Hlavní obsah

Firmy i lidé tápou s fotovoltaikou. Kdy je nově potřeba stavební povolení?

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační fotografie.

Reklama

9. 2. 12:58

Od ledna se domácnostem i firmám zkrátil a zjednodušil proces zprovoznění fotovoltaik. Některým ale změny připadají nepřehledné. Ve kterých případech je třeba stavební povolení či územní souhlas?

Článek

Automobilové muzeum Svět Škodovek si loni pořídilo solární panely. Kvůli chybějící součástce ale s instalací ještě nezačalo. „V červnu jsem požádala o stavební povolení, normálně prošlo celým kolečkem a mám stav povoleno,“ říká ředitelka muzea Blanka Kunčarová.

Zároveň čekala, až vstoupí v platnost novela zákona (Lex OZE 1), která umožňuje provozovat fotovoltaiku s výkonem do 50 kW bez licence. Ta začala platit 24. ledna 2023. Doposud bylo možné mít soláry bez licence jen do 10 kW, na což by výkon fotovoltaiky Světa Škodovek 29,8 kW dříve nestačil. To se ale změnilo.

Změna však nenastala pouze v energetickém zákoně, ale i ve stavebním, který ve většině případů pro stavbu zelených zdrojů energie do 50 kW nevyžaduje stavební povolení. „Nevím, co mám dělat, když mám stavbu povolenou, ale zákon se změnil. Zda to pro mě všechno padá a cedulku stavba povolena mohu roztrhat a stavební úřad vůbec neřešit,“ říká Kunčarová a přiznává, že se příliš nevyzná v tom, ve kterých případech povolení potřebuje a kdy ne.

Stavební povolení, která už byla vydána před účinností novely, platí a jejich držitelé mohou stavět dle podmínek ve stavebním povolení. Podmínky pro jeho získání se však pro nové zájemce zjednodušily.

„Pokud stavební řízení běží a nebylo ukončeno v prvním stupni a týká se FVE, hledí se na ně jako na ohlášené podle Lex OZE 1. Za ohlášení se v tomto případě považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti Lex OZE 1,“ říká advokátka a partnerka kanceláře Frank Bold Advokáti Anna Francová.

Neukončená stavební řízení, o která bylo zažádáno už před účinností novely, nyní stavební úřady dokončí podle Lex OZE 1. „Pokud to v konkrétním případě znamená, že pro realizaci není třeba ani ohlášení, stavební úřad řízení zastaví, protože potřeba povolení odpadla,“ vysvětluje Francová.

V případě nejasnosti může zájemce požádat stavební úřad o tzv. předběžnou informaci. Vedle toho může kontaktovat místně příslušnou HZS o stanovisko k požární bezpečnosti instalace OZE.
Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace

Pokud si lidé nejsou jisti ohledně toho, zda povolení potřebují, mohou se obrátit na stavební úřad. „Nejsem úplně chytrá z toho, na co je nově povolení potřeba a na co ne. Obrátila jsem se kvůli tomu na stavební úřad, ale ten zatím nereaguje,“ říká Kunčarová. V takovém případě se lidé v nejistotě mohou obrátit na advokátní kanceláře.

Co je potřeba pro umístění, povolení a kolaudaci fotovoltaiky, která je součástí stavby?

Podmínky stavební úpravy:

  • Nezasahují do nosných konstrukcí stavby
  • Nemění způsob užívání stavby
  • Nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí
  • Jsou splněny podmínky požární bezpečnosti podle prováděcího právního předpisu
  • Stavba není kulturní památkou
Fotovoltaika do 50 kW jako součást stavbySplnění všech podmínekNesplnění některé z podmínek
Územní rozhodnutí nebo územní souhlasNENE
Stavební povolení nebo ohlášeníNEANO
KolaudaceNEANO
(Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj)

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu není potřeba pro instalaci zdroje s instalovaným výkonem do 50 kW, pokud ale splní veškeré podmínky. Povolení není potřeba, pokud zdroj nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nebo se jím nemění způsob užívání stavby či nenarušuje podmínky požární bezpečnosti.

Tyto podmínky většinou bývají u střešních fotovoltaik splněny. „V případě nejasnosti může zájemce požádat stavební úřad o tzv. předběžnou informaci. Vedle toho může kontaktovat místně příslušnou HZS o stanovisko k požární bezpečnosti instalace OZE,“ popisuje Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Ohlášení stavby je pak nutné podat v případě, že se stavba nachází ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně.

Podle předsedy komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy je ale třeba si uvědomit, že i přestože není nutné chodit na stavební úřad pro stavební povolení, musí se zajistit, aby instalace obnovitelného zdroje energie, zejména fotovoltaických panelů, byla provedena bezpečně včetně požadavků na požární ochranu. „Zkrátka, je třeba standardní zodpovědný přístup včetně výběru kvalitní instalační firmy i revizního technika,“ dodává Chalupa.

Co je potřeba pro umístění, povolení a kolaudaci fotovoltaiky, která je jako samostatná stavba?

U zdrojů do 50 kW musí být vždy v souladu s územně plánovací dokumentací.

UmístěníRealizaceKolaudacePovolovací orgán
Pokud nejde o stavbu vodního díla, kulturní památky, stavbu ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně.NENENEŽádný
Pokud jde o stavbu ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci či památkové zóně.Územní souhlasOhlášeníNEObecní stavební úřad
(Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj)

Novinky platí jak pro domácnosti, tak pro firmy, kterým se tak může zjednodušit a zkrátit administrativní proces před uvedením fotovoltaiky či jiného zdroje do provozu. „Nemusejí žádat o licenci na výrobu elektřiny, pokud má být výrobna OZE určena pro vlastní spotřebu zákazníka. Nově taktéž není nutné žádat o rozhodnutí o umístění stavby, pokud je umístění výrobny do 50kW v souladu s územně plánovací dokumentací,“ popisuje Krčmář.

Naopak zdroje s výkonem nad 50 kW nadále vyžadují ohlášení či povolení stavebního úřadu i licenci na výrobu od Energetického regulačního úřadu. Žadatelé dále musí řešit i územní souhlas nebo rozhodnutí o umístění stavby a kolaudační souhlas, díky kterému je možné stavbu využívat za účelem, ke kterému byla vybudována.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované