Hlavní obsah

Padlá Malina nabízí dokončení solárů, zakázky ale zdraží o pětinu

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Celkem 2300 klientů Energetického holdingu Malina složilo zálohy, ale práce na střechách u nich ještě nezačaly (ilustrační foto).

Reklama

30. 6. 15:00

U nezahájených zakázek na montáž solárních panelů padlého Energetického holdingu Malina se celková cena zvýší o pětinu. Malina nabízí dokončení objednávek přímo sama, nebo prostřednictvím partnerské firmy.

Článek

Padlý dodavatel solárních panelů Energetický holding Malina představil řešení pro 2300 zákazníků, kteří složili zálohy, ale ještě na jejich střechách práce nezačaly. Varianty řešení jsou dvě. Každá však znamená zvýšení ceny zakázky o 20 procent. Malina je od května v úpadku. Lidé Malině zaplatili zálohy v součtu za 1,4 miliardy korun.

Malina má rozpracovaných zhruba 1500 zakázek. Tyto objednávky na panely nyní postupně dodělává. Zatím však nebylo jasné, co bude s 2300 zakázkami, na které firma vybrala zálohy, ale práce zatím nezahájila.

První možností pro vyřešení situace s nezahájenými zakázkami představuje jejich dokončení přímo v režii Maliny. Podmínkou je, že zákazníci přijmou navýšení ceny o 20 procent.

„Tedy u zakázky, jejíž cena byla sjednána na 500 tisíc korun a byla zaplacena záloha ve výši 300 tisíc korun, bude celková cena navýšena o 20 procent na 600 tisíc korun. Doplatek při dokončení a předání díla bude 300 tisíc korun,“ popsal krizový šéf Malina Group Marian Klásek.

Druhá varianta řešení spočívá v dokončení zakázky partnerskou společností. Ta v takovém případě od Maliny převezme projekt a další náležitosti potřebné k dokončení zakázky. A to včetně garance zachování platnosti povolení pro připojení do sítě a vyřízení dotace po dokončení zakázky.

„Tyto kroky zajistí za úplatu Malina. Partnerská společnost uzavře s klientem smlouvu, na základě které zakázku dokončí. I v tomto případě sice dojde k navýšení celkové ceny díla o 20 procent, partnerská společnost ale nabízí možnost úhrady tohoto navýšení postoupením pohledávky klienta za Malinou na tuto partnerskou společnost,“ uvedl krizový manažer Maliny.

Zmíněná postoupená pohledávka klienta vůči Malině vyplývá ze zaplacených záloh za panely.

Případ Energetického holdingu Malina na Seznam Zprávách

Redakce Seznam Zpráv se kauze fotovoltaické společnosti Malina a jejím dopadům na klienty podrobně věnuje. Další informace k případu jsou k dispozici v následujících článcích.

„Klienti Maliny tak nakonec zaplatí stejnou částku, jakou měli zaplatit podle původní smlouvy. Partnerská společnost svou ztrátu z dokončení zakázek pokryje z výnosů z budoucí spolupráce s EH Malina a ze získaného know-how,“ dodal Klásek.

Dokončení zakázek touto cestou nabízí Malina i těm klientům, kteří již odstoupili od smluv. Jméno partnerské firmy zveřejní Malina až během prázdnin.

„Jednáme s více partnery o podmínkách a vybraného partnera oznámíme v průběhu srpna. Určitě před konáním schůze věřitelů 29. srpna,“ dodal Klásek z Maliny.

Insolvenční režim

Od 10. července budou moci klienti Maliny prostřednictvím formuláře na webu firmy zvolit jedno ze dvou uvedených řešení. Nejpozději tak musí učinit do 31. července. Zákazníky, kteří tak neučiní, budou kontaktovat přímo pracovníci Maliny.

Klienti skládali Malině předem zálohy ve výši 60 procent z celkové ceny. Běžně to byly nižší stovky tisíc korun.

Energetický holding Malina je od 12. května v úpadku. Od té doby běží věřitelům dvouměsíční lhůta na přihlášení pohledávek. V insolvenčním režimu může firma dělat jen takové činnosti, které nesnižují majetkovou podstatu a nepoškozují věřitele.

Malina navrhuje vyřešení bankrotu insolvenční reorganizací. Ta obvykle pro firmy znamená, že po přeskupení byznysu a často i ořezání výše pohledávek taková společnost pokračuje dál. Podmínkou ale mimo jiné je, aby byla reorganizace pro věřitele výhodnější než konkurz. O způsobu řešení pádu Maliny budou věřitelé rozhodovat na schůzi u Městského soudu v Praze 29. srpna.

Další potížisté na obzoru

Pád Maliny je zatím největším bankrotem v solární branži, která zažila v posledních dvou letech mohutný rozmach. Insolvenčnímu řízení aktuálně čelí ještě ostravská firma FG Energy.

Většinovým vlastníkem Maliny je podnikatel Cyril Regner. Menšinový podíl drží ještě Jan Urban. Od 1. července společnost řídí krizový manažer Marian Klásek.

V poslední době začíná přibývat pochybností o způsobu, jakým Malina nakládala s penězi klientů. Krizový šéf Maliny Klásek na jednání věřitelského výboru připustil, že panoval zmatek ohledně provizí vyplácených obchodníkům Maliny.

„V provizích byl velký zmatek, mohly být vypláceny vícekrát, jejich situace není jasná,“ stojí ve zveřejněném zápisu ze schůze věřitelského výboru ze začátku června.

Reportéři České televize zase popsali, jak představitelé Maliny utráceli peníze z firemních účtů za megalomanské večírky, drahá auta nebo nákladné cesty do zahraničí.

Majoritní vlastník Maliny Regner navíc na firmě vydělával hned dvakrát. A to jako její majitel a zároveň důležitý dodavatel. Malina totiž nakupovala v Číně díly prostřednictvím jiné Regnerovy firmy.

Reklama

Doporučované