelem stalo něco nepříjemného, chce umět ustát velký tlak ze strany sociální skupiny.“

Říká, že si zpětně uvědomuje nevhodné komentáře na adresu studentek. „Minimálně já mám aspoň pět spolužaček, které mi to vyprávěly. Sexistické narážky jsem slýchal i já. A všichni jsme k tomu dávali tichý souhlas. Ale přesně v tom by měla být změna do budoucna,“ myslí si.

Postavit se nevhodnému chování je podle něj často složité. „Zároveň ten vyučující je někdo, kdo vám ten zápočet dá, nebo ne. A proč si vyvolávat zbytečné problémy? Zpětně to vnímám jako obrovskou chybu,“ přemítá.

Proti odvolání petice

Zároveň ale vznikla skupina studentek, které se kantorů zastávají a proti jejich odvolání z výuky a zkoušení vytvořily petici.

„Pedagogové z KTVVZ (Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, pozn. red.) ve vztahu k nám studentům vždy plnili své pracovní povinnosti, a to i nad rámec stanoveného pracovního plánu,“ stojí v prohlášení, které doposud podepsalo přes 130 lidí.

„Vždy se snažili stmelovat kolektiv, ať už v rámci výuky, nebo výjezdních kurzů, chovali se k nám důstojně, s respektem a v souladu s etickými pravidly, motivovali nás a rozvíjeli nás jak v profesním, tak i v osobním životě. Jsou nepostradatelnou součástí fakulty a stojíme za jejich setrváním v pozici pedagogů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity,“ píšou v ní autorky.

Studentky, které na kauzu sexuálního obtěžování na fakultě reagovaly, ale zdůrazňují, že nevhodné chování nelze omlouvat schopnostmi poskytovat kvalitní výuku.

Jedna z nich redakci Seznam Zpráv popsala, že i ona si z kurzů odnesla mnoho zkušeností. „Poznámky na studentky, nabídky pohlavního styku, či dokonce jeho realizace nebo vedení odborného výcvikového kurzu pod vlivem alkoholu po celý den, tento fakt ale neomlouvá,“ podotýká.

„Dle mého názoru nemůžeme stavět na stejnou úroveň ‚dobrého učitele‘ a ‚sexuální obtěžování studentek‘. Jedná se o dvě odlišné věci, stavět mezi ně rovnítko je výsměch všem studentkám, kterých se týká sexuální obtěžování,“ kritizuje studentka.

„Přehazují si nás jako horký brambor“

Kauza se nyní na fakultě řeší z několika stran. V pondělí kvůli ní zástupci studentské komory pozvali několik pedagogů na mimořádné zasedání.

Byli mezi nimi proděkanka Helena Vaďurová, končící děkan Pedagogické fakulty Jiří Němec a prorektorka Simona Koryčánková, která ho ve funkci vystřídala.

Právě posledně jmenovaná se příslušnou stížností studentek zabývala jako takzvaná „řešitelka“. Člověk v této pozici mimo jiné s obsahem stížnosti konfrontuje lidi, kteří byli z nevhodného chování nařčeni.

K situaci na fakultě se v pondělí vyjádřil i dnes už bývalý děkan Pedagogické fakulty Jiří Němec, kterému skončil mandát. Studentům se omluvil a údajné chování kantorů odsoudil.

Změny v personálním obsazení podle Levíčka řešení celé kauzy také komplikují. „Všichni z vedení se s námi ochotně sešli a mají zájem věc řešit. Měl jsem ale pocit, že si nás trochu přehazují jako horký brambor, odkazují se na sebe navzájem. Měli jsme je pozvané postupně, některé věci tam byly řečeny dost rozporuplně,“ tvrdí.

„Byly nám opět řečeny všechny postupy, kterými případy prošly. Namítali jsme, že systém nezohledňuje lidskou rovinu. Nějaké slepé následování metodik nevnímáme jako dostatečné řešení,“ pokračuje v kritice.

V následujících dnech chce vedení představit plán na proškolování akademické obce celé fakulty. „Z jednání vzešly podněty i pro studentskou komoru, co bychom chtěli do budoucna dělat líp,“ říká Levíček.

I když k odvolání dvou vyučujících vedení fakulty přistoupilo až nyní, už v listopadu dostali studenti e-mail od děkana, který na kauzu reagoval. Většina oslovených tento krok oceňuje.

„Jsem ráda, že univerzita rozeslala nějaký e-mail a nějak to řeší, protože se sexuální obtěžování od učitelů dělo i na mém gymnáziu a základce. Vždycky všichni dělali, jako že se nic neděje,“ vypráví studentka Adéla.

„Je ironií, že pedagogové, kteří připravují budoucí učitele, se chovají takto, přitom by měli jít příkladem,“ doplňuje ji její spolužák Lukáš.

Nevyrovnaný vztah mezi studenty a kantory je podle něj důvod, proč se kauza začala řešit až nyní. „Chápu postoj studentek, které se k tomu možná nechtěly vyjadřovat, už jen kvůli respektu vůči autoritě vyučujícího a potenciálnímu strachu z toho, že by měly potom s těmito vyučujícími problém v rámci dalších předmětů a studia obecně.“

Reklama

Doporučované